De site is vernieuwd. Het heeft even geduurd maar dan is er ook een nieuwe, prachtige en meer overzichtelijke site ontstaan. !!

Big Pharma en Gezond


Wie zijn wij ?

Als iemand in het universum rondkijkt en probeert om ons te vinden zal die veel moeite moeten doen.
Ergens in die stofwolk met een omvang van vele miljoenen lichtjaren fladdert daar een aardbolletje, met een omvang van pakweg een-vijftiende lichtseconde, rondom een zon en daarop vind je mensen die zich erg druk maken over …….. ja, waarover eigenlijk ?
In die mega-evolutie die plaatsvindt in die mega-stofwolk is ons planeetje, waarop een mini (misschien wel micro) evolutie plaatsvindt en waar wij deel van uitmaken, voor ons van levensbelang.
In het (mega) totaalplaatje zijn wij dan wel moeilijk terug te vinden maar we gaan het gewoon proberen op onze eigen micro schaal.

Er is iets vreemds aan de hand.
Veel deskundigen gaan er van uit dat de complexiteit van processen geleidelijk aan afneemt in de loop van de tijd.
Daarbij gaat, volgens hen, alles naar een gemeenschappelijk gemiddelde.
Toch lijkt dat niet helemaal juist als je de evolutie in ogenschouw neemt en kijkt naar de verschillen die zich in de loop van de tijd ontwikkelen.
Er is aan het allereerste begin, door een of andere oorzaak, een combinatie van moleculen ontstaan die niet louter door een chemische reactie kan zijn veroorzaakt.
En met dat eerste kleine, of grote, wondertje is het allemaal begonnen.
Dit is waar we nu mee verder gaan.

Dat kleine wondertje, of dondertje, veroorzaakte als het ware een kettingreactie van meer kleine dondertjes waarvan er een aantal, door allerlei onmogelijke oorzaken, ook weer een beetje veranderden.
Let wel, er is nog geen leven maar wel een aantal vreemd gevormde verbindingen van groepen moleculen die eigenlijk niet puur chemisch kunnen ontstaan.
Mogelijk zijn die veroorzaakt door bijvoorbeeld bliksem inslagen of vulkaan uitbarstingen of ionisatie, noem er maar een paar.
De micro evolutie was op gang.

Weer een tijdje later was deze evolutie al aardig op dreef en een dondertje kreeg weer een klap van, de molenwiek wilde ik zeggen maar die waren er nog lang niet, dus dan de bliksem maar.
Die klap was voor het dondertje zo raak dat er weer een paar moleculen enzovoort op wat rare plaatsen gekoppeld werden, gewoon bij toeval.
Maar nu was er wel iets vreemds gebeurd.
Het dondertje, en de familieleden lagen niet langer op de grond te niksen of werden door de wind naar verre oorden geblazen, nee …….. ze kregen er een nieuwe hobby bij, ze konden zich, mits de juiste omstandigheden zich voordeden, voortplanten.
Helemaal merkwaardig maar ja, dat is evolutie !
Zo, nu is het tijd voor een korte pauze met een heerlijke cappuccino en natuurlijk een stroopwafel.
Daarmee stimuleer ik wat rust en tevens mijn creativiteit die ik bij het schrijven van deze ingewikkelde processen hard nodig heb.

Die evolutie, micro evolutie, is merkwaardig.
Hoe is het mogelijk dat zich uit simpele moleculen zelfs steeds complexere levende wezens hebben gevormd ?
Maar goed, die allereerste stap is moeilijk voor te stellen.
Toen het echter in gang was gezet, was er ook echt geen houden meer aan.
De bekende R-factor (repetitie-factor ofwel snelle reproductie) was extreem hoog en binnen de kortste keren, nog wel miljoenen jaren, waren op bijna alle plekken op dat kleine aardbolletje wel levende organismen te vinden.
Tegelijkertijd nam, geleidelijk, ook de complexiteit van sommige organismen toe.
En …… en dat is bijzonder, ook begonnen organismen, op een of andere manier, iets te onthouden van wat ze ervaren hadden.
Dat was natuurlijk heel nuttig.

Stel je voor, diegene waar je van afstamt was op een onheuse manier benaderd door een of ander vreemd organisme-tje en zo ook de nakomelingen in je stamboom.
Toen kwam jij.
Je rommelde wat rond tot …. op een zeker moment …… je dat vreemde organisme-tje tegenkwam.
Onmiddellijk was duidelijk wat je moest doen ……. stenen gooien ……. een gifwolk spuiten enzovoort.
En …… natuurlijk werkte het en de aanvaller ging er jankend vandoor op zoek naar een ander hapje.
  
Dat mechanisme, het onthouden van vriend of vijand, is zeer belangrijk gebleken.  Immuniteit !
In feite betekende het dat we daarmee onze nakomelingen steeds sterker maakten en ook steeds meer kennis over dreigingen meegaven.
En dat alles dankzij die hoge R-factor.

Ons micro-evolutie-tje ging gewoon steeds verder.
De dondertjes gingen in groepen samenwerken, vormden gemeenschappen die steeds groter werden.
Daarbij werd het op een bepaald moment gemakkelijk en noodzakelijk om een diversiteit in functies te ontwikkelen.
Het ene deel was erg goed in het verplaatsen van de hele groep, een ander deel in het verzamelen van voedsel en weer een ander deel in het distribueren enzovoort.
De weg naar veelzijdige systemen was gevonden.
Allerlei zaken werden met spoed ontwikkeld, om te zien, om te ruiken, om te proeven, om te zwemmen en zelfs om te vliegen.
Afhankelijk van de behoefte en de voorkeur werden bepaalde zaken veel sterker ontwikkeld dan andere.

Maar, tegelijkertijd, door toename van het aantal individuen was er meer ruimte nodig.
In het allereerste begin was er geen probleem maar later, toen het drukker werd, kwamen groepen individuen andere groepen tegen met andere kenmerken.
Dan waren er een paar mogelijkheden bijvoorbeeld platwalsen zoals een vos in een kippenhok tekeer gaat, of als voedsel benutten zoals een leeuw zijn prooi verslindt, of mee samenwerken.
  
Na een eindeloos lange reeks micro-evoluties en af en toe weer een paar stappen terug zijn we uiteindelijk bij onszelf terecht gekomen.
We hebben dat gehaald en heel veel andere wezens met ons, dankzij het automatische systeem in ons dat precies bijhoudt wat gevaarlijk kan zijn en daar, autonoom, op reageert door dat soort organismen meteen te elimineren.
Wij hebben het, als groep, daardoor, zonder ook maar één enkele vaccinatie kunnen redden, die bestonden toen immers nog niet.
Dit automatische systeem is uniek voor elke persoon, want het bevat alle informatie daarover die vanuit de eigen unieke stamboom is meegegeven.
Daarom zal de ene persoon wel een bepaalde immuniteit kunnen bezitten terwijl een ander die niet heeft.

We beginnen nu langzamerhand te leren, onder anderen van de kankertherapieën, dat specifieke patiëntgerichte medicatie veel betere resultaten geeft dan standaard medicatie …… logisch toch …… we zijn allemaal UNIEK !!
 Hier en Nu !

In het vorige hoofdstuk hebben we in een beperkt aantal woorden verteld hoe onze micro-evolutie plaatsvond.
Uiteraard zijn daar vele boeken over geschreven en dat zal nog wel een tijdje zo doorgaan.
Wij gaan ons nu even beperken tot het hier en nu.

Wij zijn uiterst gecompliceerde wezens.
De computer in onze bovenkamer is een fantastisch instrument en via telefoonkabels worden veel berichten doorgegeven naar de betreffende (groepen) cellen.
Maar, dat niet alleen, ook via allerlei ingewikkelde stoffen wordt informatie heen en weer gestuurd.
En ondanks die voortreffelijke infrastructuur wordt een flink deel van de werking van organen enzovoort ook nog autonoom uitgevoerd.
Een goed voorbeeld hiervan is het hart, die bevat een eigen, onafhankelijk, controle centrum.

Die onbeschrijfelijke complexiteit is allemaal tijdens de micro-evolutie ontstaan en, bovendien, zonder enige medische inbreng, gewoon autonoom.
En, het meest verbazingwekkende is, dat elk individu anders is, dus nadrukkelijk niet hetzelfde !
Dat is eenvoudig te zien aan de verschillen tussen de mensen van verschillende culturen en regio’s.
Maar ook mensen waarvan de families al generaties lang in dezelfde omgeving wonen en getrouwd zijn.
Ook die mensen zijn verschillend.
En het leuke is, dat zelfs kinderen uit hetzelfde gezin vaak heel verschillend kunnen zijn.
Tweelingen, en vooral eeneiige tweelingen, staan wel veel dichter bij elkaar.

Natuurlijk vonden er, tijdens die evolutie, ook rampen plaats en werden mensen vroeger gemiddeld minder oud maar zelfs ondanks (of dankzij?) dat, leven we nu op een behoorlijk volle planeet hoewel …..
Dat is een onderwerp voor later.

Dat wij geleidelijk aan gemiddeld ouder zijn gaan worden is voor een deel veroorzaakt door de medische ontwikkelingen en de verbetering van de hygiëne.
Ik heb het niet onderzocht maar heb begrepen dat het water in de middeleeuwen in de steden zo slecht was dat veel mensen daardoor stierven.
De remedie daartegen bleek het drinken van alcoholhoudende drank (bier) in plaats van water.
Of het waar is laat ik in het midden maar ik kan me er wel iets bij voorstellen.

De medische ontwikkeling heeft een enorme vlucht genomen.
Het is werkelijk een gigantische prestatie wat in zo’n korte tijd, een paar honderd jaar is niet veel, aan kennis en medicatie is uitgevonden en ontwikkeld.
Ook de kennis van ons lichaam, in alle opzichten, en tot in de kleinste details, is enorm.
Daar kunnen we alleen bewondering voor hebben.

Er tegenover staat dat ook onze kennis op andere gebieden sterk is toegenomen.
Denk bijvoorbeeld aan delfstoffen, visserij, voedsel productie, elektronica en computers om er een paar te noemen.

Daardoor denken sommige mensen dat de samenleving maakbaar is maar dat is niet helemaal (of helemaal niet) juist.
De natuur heeft een zeer lang lopend programma en daar kunnen wij voorlopig bij lange na niet aan tornen.
We kunnen het zelfs niet inzien.

Maar, een van de ontwikkelingen die een uitzonderlijk grote impact hebben is de ontwikkeling van de marketting.
Deze ontwikkeling stelt een doel en daaraan is alles, in meerdere of mindere mate, ondergeschikt.  
Als dat doel niet de mens of de menselijke waarden vertegenwoordigt dan ontspoort het vaak tot een grote geldmachine voor een beperkt aantal excessief rijken.

We gaan nu weer een stapje terug in de evolutie.
Mensen leefden gemiddeld kort, enkelen werden echt oud.
De zwaksten stierven veelal rijkelijk vroeg, helaas, veel te vroeg.
Wat de meeste mensen niet beseffen is dat de “zwakste” gewoon niet bestaat.
Aaaah, nu zullen sommige mensen reageren, ja, leg maar weg dat onzinnige verhaal en ga genieten van een cappuccino in plaats van je te verdiepen in de essentie van het leven.
Wij gaan in ieder geval gewoon verder.

De zwakste betekent niets meer of minder dan dat je op één bepaalde eigenschap niet zo sterk bent.
Kunnen er ook twee of een paar zijn.
Het betekent niet dat je op alle aspecten van je menszijn zwak bent, integendeel.
Een voorbeeld te noemen maakt het wat duidelijker.
Stephen Hawking, overleden in 2018, was een zeer groot, wereldwijd bekend en uiterst belangrijk kosmoloog.
De kwaliteit van zijn hersenen was ongeëvenaard maar lichamelijk moest hij met alles, zelfs spreken, geholpen worden.
Zonder hem was de kosmologie nog een flink aantal stappen tekort gekomen.
Daarmee was hij de ongeslagen kampioen op dat zeer ingewikkelde gebied.
Dat tegenwoordig mensen met zelfs enorme fysieke beperkingen in leven kunnen blijven betekent daarmee een duidelijke verrijking van onze menselijke mogelijkheden en voor onze gehele maatschappij.
Daar ga ik misschien ook nog over schrijven hoewel mijn deskundigheid niet echt op dat vlak ligt.

Wij, mensen, lijken alles te bekijken vanuit één standpunt en daarbuiten lijkt niets mee te tellen.
Als je om je heen kijkt naar allerlei beslissingen die genomen worden dan zie je daar veelal de gevolgen van.
Zelden denken mensen verder dan een bepaald aantal, gemakkelijk hanteerbare, aspecten en de rest wordt simpelweg niet meegenomen in de overwegingen.
Vooral als het moeilijkere zaken betreft zoals welke gevolgen heeft een beslissing voor het leven, voor de maatschappij van morgen, volgende week of nog verder weg.
Daar laten we het veelal gewoon afweten met alle dramatische gevolgen.
Kijk naar wat er gebeurt bij het winnen van allerlei delfstoffen zoals onder anderen olie en gas.
Enorme vervuiling en vergiftiging van grote gebieden.

Maar ook “dichter bij huis” zijn er, misschien nog veel rampzaliger ontwikkelingen gaande.
Daar gaan we in het volgende hoofdstuk mee verder.


Nu !

Naast de gigantische bedreigingen voor mens en milieu, veroorzaakt door delfstoffen, zoals ook de enorme kwikvergiftiging door het delven en processen van goud, zijn er andere dreigingen.
In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat geen enkele mens hetzelfde is.

Wij weten nu gewoon dat voor iedereen geldt:
Het DNA is verschillend.
De immuniteit is verschillend.
De sterktes en zwaktes zijn verschillend.
Dit geldt fysiek maar ook psychologisch.
De bovenkamer is ook uniek.

Daarnaast:
De reactie op stoffen is verschillend.
De reactie op medicijnen is verschillend.
De reactie op vaccinaties is verschillend.

Dit is een hele kleine greep uit het uitgebreide scala van mogelijkheden.
We zijn totaal uniek.

Langzamerhand beginnen we daar steeds meer achter te komen en voor sommige behandelingen wordt geleidelijk aan voor een meer persoonlijke aanpak gekozen op basis van bepaalde lichaamskenmerken.
Dit geldt met name voor sommige soorten kanker waarbij men gemerkt heeft dat het effect heeft.

Voor de fabrikanten van geneesmiddelen is dat vervelend want dan betekent het dat het massaal produceren van geneesmiddelen, waarop de grootste winsten worden gemaakt, geleidelijk aan zal worden vervangen door een meer patiëntgerichte en patiëntafhankelijke aanpak.

Daarom hebben geneesmiddelenfabrikanten aan hun medicijnverpakkingen bijsluiters toegevoegd.
Het is om te voorkomen dat zij verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor eventuele bijwerkingen.
Het is simpel: had je maar goed moeten lezen en de beschreven adviezen opgevolgd.

In werkelijkheid is er iets anders aan de hand.
Iedereen reageert onvoorspelbaar op een medicijn.
Daar zijn dus onderzoeken naar gedaan en dan blijkt dat het voor een bepaald deel van de groep wel op de min of meer gewenste wijze werkt, voor het andere deel reageert het lichaam er heel anders op.
Dus je hebt geluk als het goed bij je werkt.
Dit betekent ook dat fabrikanten eigenlijk alleen medicijn maken voor diegenen die er goed op reageren (meeste winst), voor anderen geldt de bijsluiter, fabrikanten zijn niet in geïnteresseerd in gezondheid, alleen in winst.
Een bekend medicijn waarop mensen totaal verschillend kunnen reageren zijn bijvoorbeeld de statines.
Uit eigen ervaring weet ik dat ze kunnen leiden tot bijvoorbeeld steeds meer spierpijn.
Daarna kreeg ik een andere variant. Na slechts één tablet kon ik niet lopen en lag ik op bed.
Uiteraard meteen gestopt, definitief, maar het heeft ongeveer een jaar geduurd voor alles weer normaal was.
Statines worden veel voorgeschreven voor vermeende risico’s waarvan veel (nog) niet bewezen is.

Maar nu is er een andere situatie.
Men zegt, er heerst een pandemie.
Echter, als je gaat kijken naar cijfers van CBS dan is daar weinig indrukwekkends aan te zien.
Wel kun je bijvoorbeeld zien dat de sterfte door vaccinatie bij de griep normaal op ca. 2 personen kwam.
Bij covid is het op dit moment ongeveer 350.
Maar goed, we gaan weer verder.

De promotie van de pandemie, de vaccinatie en de testen is van zodanige proporties dat het moeilijk is om niet wantrouwend te worden.
Bovendien, en dat maakt het nog minder geloofwaardig, er worden alleen maar grote getallen genoemd, kennelijk om indruk te maken op onzekere en angstige mensen.
Nergens vind je bijvoorbeeld hoeveel procent van het totaal aantal geteste mensen positief bleek.
Ook niet hoeveel procent van de positieven daadwerkelijk covid had.
Ook niet welk percentage van de geteste mensen al gevaccineerd was.
Bovendien is het op zijn minst merkwaardig dat deze testen niet geverifieerd worden met behulp van de zeer betrouwbare ELISA-test.
Dat zijn essentiële gegevens om een oordeel te vormen over de actuele situatie.
Het heeft er alle schijn van dat dit bewust niet gedaan wordt, want waarom zou je objectieve en duidelijk interpreteerbare data vermijden?

De vaccins.

Mensen zijn uniek, zoals we al gezien hebben.
Dat betekent dat mensen ook verschillend reageren op medicijnen en vaccinaties.
Sommigen zullen heel veel baat hebben bij een medicijn, anderen minder maar ook goed, weer anderen neutraal, of zelfs negatief of extreem negatief tot dodelijk aan toe.
Ook voor vaccinaties geldt dat.
Zij zijn dus niet universeel toepasbaar.
Dus niet voor iedereen zonder risico.
Om die reden moeten vooral ook de effecten in die laatste twee ernstige risico groepen goed getest worden.
Dit wordt, om te beginnen, veelal getest op dieren die fysiologisch, veel eigenschappen hebben die min of meer vergelijkbaar zijn met die van mensen.
De resultaten van die onderzoeken moeten ook duidelijk gepubliceerd zijn en vooral ook objectief controleerbaar !

Corona is op dit moment een actueel onderwerp.
De cijfers van het CBS zijn niet indrukwekkend.
Bovendien maakt de overheid controle van die cijfers nagenoeg onmogelijk door in verschillende situaties obductie wettelijk te verbieden.
Daarnaast heeft diezelfde overheid ook verboden om een bekend medicijn voor te schrijven, dat door verschillende artsen en specialisten positief als werkend tegen corona hebben bestempeld.
Tegelijkertijd maken fabrikanten van vaccins extreme winsten en kijken al, samen met hun aandeelhouders, met gretige ogen naar hun volgende seizoen.
Dit alles, samen met het gesteggel om de WOB niet ten volle uit te voeren, geeft de overheid het stempel van leugenachtig, corrupt en super onbetrouwbaar.

Corona vaccins zijn er van verschillende fabrikanten, met verschillende eigenschappen.
Het testen van de werking van die vaccins heeft maar ten dele plaatsgevonden vanwege de grote haast die politici hadden.
Dat betekent dat uiteindelijk de gevaccineerden de experimentele tests ondergaan, zonder enige garantie.
Aan deze vaccins zitten nogal wat haken en ogen, veel consequenties zijn nog niet in kaart gebracht of kunnen niet in kaart worden gebracht door de grote diversiteit, de unieke kenmerken, van mensen.
Om er een paar te noemen:
Zo is de ADE, de antilichaam-afhankelijke-versterking, niet voor iedereen gelijk en kan leiden tot ernstige bijwerkingen.
Ook het inmiddels bekende spike-eiwit kan heftige reacties oproepen, vooral met betrekking tot het hart.
Dit is toch niet zo zeldzaam als wordt gesuggereerd, in mijn beperkte omgeving heb ik er al een paar meegemaakt.

Tot zover dit verhaal.
Ik hoop dat de lezers hierdoor beter naar de juiste vragen en antwoorden kunnen kijken en zoeken.
En, laat je minder beïnvloeden door de angst-stimulerende media en politici.

Groet en blijf gezond.

Extra Epiloog !

Het schrijven valt niet mee en soms zijn er aspecten waar je even niet aan gedacht hebt tijdens het schrijven.
Maar, gelukkig is het nooit te laat en kunnen we er altijd weer een stuk extra aan toevoegen.

We beginnen eerst even met een recapitulatie.

In de vorige hoofdstukken hebben we gezien dat mensen allemaal unieke wezens zijn.
Dat heeft grote voordelen maar ook grote nadelen, en natuurlijk alles wat daar tussenin zit.
Uiteraard is dat ook leeftijdsafhankelijk.
Het is dus ook nooit zo dat die ene persoon de beste is, nee, iedereen is de beste, op het kleine eigen gebied.
En, als je persé de term zwakste wilt gebruiken, waar ik het nut niet van inzie, dan is iedereen de zwakste op dat andere kleine eigen gebiedje, en in een bepaalde mate zwak op bijna alle andere gebieden.
     —– Wanneer is iemand STERK ? —–

Van vaccins en medicijnen hebben we gezien dat zij een verbeterend effect kunnen hebben op verstoringen van onze gezondheid.
Alleen, onze lichamen, met alle unieke eigenschappen, kunnen er verschillend op reageren.
Natuurlijk is ook dit leeftijdsafhankelijk.
Om er achter te komen hoe een en ander werkt doet de (BIG) Pharma, veelal samen met universiteiten, onderzoeken en uiteindelijk ook op mensen, naar de effectiviteit van de middelen.
Als dat correct gebeurt, dat is niet altijd het geval, ontstaat daarvan een overzicht dat weergeeft hoe de resultaten zijn.
Globaal kun je dan zeggen: voor x% van de populatie werkt het goed, voor y% minder en voor z% is er risico op …….. , bijwerkingen zijn dit en dat ……
Op basis van die resultaten wordt het al of niet toegelaten.
Daarnaast geldt in de actuele situatie met betrekking tot de vaccins en de testen het volgende:
– Wel of niet gevaccineerden kunnen besmettelijk zijn.
– Wel of niet getesten kunnen besmettelijk zijn.
– Positief getesten kunnen wel of niet besmettelijk zijn.
– Positief getesten kunnen wel of niet corona hebben.
     —– Wanneer is een middel GOED ? —–

De menselijke evolutie heeft plaatsgevonden ondanks de volkomen afwezigheid van medische technieken.
De basis van die evolutie is de autonome ontwikkeling van soorten, ondersoorten, enzovoort.
Juist die enorme variatie door het unieke van elk individu, maakt het mogelijk dat de evolutie verdergaat.
Als die grote diversiteit stopt betekent dat uiteindelijk, onherroepelijk, het uitsterven van de soort.
Het is een verzwakking van de soort als geheel.
     —– Wanneer is de soort STERK ? —–

Onze maatschappij bevindt zich nog steeds in een vrij primitief stadium.
Vrijwel alles wat er gebeurt is gebaseerd op macht en bezit zoals het al duizenden jaren het geval is.
Het is typisch korte-termijn denken waarbij wij ook nog steeds in de cyclus zitten van het ontstaan van een soort, vervolgens een stuk evolutie, gevolgd door een explosie van individuen die uiteindelijk de leefbaarheid voor de soort onmogelijk maken en daarna het uitsterven en plaatsmaken voor de volgende soort.
Macht en Bezit = Korte-Termijn.
Een andere term voor “Macht en Bezit” is “Marktgericht”.
Deze wijze van werken maakt uiteindelijk verdere evolutie (lange-termijn) onmogelijk.

We gaan nu kijken naar die paar aspecten (selectie uit veel meer) die we hiervoor aangegeven hebben.

—– Wanneer is iemand STERK —–
Dat is het geval als deze persoon door velen gewaardeerd wordt, als voorbeeld, prestatie enzovoort, maar niet als PERSOON.
Dan wordt er door belanghebbenden VEEL GELD verdiend aan die bepaalde activiteiten.
Als die activiteit van die persoon om een of andere reden wegvalt, bijvoorbeeld door een concurrent, dan wordt de PERSOON gedumpt, is niets meer waard.

—– Wanneer is een medisch middel GOED ? —–
Daar geldt in feite hetzelfde.
Als het middel, in de huidige constellatie, veel geld oplevert is het goed.
Dat is nu in de actualiteit duidelijk te zien bij de corona vaccins.
Ondanks dat er dikke winst gemaakt wordt met prachtige uitkeringen naar de aandeelhouders worden nu toch de prijzen van vaccins verhoogd om het financieel profijt nog meer te maximaliseren.
Ontwikkelingen die geld kosten en (nog) niets of weinig opleveren worden niet of nauwelijks gedaan.
In het beste geval wordt een extra stofje aan een goed lopend medicijn toegevoegd, patent aangevraagd en vervolgens weer, als nieuw, tegen een hoge prijs verkocht, ondanks dat het feitelijk niet of nauwelijks verbeterd is ten opzichte van het origineel.
Ook hier is het zo dat de medicijnen en vaccins niet geschikt zijn voor iedereen.
Dat betekent dat alleen een selecte groep er baat bij heeft en de rest minder, niets of zelfs (ernstige) schade van ondervindt.
Helaas doet de Pharma daar weinig of niets aan, je ziet eigenlijk geen extra vaccins voor groepen die buiten de eerste selectie vallen.
Het gaat om de grote groep en het grote geld en NIET on de GEZONDHEID van de groep als geheel.
Dit betekent dat een grote, vrij uniforme groep, uiteindelijk overblijft terwijl juist de diversiteit de garantie biedt voor lange-termijn overleven.
Dus de populatie wordt steeds uniformer, steeds zwakker, steeds gevoeliger voor een pandemie, door de uniformiteit, en minder in staat tot evolutie.
 
Samenvatting:
Alleen een mensgerichte maatschappij biedt het lange-termijn perspectief voor evolutie en overleven.
Juist dan kunnen we een unieke evolutie doormaken die eerdere soorten niet gelukt is.
Dus, het primitieve marktgerichte denken plaats laten maken voor mensgericht denken.
Daarmee ook alle mensen respecteren om hun eigen en unieke kenmerken.
De Pharma belonen voor hun totaal aanpak van de gezondheid van mensen in plaats van uitsluitend voor een selecte groep en hen ook uitsluitend belonen voor totaal-oplossingen.

Over dit soort onderwerpen heb ik al eerder geschreven op mijn site zoals:
Natuur en Politiek, Vriend of Vijand. – Jacques Ruiter  

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *