De site is vernieuwd. Het heeft even geduurd maar dan is er ook een nieuwe, prachtige en meer overzichtelijke site ontstaan. !!

Iedereen is waardevol


Ja, je leest het goed, iedereen is waardevol, geen enkele uitzondering !


Er zijn mensen, nou ja mensen (?), die denken dat bepaalde anderen niet waardevol zijn.
Dat zegt uiteraard veel over hen zelf en weinig over die anderen.
Het leek mij goed om eens rustig te kijken waar dat soort ideeën vandaan kan komen om daar gewoon mee af te rekenen.

We beginnen met een mensenleven, wat er globaal zoal gebeurt in zo’n leven, vanaf het begin tot het eind.

We zijn allemaal het product van een zaad- en eicel.
Geleidelijk heeft dat zich ontwikkeld tot een levensvatbaar kind dat gereed is om in de wereld te stappen.
Dan volgen pakweg twintig jaren van opvoeding en kennis opdoen.
En daarna, ……. het “echte” leven in.
Na flink wat ervaringen, positieve en negatieve, komt dan ook de volgende  levensfase in zicht.
Die prachtige fase geeft dan de gelegenheid om een beetje bij te komen van die voorliggende ervaringen en ook om tot bezinning te komen.

     * In die eerste fase gebeurt er zeer veel om je voor te bereiden op je volgende fasen.
Je leert allerlei “kennis gerelateerde” zaken, rekenen, taal, enzovoort, maar daarnaast ook andere dingen om je goed in de samenleving te kunnen bewegen en thuis te voelen zoals gedrag, respect, omgangsvormen, kortom “sociale gedragsvormen”.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook de meer spirituele zaken die sterk afhangen van de groep waartoe je behoort.

Tegenwoordig is deze eerste fase veelal sterk gericht op het conditioneren van deze persoon, van deze persoonlijkheid.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de opleiding en training vanuit de WHO van de “young executives”.
Die zijn zodanig ingesteld dat zij niets anders kunnen bedenken dan datgene wat op hun bord gelegd is.
Met dat conditioneren wil men bereiken dat deze persoon, uiteindelijk, precies gaat passen in het hokje waar hij of zij zich in de volgende fase moet ontwikkelen.
Dat wordt gedaan door de scholing, van laag tot hoog, volgens bepaalde patronen te laten verlopen.
Als je dat goed doet dan krijg je een tien en ben je een topper, doe je het slecht dan krijg je een veel lagere waardering en dan kun je afzakken tot een volkomen onbenul.
Gelukkig zijn er tegenwoordig veel mensen die beseffen dat leren en intelligentie weinig met elkaar te maken hebben.
Leren is gewoon een middel om bepaalde kennis te bereiken.
Voor die mensen wordt het steeds duidelijker dat de effecten van die merkwaardige veronderstelling, over de zogenaamde intelligentie, ons steeds verder in de moeilijkheden brengt.
Allerlei nieuwe stromingen staan op om vooral, bij de kinderen, de aandacht te richten op de natuurlijke talenten en fysieke bouw en, niet te vergeten, het leren handelen voor het gemeenschappelijk belang.
Daarmee staan we dan aan de vooravond van een nieuwe en veel betere en veel menselijkere wereld.

      * In de tweede fase van het leven, hoe kan het ook anders, zijn we druk bezig met opbouwen van allerlei zaken.
We zetten kinderen op de wereld en die coachen we door de eerste levensfase heen.
We werken daarnaast voor allerlei anderen om middelen te verkrijgen om onze opbouwfase goed te laten verlopen
Daarmee bouwen we ook heel veel op voor die anderen.
Tegelijkertijd creëren we datgene wat we nodig hebben voor onze derde fase.

In deze, tweede, fase zien we veel zaken die op een merkwaardige manier geregeld zijn en worden.
De middelen die we nodig (denken) te hebben zijn vaak nutteloos en worden vooral gestimuleerd en gepromoot door diegenen die er enorme en onterechte voordelen mee behalen.
Hierbij is GELD het meest toegepaste.
De voorloper van geld was bijvoorbeeld een kostbare grondstof.
Die bleef altijd zijn waarde houden, je kon er steeds weer je brood voor kopen of ander voedsel.
Het devalueerde niet en het was daarom ook niet interessant voor beleggers, die bestonden gewoon niet.

Maar, door het ontstaan van die grote gokparadijzen zoals bijvoorbeeld Wallstreet en wereldwijd nog vele anderen, heeft dit een enorme vlucht genomen.
Met behulp van de kennis die je hebt van bepaalde gebeurtenissen kun je door kopen en verkopen grote geldwinsten behalen.
Ook kun je bepaalde gebeurtenissen (bijvoorbeeld: oorlogen) van tevoren stimuleren en daardoor je winst later maximaliseren.
Veel verdienen zonder een steek uit te voeren, gewoon lekker lui.
AI is daarbij weer een nieuw hulpmiddel, je hoeft dan zelfs niets meer te weten, 100% onbenul.
Hiervoor is dan ook veel aandacht, vooral door die zogenaamd intelligente onbenullen.
Macht, geld en rijkdom zijn voor hen allesbepalend.

     * De derde fase.
Na een druk leven met de nodige “UPS” en “DOWNS” breekt de fase aan die ons naar het eindpunt leidt.
In deze fase kunnen we genieten van datgene wat we bereikt hebben.
We zijn wat minder goed met betrekking tot onze fysieke mogelijkheden, misschien moeten we zeggen: meer beperkt, en moeten we het mogelijk voorzichtiger aan doen.
Onze kinderen zijn nu in fase 2 en wij kunnen over en weer een steun voor elkaar zijn.

Maar vooral, wij gaan steeds beter zien wat werkelijk belangrijk is in het leven.
Als zodanig kunnen we onze kinderen perfect steunen.
Een extra stimulans kan zijn om te kijken naar situaties waar veel ouderen genegeerd worden en ze er steeds meer achter komen wat de trieste gevolgen, ook voor de gehele bevolking.

Door steeds minder hulp aan ouderen of mensen die minder of niet meer voor zichzelf kunnen zorgen ontstaan grote groepen mensen die geleidelijk vereenzamen en uiteindelijk sterven.
Dit laatste soort effecten is in bijvoorbeeld in Japan heel bekend als Hikikomori.
Daar leven, volgens recente schattingen, ongeveer één miljoen mensen in zo’n laatste stadium.

Denk daaraan als je in je tweede fase vooruit kijkt en ziet wat jezelf kan overkomen !!
Doe je daar al die moeite voor ?

     * Dus …………

Stop met het luisteren naar DNA-gestoorden.
Heb respect voor elkaar zonder te eisen dat de ander hetzelfde doet en denkt als jij.
Ieder heeft recht op een eigen leven.
Leef niet ten koste van een ander maar draag bij waar het mogelijk is !
Maak er samen een mooie en liefdevolle menselijke samenleving van.

Deel dit met liefde zolang je kunt.


Enkele ondersteunende verhalen:
Onze Mooie Wereld:    
Onze Mooie Wereld (1) – Politiek, macht, geld en andere hoaxen ! (jacquesruiter.com)
FinFraud:    FinFraud (1) – Politiek, macht, geld en andere hoaxen ! (jacquesruiter.com)
Fact or Fiction:     Fact or Fiction – Politiek, macht, geld en andere hoaxen ! (jacquesruiter.com)
Ruttelende Politici:     Ruttelende Politici – Politiek, macht, geld en andere hoaxen ! (jacquesruiter.com)Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *