Meest recent: Onze Mooie Wereld (13)

Fact or Fiction


Wonderlijk !

          Ik kijk om me heen en verbaas me.
Overal zie ik de meest wonderbaarlijke dingen.
Daar staat een bloemetje, prachtige kleuren, blaadjes, meeldraden, zelfs een bij die de honing verzamelt en tegelijkertijd de bestuiving verzorgt.
Weer iets verder staat een immens grote boom met hele kleine blaadjes, maar wel veel.
Dan een prachtig gebouw, lijkt wel een kunstvoorwerp.
Verderop een heel bos met kleine bomen, maar wel heel grote bladeren.
Ik ga op een bank zitten.
Even komt een vogeltje heel dichtbij alsof het mij groet.
Iemand passeert al fietsend en zwaait naar mij.
Genietend van al die pracht om mij heen zit ik daar, een beetje filosoferend over wat ik zie.
Bijna kom ik adem tekort.
De wereld is zo mooi !


          Een uurtje later ben ik weer thuis.
Helemaal onder de indruk van wat ik heb gezien, waargenomen, ja, met mijn eigen perceptie.
Kennelijk stond ik er toen volledig voor open.
Ja, ik ga er over schrijven, ja, ik moet er over schrijven.
Het is zo mooi, zo schitterend, als je het maar kunt zien, als je het maar wilt zien.
Ik begin, maar hoe, waarmee begin ik ?
Dan wordt het mij in een flits duidelijk !
Ja, natuurlijk, bij het begin !
En ……. dat ben je nu aan het lezen !


          De wereld, onze wereld, is miljoenen jaren oud.
Wij kunnen ons daar niets bij voorstellen !
Miljoenen jaren, ja dat is veel, heel veel !
En, onze wereld bevindt zich in een zonnestelsel, in een universum, elke voorstelling daarvan haalt het niet bij de werkelijkheid, het is gewoon onvoorstelbaar !
En, dat universum, en daarmee ons zonnestelsel, en daarmee onze aarde, en daarmee wijzelf, gaan mee in de dynamiek ervan.
De voortdurende veranderingen, steeds maar weer, zonder vaste structuur, zonder enige kennis van wat morgen ons zal brengen.
Alleen de NATUUR, in al zijn almacht, weet hoe het morgen, en overmorgen, en daarna, zal worden !
Sommigen noemen dat : GOD.
Anderen noemen het : LIEFDE.
Ieder heeft daar eigen namen en gedachten bij en dat is ook goed.


           De NATUUR is immens en wij kunnen daar in feite niets zinnigs bij bedenken, daar zijn wij veel te klein voor en hebben ook niet de talenten om daar ook maar iets over te zeggen.
Toch zijn er mensen, ik zou zeggen DNA-gestoorden, die over de hele wereld allerlei voorspellingen uitkramen.
Uiteraard slaan die nergens op, zelfs het weer kunnen zij niet nauwkeurig over een periode van slechts één week voorspellen.
Maar zij lijken zelfs dusdanig gestoord te zijn dat ze ook niet in staat zijn om het zelf te beseffen.
Veelal hebben zij dan ook nog andere, voor de mensheid zéér schadelijke eigenschappen zoals : MACHTHEBBER !
Ja, de MACHT HEBBEN en dat koste wat kost in stand houden !


          De NATUUR is onze zorgzame bondgenoot.
In al die tijd dat het universum, en daarmee ook onze aarde, bestaat, is onze planeet zorgvuldig opgebouwd.
Te beginnen met de allerkleinsten zijn steeds weer nieuwe en complexere specimen opgebouwd.
De eencelligen werden uitgebreid met tweecelligen en zo ging dat steeds verder.
Plant en dier soorten kwamen en gingen, ontstonden en stierven uit, niets was en is permanent, wat er vandaag is dat kan morgen verdwenen zijn.
Zo ontwikkelt het zich, dat is de permanente evolutie !
Elk specimen komt en gaat, dat geldt ook voor de leden van die specimen groep, ook voor planten, ook voor dieren en natuurlijk ook voor mensen !
Het individuele fysieke leven is aan tijd gebonden, er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
Inmiddels beginnen we ook steeds meer te beseffen dat er méér is dan ons fysieke leven, maar daarover later.


          De DNA-gestoorde, in alle onbenulligheid, wil steeds meer controle hebben en gebruikt daarvoor zelfs de meest mensonwaardige middelen.
De geschiedenis heeft geleerd dat veel mensen uiterst volgzaam worden als de angst regeert.
En, wat doet dus deze DNA-gestoorde —-, juist, op alle mogelijke manieren wordt angst gezaaid !
Via organisaties zoals het WHO, WEF-WAF, WCF enzovoort, worden mensen wijsgemaakt dat er allerlei verschrikkelijke dingen gaan gebeuren !
En, om dat kracht bij te zetten worden oorlogen gestimuleerd, epidemieën ontwikkeld, milieurampen voorspeld, klimaatwijzigingen aangekondigd, dreigende voedsel tekorten, enzovoort !


          Nu Fact or Fiction ?
Oorlogen worden GEMAAKT !
Door het weigeren om anderen met respect te behandelen, op een liefdevolle wijze mee om te gaan, is dit veelal het resultaat, typisch werk van DNA-gestoorden !
De schade, ook aan mensen, en de kosten zijn enorm.
Maar de DNA-gestoorden varen er wel bij !
Diezelfde figuren geven ook opdrachten om in laboratoria verschrikkelijke dingen te ontwikkelen.
Milieurampen kunnen veroorzaakt worden door fouten maar ook door het opzettelijk nalaten van maatregelen om dit soort zaken te voorkomen.
Veel oliemaatschappijen lijken daar een patent op te hebben maar ook anderen zoals de mijnbouw in het Amazone gebied en elders worden zelfs door overheden oogluikend toegestaan.
DNA-gestoorden schreeuwen het uit, de mensheid, en dan natuurlijk vooral het armere deel van de bevolking (!!!), zou de veroorzaker zijn van de klimaatveranderingen en moet daarom een enorme lastenverzwaring ondergaan om dit tot staan te brengen.
Zoals we weten, vanaf het kleinste onderdeel op deze aarde tot de uiterste grenzen van het universum, alles en allen maken deel uit van een dynamisch proces.
Alles is tijdelijk en niets is stabiel, ook het klimaat niet !
Zoals het verleden laat zien kan door bijvoorbeeld een vulkaan uitbarsting voor langere tijd, tientallen jaren, een koudere periode aanbreken, een mini-ijstijd !
Ook brullen deze gestoorden over de CO2 toename hoewel deze nauwelijks meetbaar is !
Bovendien zijn er perioden geweest met tot een kwart hogere CO2 waarde waardoor de groei zo uitbundig was dat we er nu jaloers op kunnen zijn.
Overigens, CO2 is niet een gas dat warmte opslaat.
Het is volkomen transparant voor warmte straling !
En —- de dreigende voedsel tekorten !!??
Deze gestimuleerde dreiging wordt ook duidelijk en aantoonbaar weer veroorzaakt door onze charmante (haha) DNA-gestoorden !!
Tijdens deze door hen uitgeroepen dreiging doen zij niets anders dan het slopen van juist dié bedrijven die het voedsel produceren en die daarin uiterst bedreven zijn.


          De zorgzaamheid van de natuur is groot !
Om de specimen en de ontwikkeling daarvan maximaal te stimuleren creëert de natuur indrukwekkende voorzieningen.
Eigenlijk is dat ook weer bijna adembenemend.
De natuur werkt op een zodanig circulaire manier dat de mensheid daar nog veel van kan leren.
Dat geldt natuurlijk niet voor de DNA-gestoorden !
Daar is niets circulair, alles moet naar hen, HEBBEN door middel van veel MACHT.
Zij werken op basis van éénrichtingsverkeer, alles uitsluitend náár hen !!
De circulaire natuur zorgt ervoor dat, datgene wat voor het ene specimen afval is, dat het voor het andere specimen juist noodzakelijke stoffen zijn.
Zoals CO2, dat wordt door mensen en dieren uitgestoten en precies dat is een levensvoorwaarde voor planten en bomen.
Die stoten op hun beurt zuurstof uit dat weer een levensvoorwaarde voor mensen en dieren is.
En —- mensen, dieren en planten leven niet eeuwig en die residuen worden weer verwerkt door eindeloos veel schimmels en bacteriën.
Uiteindelijk blijft er dan een restmateriaal over dat weer bewaard wordt in de vorm van kolen, olie en gas.
En deze, bio-geproduceerde brandstoffen, kunnen door de mens weer gebruikt worden in diverse toepassingen.


          Deze natuur levert toch weer een prachtig voorbeeld van de efficiëntie waarmee gewerkt wordt.
Een enorme inspanning voor de planning van een volkomen circulaire evolutie !
Een enorm project zowel in tijd als in omvang !
Ja, de natuur kan er wat van.
Wij kunnen daar nog veel van leren.

Die door de natuur gecreëerde en opgeslagen bio-brandstoffen zijn er in gigantische hoeveelheden.
Bovendien dragen ze, door verbranding, extra bij aan de CO2 voorraad.
En deze CO2 is weer o zo noodzakelijk voor de vergroening van onze kleine en mooie wereld.

Daarnaast zijn die, door de natuur ontworpen bio-brandstoffen, veel efficiënter dan de pellets, de houtkorrels van oerwouden die dagelijks gesloopt worden (!!!), en die met enorme schepen over de oceanen vervoerd worden om in centrales elektriciteit op te wekken.
Als je dan goed gaat kijken naar de energiewaarde van de verschillende bio-brandstoffen ten opzichte van de pellets dan zie je dat van steenkool deze waarde tweemaal zo hoog is ! (dus dan nog maar de helft van die transport schepen nodig)
Aardgas heeft een driemaal hogere waarde en aardolie zelfs een viermaal hogere !!
En —- je ziet de wereld GROENER worden !!


          De conclusie is duidelijk !
Stop met het luisteren naar DNA-gestoorden.
Heb respect voor elkaar zonder te eisen dat de ander hetzelfde doet en denkt als jij.
Ieder heeft recht op een eigen leven.
Leef niet ten koste van een ander maar draag bij waar het mogelijk is !


Deel dit met liefde zolang je kunt.
Draag bij aan een liefdevolle samenleving.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *