De site is vernieuwd. Het heeft even geduurd maar dan is er ook een nieuwe, prachtige en meer overzichtelijke site ontstaan. !!

Ruttelende Politici


Bezig !

Wat doen onze politici ?
Welke activiteiten bedrijven zij ?
Wij gaan ons daar iets verderop mee bezig houden maar nu eerst de aanleiding waarom ik dit ben gaan schrijven.

Een paar dagen geleden zag ik dat er weer een bedrijf op de rand van faillissement stond.
Hierbij ging het, in ons land, om een geneesmiddelen fabrikant.
Bovendien was dat de laatste !
Veel zorgen waren er, bij een groep mensen die daar sterk van afhankelijk was, het betekende ……….
Het leed daarbij is moeilijk in te schatten maar het moet verschrikkelijk zijn.

Onze overheid zit daar niet mee.
Steeds meer doet zij alsof zij een bedrijf is.
Mensen zijn niet belangrijk, gewoon bezuinigen, onkosten beperken en belasting heffen.
De markt is belangrijk, daar moet het geld naartoe.
Die 1%, die moet daar beter van worden, die zorgt goed voor ons.   Ja toch ?   Of toch niet ??

Toch moet daar een kanttekening bij.
Sinds het invoeren van het marktmechanisme in diverse delen van de samenleving, onder het mom van goedkoper zuiniger en efficiënter is de verarming alleen maar toegenomen,
De prijzen zijn gestegen evenals de kosten en steeds meer gezinnen leven nu onder de armoedegrens en moeten naar de voedselbank.
Maar, ………. die 1% heeft daar weinig last van, integendeel, doen het beter dan ooit !!
Voorwaar een prachtig succes.

In werkelijkheid wordt alles, maar dan ook alles, wat waarde heeft, gewoon verkwanseld door onze zeer betrokken en deskundige ruttelende politici.
Of gaat het hierbij om leugens en fraude ?
Betrokkenheid heb ik tot op heden niet kunnen waarnemen !
Deskundigheid evenmin !
Of is het uiterst deskundig frauderen en de bevolking volledig, ja, laat ik het maar benoemen, belazeren !!

Gaan we even kijken naar bijvoorbeeld onze energiekosten.
Dan zien we dat enorme sommen geld naar de energie maatschappijen wordt overgeheveld.
Wij, en met ons vele anderen, hebben duidelijk gewaarschuwd voor de enorme financiële consequenties die kunnen optreden bij het ondertekenen van bijvoorbeeld de overeenkomsten zoals Ceta en Mercosur.
En ja, …………
Zouden ze getekend hebben voor die vette bonussen ??

Ook is het fraude aspect duidelijk door de aardgas problematiek.
Als je werkelijk om mensen geeft zoals bijvoorbeeld in Noorwegen, dan geef je iedereen eigendomsrechten over de gewonnen grondstoffen.
Bovendien zorg je, van te voren, dat niemand in de ellende zal raken door veroorzaakte schade.
En, nog iets, Kennelijk zijn er vaste afspraken gemaakt over prijzen die, buitenlandse, afnemers moeten betalen en is de prijs niet gekoppeld aan de marktwaarde !!
Diegene die de contracten opgesteld heeft moet wel een enorme onbenul zijn geweest.
Dus wij betalen nu de marktwaarde plus nog een extra vergoeding aan de leverancier en tegelijkertijd leveren we ons eigen gas tegen absurd lage prijzen aan anderen.
En dat alles binnen de EU !!

Hoe werkt de overheid ?
Ja, gewoon zoals al die andere bedrijven !
De overheid is notabene zelf ook gewoon een bedrijf !
Met alle fantastische mogelijkheden die de markt biedt !
En, het is nog leuker……..
De overheid bestaat, om het nog ondoorzichtiger te maken, uit een hele verzameling bedrijven.
Ja, misschien zou je denken aan een bedrijf voor financiën en een voor belastingen enzovoort.
Nee, neem bijvoorbeeld belastingen, die zijn ook weer opgesplitst in een heel cluster van verschillende bedrijven !
En om de chaos nog groter te maken zijn veel uitvoerende instanties ook weer zelfstandige bedrijven !
En al die bedrijven hebben weer goedbetaalde directeuren en voldoende bestuurders.
En ……… het ambtenarencircuit levert voldoende mensen die geschikt zijn voor een goedgevulde beurs.
  
En, wat is het belangrijkste doel van al die bedrijven, óók die van de overheid ??
Juist, rendement, verder niets !!
Dus vergroten van de opbrengst, bijvoorbeeld winst of belastingen, en verlagen van alle kosten !!
En, wat zijn kosten ?
Dat zijn alle uitgaven zoals bijvoorbeeld salarissen maar ook andere zaken.
Echter, uitgaven ten behoeve van die 1% worden beschouwd als opbrengsten, doel van het bedrijf, hoe meer, hoe liever.

Het frauduleuze karakter van de ruttelende overheid wordt ook steeds meer duidelijk.

Tot overmaat van ramp hebben onze ruttelende politici kennis gemaakt met het WEF, ook door mij wel eens schertsend aangeduid als WCF (World Criminal Forum) en ze zijn daar werkelijk enthousiast over !!
Het is zelfs zo ernstig dat zij het belang daarvan een hogere prioriteit lijken te hebben gegeven dan de eigen bevolking !
En al snel hebben zij verschillende middelen gebruikt om de bevolking mee te krijgen.
Inmiddels begint de bevolking deze ficties al aardig door te krijgen.
Dus het duurt niet zo lang meer.

Hieronder volgt meer informatie voor diegenen die dat wensen.

REFERENTIES :

Overheid voor Bevolking of…… ??
CETA, Friend or Foe
The EU-Mercosur Scandal
Big Pharma en Gezond


DEMOCRATISCHE CORRUPTIE !
Democratische Corruptie ! (1) – Jacques RuiterReacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *