De site is vernieuwd. Het heeft even geduurd maar dan is er ook een nieuwe, prachtige en meer overzichtelijke site ontstaan. !!

Natuur en Politiek, Vriend of Vijand.

Voorwoord

Misschien denkt de oplettende lezer straks iets te herkennen maar ik moet heel stellig zijn, dit verhaal beschrijft een fictie, het is niet en was niet de werkelijkheid. Ook gelijkenissen met personen, situaties en organisaties zijn beslist toevallig.

Dat wat hierna beschreven is komt nagenoeg uitsluitend voort uit de fantasie van de schrijver.

Bijzonder dankbaar ben ik voor het moment dat Mark Labbeye in mijn leven kwam. Hij heeft mij veel geleerd over de wijze waarop de natuur wordt beheerd en wat natuur eigenlijk inhoudt.

De schrijver,

Jacques Ruiter

Gras.

Op het grasveld liep een forse man met een grote zonnehoed.    In zijn hand had hij een klein schepje. Vorsend keek hij rond alsof hij iets zocht. Nu eens links, dan weer rechts, dan weer een stapje vooruit. Dat wat hij zocht leek moeilijk te vinden.

Het ging een tijdje zo door en mijn eerdere interesse voor dit fenomeen begon een beetje af te nemen. Mijn aandacht was getrokken door zijn gedrag en vooral de (journalist eigen) nieuwsgierigheid naar wat hij zou vinden.

Ik wilde net verder gaan met mijn boswandeling toen ik hem vanuit mijn ooghoeken door zijn knieën zag gaan. Voorzichtig haalde hij wat blaadjes weg, hij leek volledig in trance.

Hij had het kennelijk gevonden!

Mijn nieuwsgierigheid ontvlamde meteen. Hier moest iets bijzonders aan de hand zijn. Door mijn boswandelingen was ik enigszins op de hoogte geraakt van de flora en fauna die zich regelmatig voor mijn ogen ontvouwde.

Ik klom over het hek en liep in gestrekte draf in de richting van het unieke schouwspel. Ver kwam ik echter niet.

Met veel en doordringend geluid maakte hij mij duidelijk dat hij daar niet van gediend was. Met een schok kwam ik tot stilstand.    Teleurgesteld en verontschuldigend probeerde ik wat medelijden op te wekken en ja, wonderwel genoeg lukte dat ook een beetje. Een beetje bars kwam hij, voorzichtig lopend en kijkend waar hij zijn voeten zette, naar mij toe.

Met gebogen hoofd, een beetje deemoedig keek ik hem aan, alsof ik me bewust begon te worden van mijn grote misstap. Hij stond nu vlak bij me en keek me, met een ernstige en beetje dreigende manier, vorsend aan. Ik vroeg me af wanneer de eerste klap zou komen en hoe ik die af kon weren. Tegelijkertijd demonstreerde ik mijn berouw over de wandaden die ik begaan had.

Hij kwam een beetje tot rust en begon er geleidelijk wat minder woest uit te zien. Na een tijdje, dat voor mij eindeloos lang leek te duren, begon hij tegen me te praten. Inwendig haalde ik diep adem maar liet daarvan niet teveel merken.

Hij ging verder. Besef je niet dat dit een enorm belangrijk en uniek stuk natuur is waar je naar binnen begon te galopperen, zonder te kijken waar je liep? Ik heb daar zojuist een fantastische ontdekking gedaan. Mijn hoofd richtte ik een beetje op en probeerde met een bewonderende blik naar hem op te zien.

Het werkte, hij voelde zich belangrijker worden nu hij mij voorzichtig duidelijk kon maken op welke eminente wijze hij een wereldschokkende ontdekking had gedaan. Ik keek hem bewonderend aan en mompelde wat over zijn kundigheid.

Hij pakte het verhaal weer op. Kijk nu eens rond, wat zie je eigenlijk? Ik haalde, een beetje nonchalant, mijn schouders op.  Gras denk ik. Ja, voor de meeste mensen is dit gewoon een grasveld.

Maar, als je verder kijkt, zoals ik, dan bestaat het uit méér dan gras, véél meer. Daartussen vond ik een speciale soort, uniek, zeldzaam, die hier in de wijde omgeving niet voorkomt.

Ademloos en bewonderend keek ik hem aan. Hij keek mij aan, hield nog even de spanning erin, fluisterde toen haast eerbiedig: het blauwgestreept rooigras!

Het was er uit.

Dankbaar, voor het wonder waarvan hij mij deelgenoot had gemaakt, keek ik hem aan. Ik zag niet helemaal het verschil tussen het ene en het andere grassprietje maar ik bleef hem met gepaste bewondering aankijken. Hij liet duidelijk merken dat hij mijn bewonderende blikken waardeerde en ging steeds verder in op de wonderbaarlijke verschillen tussen allerlei, mij volkomen onbekende, grassprieten.

Steeds enthousiaster werd zijn betoog en ik merkte dat hij mij, door mijn ononderbroken aandacht voor zijn onderwerp, een goede en aandachtige luisteraar vond die nog veel van hem kon leren.

Na pakweg een kwartiertje begon ik weer behoefte te krijgen om mijn boswandeling voort te zetten. Maar hij merkte het op en voordat ik mijn voornemen kon uiten stelde hij voor om even naar het wonderbaarlijke grasje te gaan kijken zodat ik voortaan zou weten waar ik mijn voeten wel en niet mocht neerzetten. Gedwee volgde ik hem, mijn boswandeling moest nog even wachten. Voorzichtig gaf ik gehoor aan zijn aanwijzingen over het plaatsen van mijn voeten.

Na een paar minuten bereikten wij de plek waar het unieke grasje zich zou moeten bevinden. Hij keek even goed rond en ja, daar stond het. Ik zag niets bijzonders en daarom vroeg ik of we het ook van dichterbij konden bekijken.

Voorzichtig schuifelden wij, centimeter na centimeter, naar de plek die hij aangaf. Nu op je knieën gaan zitten, ik gehoorzaamde. Kijk uit met je linkervoet. Weer zag ik niets maar ik schoof hem een beetje naar rechts. Toen zag ik zijn dikke wijsvinger voorzichtig naar een paar hele kleine grassprietjes wijzen.

Triomfantelijk en met de verwachting dat ik van verbazing om zou vallen zei hij, bijna net zo eerbiedig als de eerste keer, dit is nu het blauwgestreepte rooigras. Ik viel inderdaad bijna om van verbazing, werkelijk, ik zag alleen maar gras. Maar goed, ik gaf hem weer de bewonderende blik en hij was tevreden.

Samen gingen we weer voorzichtig terug naar de weg en ik nam me voor om nooit meer op het gras te gaan lopen met het risico om nogmaals zo’n enthousiastherik tegen te komen.

Bij de weg aangekomen dacht ik mijn boswandeling op te kunnen pakken maar nee, hij was me weer voor.Kom, we gaan nog even een koffie drinken en daarna ga ik mijn rapport opstellen.

Trouwens, hoe heet je eigenlijk? Ik? Ik ben Frits van Emmen. Oh, nooit van gehoord maar ik vond het aangenaam. Mijn naam is Mark Labbeye, en nu naar de koffie. Een moment stond ik als aan de grond genageld maar ik herpakte me snel.

Dit was de bekende natuuronderzoeker die wereldwijd groot aanzien genoot! Ik was perplex en liep bijna ademloos met hem mee.

Intussen begonnen allerlei gedachten in mijn hoofd op te borrelen over de mogelijkheden van een interview in deze roerige tijden. We waren vlakbij het dorp, Washingtown, en al snel naderden we het café. Tot mijn verbazing liepen we daar voorbij, linksaf door de Rabbit Lane, dan rechts naar de Cuckoo Lane en vlak na de hoek naar een kapitale villa.

Het hek ging automatisch open en voor ons lag een prachtige oprijlaan, achter ons sloot het hek zich weer bijna geruisloos. Tweehonderd meter verder was het huis. Ook de voordeur ging automatisch open en zijn personal assistent, denk ik, stond al klaar.

Maarten, wil je ons koffie brengen, of Frits, heb je liever cappuccino, wij zitten op het terras. Eigenlijk was ik perplex over wat me overkwam maar ik kon toch duidelijk maken dat ik een uitgesproken voorkeur voor cappuccino had. Mark keek me even met gefronste wenkbrauwen aan.

Door het prachtige huis, terwijl ik van de schoonheid genoot, liepen we naar het terras. Toen we goed en wel op de comfortabele stoelen zaten kwam Maarten al aan. Hij had er voor ieder een lekker hapje aan toegevoegd.

Wat doe je voor de kost?  Mark was behoorlijk direct. Oh, ik ben journalist en ik werk voor een aantal bladen. Dan zul je het nu wel druk hebben met al die toestanden over stikstof, pfas, CO2 en meer van dat spul. Ik zal je wat vertellen.

Ik luisterde met aandacht naar wat Mark naar voren ging brengen en hoopte dat het niet zo uitgebreid zou zijn als de verhandeling over al die grasjes.

Waar jij gewandeld hebt of nog gaat wandelen is een gebied van mij, het is gewoon een uit de hand gelopen hobby. Vroeger, toen ik nog klein was, begon ik aan een terrarium. Al gauw had ik te weinig ruimte en teveel planten dus wilde ik een grotere hebben, dat lukte. Maar ook dat bleek niet voldoende voor mijn passie.

Uiteindelijk, ten einde raad, besloten mijn ouders om de tuin door mij te laten inrichten. Dat was een prima oplossing waar ik een hele tijd mee zoet was.

Ik studeerde verder, natuurlijk in de richting waarin ik nu mijn beroep heb. De tuin bleek ook niet geheel mijn maat te zijn dus, na veel aanhouden, overlegde mijn vader met mijn opa over dit enorme probleem, mijn honger naar alsmaar groter.

Ik begon het verhaal steeds boeiender te vinden en was in gedachten al bezig met het schrijven van zijn levensgeschiedenis.

Mijn opa, een wijs man, zag helemaal geen probleem maar meer een uitdaging. Hij bezat veel grond, als landbouwer kon hij wel een paar hectaren missen en daar kon ik dan mijn lusten botvieren.

Inmiddels was ik al afgestudeerd, cum laude, en kreeg een onderzoek opdracht van een bedrijf. Beter kon het niet gaan. Van mijn eerste geld zette ik een klein kasje op opa’s grond en begon daar met mijn onderzoeken. Dat liep uit op een groot succes. Na een paar van die opdrachten, ook internationale, ging het mij voor de wind en kon ik alle grond van mijn opa overnemen.

Zorgvuldig ontwierp ik mijn natuurlijke park zoals ik het in mijn hoofd had. Ik kreeg steeds meer opdrachten en op een gegeven moment had ik een bedrijf met honderd medewerkers. Ook nam ik steeds meer aangrenzende grond over, waar jij je boswandelingen doet, tot de huidige omvang van ongeveer tien bij tien kilometer. Meer is er niet te koop.

Met steeds meer bewondering had ik naar zijn verhaal geluisterd. Ik vroeg hem of er verschil was tussen dat wat hij met het gebied deed en hoe anderen hun gebieden beheerden.

Weinig verschil, je moet weten dat het een kostbare aangelegenheid is. Als je naar de werkelijke kosten per vierkante kilometer gaat kijken dan schrik je enorm. Gelukkig wordt dat door de bevolking hoofdelijk, als een soort gemiddelde, betaald. Als het naar rato zou worden berekend dan zou ik het niet kunnen doen.

De journalist in mij werd steeds alerter maar ik wilde er niet zonder zijn expliciete toestemming over gaan publiceren. Mag ik hierover schrijven? Als je dat wilt heb ik geen bezwaar, ik spreek vrijuit maar ik wil het wel eerst lezen.

Inmiddels was de koffie op en besloot ik om mijn boswandeling voort te zetten. Mark had er alle begrip voor en bovendien moest hij hard aan het werk. Wel wilde hij meteen weer een afspraak maken. Dat was het begin van een nieuwe episode in mijn leven, met een nieuwe vriendschap.

Natuur-lijk.

Op de volgende afspraak wilde ik me graag goed voorbereiden. Nu had ik de mogelijkheid om van een professional te horen hoe hij dacht over alle maatregelen die door regeringen werden genomen. Natuurlijk begreep ik wel dat iedereen zijn eigen mening vormt, soms zeer tegengesteld, maar ik had het idee dat Mark zijn mening in ieder geval niet door geld liet leiden. Dus dompelde ik mij onder in allerlei documenten en verklaringen waarbij ik mij niet aan de indruk kon onttrekken dat veel daarvan geschreven was door belanghebbenden. Die belanghebbenden konden zowel voor- als tegenstanders zijn. Na een week ploeteren was ik klaar voor de volgende afspraak.

Hallo Mark!

Hoi Frits, je bent precies op tijd voor de koffie … eh … cappuccino.

We volgden dezelfde weg naar het terras en Maarten bracht onze drankjes, weer voorzien van hetzelfde lekkere hapje. Mark, ik heb de hele week van de vroege morgen tot laat in de avond allerlei verhalen en documenten zitten lezen over de beruchte stoffen, natuurgebieden enzovoort. Er zijn veel tegenstellingen, vaak beweringen die lijnrecht tegenover elkaar staan en soms zelfs, voor een leek als ik, pertinente onwaarheden. Wat moet ik daarmee? Wat kunnen rechters daarmee?

Frits, ik zal je wat vertellen, iets wat misschien wat duidelijkheid schept. Toen ik het hele gebied bij elkaar had, en alles in de loop van de tijd naar mijn idee had uitgewerkt, hoorde ik toevallig van een vriend dat een grote investeerder interesse had in een bepaald deel ervan ten behoeve van pretpark en vakantiewoningen. Hij was daarover met de gemeente in overleg om de snelste stappen te kunnen nemen. Dat was nog niet zo lang geleden dus je kent het gebied zoals het nu is.

Om dit te voorkomen heb ik een aantal stappen genomen.

Als eerste heb ik door een aantal natuurvorsers, waaronder ikzelf, laten onderzoeken welke unieke flora en fauna zich hier ontwikkeld had. Er bleken meerdere bijzonder zeldzame soorten (zoals blauwgestreepte rooigras) in ontwikkeling te zijn.

Daarmee was de stap, om het tot een beschermd natuurgebied te maken, wel veel werk maar vrij eenvoudig. Bovendien stelde ik het onmiddellijk open voor het publiek. Daarmee waren de kansen voor de investeerder verkeken.

Maar ik ken ook gebieden die tot natuurgebied zijn verklaard door het aanwezig zijn van een zeldzame paddensoort die de eigenaar er zelf had ingezet. Waarschijnlijk lagen die er, na kortere of langere tijd, op hun rug met de pootjes omhoog.

En er zullen vast veel meer creatieve mogelijkheden zijn om dit te realiseren.

Ik had ademloos geluisterd. Het was duidelijk dat belangen een hoofdrol speelden in dit spel. Zo werd duidelijk dat, als je de spelregels kende, het relatief gemakkelijk was om een zogenaamd natuurgebied te ontwikkelen.

Mark, ik wil je iets vragen. Wat is, volgens jou, een natuurgebied?

Frits, je komt dicht bij de kern van het vraagstuk. Mijns inziens is natuur iets dynamisch. Het heeft te maken met allerlei uitdagingen waarop het dynamisch reageert zoals  vulkaan erupties, aardbevingen, tyfoons, overstromingen, klimaatveranderingen en beslist niet in de laatste plaats: mensen.

Wat wij als mensen doen, en ik ook met mijn zogenaamd natuurgebied, is het zorgvuldig conditioneren van de omgeving en het in stand houden van de bestaande situatie. Als het dreigt te veranderen door teveel gras dan halen we grazers binnen, als teveel vervelende rupsjes ontstaan spuiten we insecticiden, als de bomen ouder worden hakken we ze om en planten nieuwe, als het zand verdwijnt door grasgroei dan vinden we dat de uitstoot van stikstof moet verminderen. Dus het aan banden leggen van stikstof, koolzuur enzovoort.

Tegelijkertijd moeten we ons daarbij wel realiseren dat land- en tuinbouwers miljoenen uitgeven aan groeibevorderende middelen zoals bijvoorbeeld kunstmest (stikstof) en CO2 (koolzuur). Wij creëren uitsluitend onze eigen terrariums, een beetje groot, maar niet meer dan dat. Met natuur heeft het niets te maken. Zo zie ik het een beetje.

Overigens wel een leuke hobby, of leuk werk.

Om nog even terug te komen op mijn terrein. Daar heb ik het unieke blauwgestreepte rooigras gevonden maar zo’n dertig kilometer verderop heeft men het nu ook, in een ander natuurgebied. De laatste twee jaar groeit en bloeit het zo uitbundig dat men zich ernstige zorgen gaat maken omdat dan andere planten het loodje leggen. Men denkt dat te kunnen beperken door introductie van het plattraphoentje.

Dit is familie van het waterhoen maar leeft meer op het land en is dol op blauwgestreept rooigras dat daardoor volkomen platgetrapt en vernield wordt, vandaar de naam. De gebruikelijke grazers zijn hiervoor niet geschikt, zij lopen er het liefst met een grote boog omheen.

Zo zie je hoe wij omgaan met natuurgebieden.  Natuur-lijk of, zoals je het in het Engels zou kunnen zeggen, Nature-like, ofwel net-echt maar niet heus.

De echte koffie en cappuccino waren al lang op en ook het extra hapje was inmiddels verdwenen dus —- tijd voor mijn boswandeling.

Natuur-gebied.

Mark zat in zijn favoriet stoel, de koffie en de cappuccino stonden al klaar en ik vond op de gebruikelijke wijze weer de weg naar het terras. Hoi Frits, wees welkom. Vandaag maar geen discussie ! Ik ga je gewoon vertellen wat ik van de natuur vind.

Al duizenden jaren zijn er mensen bezig in het natuurlijke milieu. Jagen, graven, bouwen, kappen en planten zijn hun favoriete bezigheden. Maar dat heeft wel invloed, en een steeds grotere, op de resterende natuurlijke habitat. Wij creëren niet alleen plaats voor wat wij natuur noemen maar verwoesten het met evenveel gemak ook weer.

Om een idee te geven wat ik bedoel zal ik een aantal voorbeelden geven.

Een tijdje geleden, in Nederland, toen het IJsselmeer nog niet bestond, kreeg iemand het idee om een afsluitdijk, De Afsluitdijk, aan te leggen. De gevolgen voor dat ecosysteem waren rampzalig. Het zoute water werd geleidelijk aan zoet en het gehele eco-systeem werd daar uitgeroeid.

De natuur is gewend aan dynamiek en besloot deze verwoesting aan te pakken met een nieuwe, frisse eco-aanpak.

Maar dat was nog niet genoeg. Ons poldermodel besloot om delen daarvan toch een andere bestemming te geven en gaf opdracht om een aantal delen in te polderen.

Weer werd een goed en uitgebalanceerd, door de natuur ontwikkeld, eco-systeem volledig onderuit gehaald.

Maar de natuur, gewend aan dit soort tegenslagen, weet altijd weer een oplossing te vinden en de ontstane gebieden leveren nu een overvloed aan voedsel op.

Sommige delen daarvan, al twee keer volledig onderuit gehaald, pasten niet in het commerciële en economische plaatje. De oplossing lag voor de hand. Ze werden uitgeroepen tot natuurgebied.

Maar de natuur moest zich wel aan onze regels houden. Op bepaalde plaatsen mocht het bos zich ontwikkelen en op andere plaatsen was gepland dat zich daar gras zou bevinden. Ook de dieren moeten zich aan die regels houden en de populatie wordt daarom strikt in de hand gehouden.

Ja, het kost heel wat moeite, polderen en plannen om een natuurgebied zodanig te ontwikkelen dat het een “echt” natuur-gebied wordt. Het vreemde is natuurlijk dat de natuur zelf daar geen moeite mee lijkt te hebben terwijl wij ons uit de naad werken en regelen. Dit soort perverse ontwikkelingen waarbij we de natuur volledig en destructief vernietigen doen wij met de regelmaat van de klok.

Inpolderingen en daarna weer ontpolderingen in Zeeland. Droogleggingen, vroeger, vooral in het westen. Afsluitingen van zeearmen in Zeeland die ook weer resulteren in een totale vernietiging van het bestaande eco-systeem. Het aanleggen van de maasvlakte en het daarmee begraven van het hele bestaande eco-systeem. Het creëren van de zandmotor voor het “op natuurlijke wijze” versterken van de kust. Daarmee het begraven van de bestaande flora en fauna.

Ja, de natuur heeft het moeilijk in ons land maar niet door het beetje extra voedsel voor plant en dier. Het gepolder, door ons, vormt een echte bedreiging voor de natuur, maar, wij als mens, hebben nog veel effectievere bedreigingen ter beschikking. Dat de volgende keer.

Echter, wat we ook doen of laten, de natuur is ons altijd de baas. We hebben geen keus. Er is geen ontkomen aan.

Natuur in Balans.

Zoals gebruikelijk maakte ik mijn boswandeling.   Er begon zich iets te ontwikkelen.   Voorheen ging ik gewoon wandelen en keek naar het groen van de begroeiing, het gedrag van allerlei dieren en insecten en genoot ik vooral van de natuurlijke rust.

Nu keek ik met een andere blik.   Naar de ontwikkelingen van de natuur en naar het gedrag van ons, mensen, die uit alle macht proberen om de natuur zo “natuurlijk” mogelijk te maken ofwel de natuur zoveel mogelijk te laten voldoen aan ons beeld.

Vrachtwagens reden door het natuurgebied, leeg er naar toe, vol weer terug, stapels hout in de laadbakken.   Omdat ik benieuwd begon te worden naar de perceptie van de chauffeurs over hun werkzaamheden, hield ik er af en toe een aan en vroeg dan wat ze deden en waarom.

Steevast kwam dan het antwoord dat het nodig was om de natuur in stand te houden.   Ongebreidelde bomengroei zou de ondergang van het natuurgebied betekenen.   Daarom moest er selectief gekapt worden om de natuur de mogelijkheid te geven zich te herstellen van de te dichte begroeiing.

Diezelfde vragen stelde ik ook aan de bosarbeiders en kreeg eensluidende antwoorden.   Bij een beetje doorvragen kreeg ik ook uitleg.   Zie je die boom?   Over een paar jaar is die dood en daarna kan die gaan omvallen!   Levensgevaarlijk!   Dus kappen nu het nog veilig kan.   Zie je die andere boom?   Daarbij lijkt het alsof de stam in tweeën gesplitst is en met twee stammen naast elkaar verder gaat!   Het risico van scheuren is levensgroot aanwezig.   Daar moet echt iets aan gebeuren!

Weer verderop kwam ik op zanderig terrein en zag ik een heleboel jonge kinderen allerlei takken oprapen en uit de grond trekken.   Natuurlijk vroeg ik ook aan hen wat zij aan het doen waren.   Het bleek een groep kinderen te zijn die les kregen in het onderhouden van de natuur.   De takken die zij uit de grond trokken bleken jonge bomen te zijn en die mochten, voor een goed natuur onderhoud, daar niet groeien. Daar hoorden zij niet!   Als ze dat lieten gaan zou het de ondergang van het natuurgebied betekenen.   Ook het mos moesten ze losharken en verwijderen.

Gelukkig kwam ik ook een groep natuurbeschermers tegen en kwam met hen in gesprek.   Op de vraag hoe zij het hier vonden kwam het antwoord dat ze blij waren dat het natuurgebied zo goed onderhouden werd.   Zij gaven rondleidingen en waren ook blij met de bomenkap zodat zij met de mensen, voor wie zij rondleidingen verzorgden, niet onnodig risico liepen.   Wel waren zij het niet eens met het beleid met betrekking tot herten en ander wild.   Dat was ronduit gemeen!   Al die dieren zomaar doodschieten!   Hoe het dan wel moest was niet duidelijk, daarover waren de meningen verdeeld.

Ik liep weer verder, in gepeins verzonken, piekerend over wat ik allemaal gehoord had.   Opeens gebeurde er iets bijzonders.   Ik hoorde een stem!   Verbaasd keek ik rond.   Niemand te zien!   Toen, weer die stem!   Ik keek nog eens goed rond en toen zag ik het!   Een klein roodborstje op een tak sprak mij aan!

Verbaasd keek ik naar het kleine vogeltje.   Onbegrijpelijk dat zoiets gebeurt.   Dat kan toch niet!   Zoiets gebeurt alleen in sprookjes!

Het roodborstje keek mij indringend aan.   Ik zal je iets vertellen.

Je loopt nu rond en je vraagt je af wat er eigenlijk op deze aarde gebeurt.   Enorme klimaat discussies.   Vergroenen van Europa.   En wie zal dat betalen.   Kom mee en ik laat zien wat er gebeurt.

Voordat ik helemaal van verbazing bijgekomen was vloog het roodborstje op.   Volg mij!   Ik volgde.   Een eindje verder ging het weer op een tak zitten en zei: kijk naar rechts.   Ik draaide mijn hoofd naar rechts en zag het gebruikelijke bosgebied.   Op aanwijzing van het roodborstje zag ik een vlaamse gaai.   Kijk goed naar deze vogel.  In zijn snavel had hij iets ….. een eikel!   Hij keek zorgvuldig rond of niemand hem zag en toen stopte hij het op een speciaal plekje in de grond.

Ineens werd het mij weer volkomen duidelijk.   De natuur voorziet in alles.   Ook in de aanplant van bomen.   Ook in het opruimen van dood hout.   Ook in het recyclen van allerlei stoffen.   Wij denken dat wij de natuur kunnen verbeteren!   Maar alles is er al.   Die miljarden bomen die zouden moeten worden geplant voor de vergroening van de Europese Unie worden al in veel grotere aantallen beschikbaar gesteld door de natuur, gratis en voor niets, zonder extra inspanning.

Alles in mij werd warm.   Wij hoeven alleen maar de uitgestoken helpende hand van de natuur aan te pakken en te stoppen met het verwoesten van het ecologische systeem uit winstbejag.

Ik besloot om me aan te sluiten bij de werkers van de natuur.   Het roodborstje kwetterde naar mij.   Ik staarde nog eenmaal naar het grootse park en vroeg me af of dit werkelijkheid was of dat ik op het bankje gedroomd had.   In ieder geval bleef de warmte in mij.

Natuur in Balans II.

Het vraagstuk van de balans liet mij niet los.   Ik keek naar boven, naar de zon en herinnerde mij dat ook de zon perioden van intense en minder intense straling had, dat konden geologen duidelijk zien in de aardlagen.

De gevolgen waren duidelijk, koude en warme perioden wisselden elkaar af.   Geen mens, dier of plant die daaraan iets kon veranderen.

Ook wist de aarde zelf een behoorlijk steentje te kunnen bijdragen aan de verstoring van de balans door bijvoorbeeld eens een aantal vulkaan erupties in scene te zetten.   Gevolgen daarvan waren indrukwekkende koude periodes die de eco-processen behoorlijk verstoorden.

Daarnaast waren er ook lange perioden van extreme warmte en vochtigheid waarvoor de Europese Unie erg dankbaar zou zijn want zij veroorzaakten een enorme plantengroei die ons nu nog in de vorm van steenkool en gas en olie tot grote welvaart bracht.   Die plantengroei stimuleren is een van hun belangrijke doelen.   Hun dankbaarheid zou dan ook geen grenzen moeten kennen omdat die plantengroei enorm wordt/werd gestimuleerd door de CO2 toename.

Maar, hoe zit het nu met die balans ??    Bestaat er een balans of is het slechts een uitvinding van een aantal geleerde mensen, een soort wensen pakket waar de natuur aan zou moeten voldoen ?   Hoe zijn die wensen dan ontstaan, waarop zijn ze gebaseerd, waarom zou dat zo moeten zijn ?   Het lijkt erop, als je de geschiedenis mag geloven, dat de aarde allesbehalve stabiel is.

Van al die tegenstrijdige oorzaken en gevolgen begon ik een beetje moe te worden en besloot om een pauze in te lassen en een boswandeling te maken.   Hierdoor zou ik mijn gedachten even wat rust kunnen geven, een beetje uitwaaien, wat alternatieve indrukken opdoen.   Ook mijn maag begon een beetje te knorren.

Het was fris, winderig en er lagen plassen van de regen die vanmorgen gevallen was.   Ik moest opletten met lopen want ik wilde mijn schoenen wel zo droog mogelijk houden.   Het weiland, waar ik vorige week les gehad had in het blauwgestreept rooigras, lag er fris en fruitig bij.   Daar ging ik in ieder geval niet lopen.

Verderop liepen enkele schapen en vlakbij het hek een paar van die grote runderen.   Ik stopte even en keek er aandachtig naar.   Ze gunden mij geen blik waardig maar gingen ongestoord door met het maaien van het gras, vervolgens verpulveren en nog eens verpulveren in de enorme ketel waarmee ze uitgerust waren.

Ineens, zonder enige waarschuwing vooraf, het geluid van de creatieve ontsnapping van uitlaatgassen die nu eenmaal bij dat soort processen ontstaan.   Vroeger heb ik weleens gehoord dat die gassen behoorlijk brandbaar zijn, zou dat geen alternatief kunnen zijn voor het Groningse aardgas (Hi).

Het rund zelf leek zich van geen kwaad bewust.   En, ja hoor, even later, met veel gekletter, kwamen ook de bijbehorende, min of meer vaste, bestanddelen in grote hoeveelheden naar beneden.   Dat was dus het gras van een tijdje geleden.

Ik keek aandachtig.   Langzamerhand vormde zich een beeld bij mij.   Het klopte !   Het werd mij steeds duidelijker.   De natuur IS in balans.   Zelfs wij horen daarbij.   Wij zijn weer een fase in de ontwikkeling van de natuur.   Wij bepalen, door ons gedrag, zelf hoe lang deze fase, deze cyclus, voor ons duurt.   De natuur IS volledig in balans.

Enthousiast liep ik door naar huis.   Er was weer voldoende stof tot nadenken en om te schrijven.   De natuur is perfect.   Als de balans een beetje naar links gaat zorgt de natuur zelf dat rechts wordt aangevuld.   En gaat de balans naar rechts dan komt er links een beetje bij.   Zo gaat het alsmaar door.

Nu terug naar de actuele situatie.   Ook daar is de balans volledig aanwezig.   Laten we beginnen bij het voedsel zoals het gras !   Dat wordt bijvoorbeeld gegeten door de runderen.   Vervolgens verteerd en weer uitgescheiden.   Dit wordt weer gebruikt door het gras om verder te groeien.   Dit gaat al eeuwen zo, volledig in balans.

Het beeld verandert totaal met het gebruik, door ons, van alternatieve energiebronnen, olie, gas en steenkool.   Hierdoor wordt een enorme hoeveelheid, in de grond opgeslagen, koolzuur en nitraten, extra in het milieu verspreid.

Precies dat is de oorzaak van de enorme toename van koolzuur en stikstof.   Het ontwikkelen en gebruik van fossiele brandstoffen brengt een enorm arsenaal, dat miljoenen jaren is opgespaard, naar de oppervlakte.   Deze onvoorstelbaar snelle ontwikkeling veroorzaakt uiteindelijk de balans activiteiten van de natuur om het weer te corrigeren.

Dus: fossiele brandstoffen zijn mogelijk DE GROOTSTE veroorzakers van de huidige situatie.   Niet het boerenbedrijf dat werkt met de balanscyclus.   Niet de huizenbouw.   Nee, fossiel gebruik.

Daarnaast: fossielvrij garandeert geenszins dat er geen klimaatverandering komt.   Integendeel, het kan zelfs hiervan ook weer een oorzaak zijn !   Niemand die daarover zekerheid kan geven.   Een flinke vulkaanuitbarsting of veel branden of vermindering van zoninstraling of het inslaan van een voldoende grote meteoor kan dit ook veroorzaken.   De verborgen agenda van de natuur kan veel verrassingen inhouden.   Geen enkele van de eminente wetenschappers kan daar inzicht in geven.

Wij moeten werken om in die gevallen zo goed mogelijk te kunnen overleven. Om nieuwe ijstijden, klein of groot of extreem warme periodes, aan te kunnen.   We zijn, als mensheid, daartoe in staat en toegerust.   Mits we samenwerken en niet elkaar voortdurend tegenwerken.    

Natuur-like.

Het is inmiddels twee weken geleden dat ik mijn laatste boswandeling heb gemaakt en ik krijg weer behoefte aan wat frisse lucht. Ik trek mijn wandelschoenen aan, een warme jas, het is een beetje fris, en ga er op uit.

Eerst het bekende bosgebied en daarna …… wat is dat ?   Op de weide zie ik tot mijn verbazing een vrachtwagen en een aantal mensen die met kruiwagens heen en weer rijden. En ….. zowaar, ook Mark galoppeert heen en weer, zonder ook maar een moment te kijken waar hij zijn voeten neerzet.

Wat een verschil met een aantal weken geleden !

Hallo Mark !   Verbaast kijkt hij op.   Hoi Frits.   Ja, het ziet er nu een beetje anders uit. Ik klim over het hek en ….. galoppeer (!) ….. enthousiast naar hem toe.   Wat zijn jullie hier aan het doen ?   Al het blauwgestreept rooigras wordt op die manier vernield !

Mark lacht, een beetje triest, en begint te vertellen over zijn volgende ontdekking.   Dat gras leek eerst zo mooi en uniek maar net zoals in het natuurgebied verderop was het hier in werkelijkheid ook aan het woekeren.

Eerst leek het zeldzaam maar bij verder onderzoek ben ik echt geschrokken, veel uitbreidingen, echt veel !   Nu moeten we hier ook actie nemen omdat het anders ten koste gaat van het andere gras en dan hebben de runderen hier niet genoeg te eten. Dus, na deze grote schoonmaak, zullen we hier ook de plattrappertjes gaan inzetten om de zaak een beetje te beheersen.

Maar Frits, ik ben bijna klaar, heb je straks weer zin in cappuccino ?

In mijn kennissenkring weet iedereen dat als er cappuccino gezegd wordt dat ik dan alles opzij zet om daarvan te genieten dus ik zei meteen ja. Eerst nog een klein rondje en daarna … smullen !

Het duurde niet lang en na de gebruikelijke wandeling zaten we al gauw in de comfortabele stoelen met ons drankje en het daarbij behorende hapje.

Frits begon te vertellen over de andere bedreigingen van de natuur; de chemie. Veel producten die door de chemie gemaakt worden kunnen uiteindelijk rampzalig zijn voor de natuur en daarmee ook voor ons.

In de natuur komen micro-organismen met stoffen in aanraking waar zij niet tegen kunnen.   Door de evolutie, een aantal keren reproductie, blijken zij daar geleidelijk aan beter bestand tegen te zijn.   Dit gebeurt bijvoorbeeld ook met ziekten waartegen antibiotica gebruikt worden.

Uiteindelijk kunnen die micro-organismen daartegen ook een resistentie ontwikkelen en dat is dan pech voor diegene die deze ziekte krijgt.

De chemicaliën die wij ontwikkelen, zoals bestrijdingsmiddelen, kunnen bij ons mensen, schade veroorzaken in het DNA.   Het kan zijn dat het in de eerste generatie nog niet merkbaar is maar bij volgende generaties steeds dramatischer effecten heeft.   Daarmee belasten we dus onze kinderen, kleinkinderen etc. en het zou kunnen leiden tot uitsterven van mensen met een specifiek, daarvoor gevoelig, DNA terwijl mensen met andere DNA’s daar geleidelijk weerstand tegen opbouwen.

Dit geldt niet alleen voor bestrijdingsmiddelen maar ook voor allerlei chemische preparaten, vitamines, tabletten, medicijnen enz. Maar ook voor allerlei kunststoffen waarvan wij de lange-termijn effecten, nog, niet kennen zoals PFAS.

Ja, dat is ook evolutie.

Hoe lang wij, mensen, op deze aarde kunnen bestaan, daar hebben wij geen idee van.   We kunnen dit zowel positief als negatief beïnvloeden.   Wel weten we dat we in de natuurlijke omgeving ontstaan en uitgegroeid zijn en daardoor bijna volledig bestand tegen natuurlijke dreigingen.   Nu zijn we de natuur geleidelijk aan het vervangen zijn door een kunstmatige waarbij we geen idee hebben van gevolgen op de lange termijn.

Uiteindelijk heeft toch de natuur het laatste woord en de langste adem.

Hiermee eindigt dit verhaal.

Ieder kan ermee doen wat wenselijk is.

Toch hoop ik dat diegenen die dit lezen ook respectvol met de natuur zullen omgaan en schade of vervuiling daarvan tot een minimum zullen beperken.

Wij hebben ook het geluk van onszelf, onze kinderen en kleinkinderen voor een groot deel zelf in de hand.

Bedankt en tot het volgende verhaal.

Met Mark zal ik nog veel te bespreken hebben.

Epiloog.

Met Mark heb ik nog vaak over dit onderwerp gesproken en ook veel geleerd.

Het waarom van alle inderhaast bedachte maatregelen, vaststelling van de limietwaarden van de koolzuur en stikstof uitstoot en de paniekreacties van alle partijen inclusief de politiek en de rechtelijke macht.
Volgens Mark was dit de waanzin van de dag.
De natuur gaat haar eigen gang, onafhankelijk van de (re)acties van de mensheid.

Dat natuurlijke verloop zal in een aantal gevallen zeer prettig zijn, zoals wij dat ervaren, maar in andere gevallen hoogst onprettig, denk aan aardbevingen, vulkaan uitbarstingen, ijstijden, extreme hittegolven enzovoort.

Wij zijn uitgerust met de mogelijkheden en de capaciteit om met deze zaken om te gaan.
In feite kunnen wij, als mensheid, overal (over)leven, of het nu gaat over extreme koude, denk aan eskimo’s, of extreme hitte, stammen in en rond de sahara, en natuurlijk onze laatste “veroveringen” in de ruimte.

Maar wij moeten zorgvuldiger met onze natuur omgaan !
Niet alleen met de atmosfeer maar ook alles wat zich onder onze voeten bevindt en waar menige politicus naar weigert te kijken (geld en macht!).

Het is van essentieel belang om zorg te dragen voor onze persoonlijke hygiëne !

Daarmee bedoel ik het in stand houden van onze eigen capaciteiten en ons lichaam niet vergiftigen met allerlei stoffen die, op korte of lange termijn, een bedreiging vormen voor onze gezondheid, vitaliteit en DNA, daardoor ook de kansen voor overleven verkleinen van onze (klein)kinderen.

Daarnaast zijn er ook andere factoren die belangrijk zijn.

Op dit moment kijken we sterk naar uitstoot en dergelijke maar we moeten onze oordelen veel meer laten leiden door mondiale en geologische structuren.

Daarbij zal het duidelijk zijn dat in een rots- en bergachtig gebied er geen noemenswaardige uitstoot zal zijn en er ook weinig verandering te verwachten is. Uitstoot eisen aan dit gebied stellen is zinloos.

Daarnaast, in een geologisch gebied dat gedomineerd wordt door rivieren en goed bewoonbaar achterland zullen haven, industrie en transport faciliteiten al snel domineren.
Met toename van de bevolking is dit onvermijdelijk.
Soortgelijke redeneringen gelden ook voor landbouw en veeteelt gebieden.
Het eenzijdig opleggen van uitstoot eisen aan een beperkte regio is nonsens.

De ene regio heeft per definitie, door geologische en daardoor bevolkingsoorzaken, een hogere uitstoot dan een andere.
Dus: mondiaal moet dat bekeken worden, niet elke regio toetsen aan het “veronderstelde en onbewezen” wenselijke.

Laten we samen genieten van de wonderen van een schone wereld waar ook onze kinderen een fijn leven kunnen hebben.

Reacties

651 reacties op “Natuur en Politiek, Vriend of Vijand.”

 1. Thom de Bruijn avatar
  Thom de Bruijn

  Precies goed verhaalt Jacques

 2. Adell avatar

  Wonderful article! We will be linking to this particularly great article on our website.
  Keep up thee great writing.

 3. Tilly avatar

  Have you ever considered about including a
  little bbit more than just your articles? I mean, what yoou
  say is important and everything. However just imagine if you added some great photos or videos to gijve your posts
  more, “pop”! Yoour content is excellent but with images and clips, this
  blog could certainly be one of the most beneficial in its
  field. Terrific blog!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Hi Tilly, I will not add (too much) pop and so on because it is just for transferring info. At the moment I am just writing lateron, if I am more experienced the site will give more facilities. Regards, Jacques

 4. online casina avatar

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website
  yourself or did you hire someone to do it for you?

  Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and
  would like to find out where u got this from. thank you

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Hi, Casina. I am still in the construction fase, yes I made it myself. At the moment I am just writing lateron, if I am more experienced the site will give more facilities. Regards, Jacques

 5. kiet giang avatar

  I’ll immediately snatch your rss as I can’t to find your e-mail subscription link
  or newsletter service. Do you have any? Please let me recognize
  in order that I may just subscribe. Thanks.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Hi Kiet, At the moment I am just writing lateron, if I am more experienced the site will give more facilities. Regards, Jacques

 6. Brooks avatar

  These are rsally impressive ideas in about blogging. You have
  touched some fastidious factors here. Any wayy keep
  up wrinting.

 7. kiet giang melbourne avatar

  Wonderful work! That is the type of information that should be shared across the net.
  Shame on Google for no longer positioning this submit higher!
  Come on over and talk over with my site . Thank you =)

 8. kiet giang melbourne avatar

  This blog was… how do you say it? Relevant!!

  Finally I’ve found something that helped me. Cheers!

 9. Rients Hofstra avatar

  Heel mooi Jacques en treffend.

 10. nguyenviethoai.info avatar

  always i usedd to read smaller posts that also clear
  their motive, and that is also happening with this artice which I am reading at this place.

 11. rccgcounsel.org avatar

  Hi i am kavin, its my first occasion to commebting anyplace, when i read this post
  i thought i could also make comment duee to this sensiblle piece of writing.

  rccgcounsel.org

 12. Han van der sterre avatar
  Han van der sterre

  Jacqes je slaat de spijker op zijn kop.
  De natuur is nu nog alleen voor een paar Happy fuse die er van mogen genieten.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Dag Han, Bedankt voor je reactie ! Het wordt nog erger met CETA ! Groet en tot vrijdag.

 13. http://gg10.ddns.me/forum.php?mod=viewthread&tid=76404 avatar

  Hi, I do believe tthis is a great site. I stumbledupon it
  😉 I wil revisit once again since I book marked it. Money
  and freedom is the greatest way tto change, may you
  be rich andd continue to guide others.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive and stimulating reaktion !

 14. bbs.tanwanly.com avatar

  Great items from you, man. I have be aware your stuiff preevious to
  and you’re simply extremely magnificent. I actually like what you have acquired right
  here, really like wwhat you are saying and the way in which
  during which you are sauing it. Yoou maje it enjoyable and you continue to take care
  of to stay it smart. I can’t wait to read
  far more from you. Thiis is actually a tremendous web site.

 15. online casino volcano avatar

  I’m not sure exactly why but this site is loading very sloow
  for me. Is anyone elsae having this problem or
  is it a issue on my end? I’ll check back later on and see
  if the problem still exists.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Maybe because it is not a blog but a complete story that I published and consequently you are loading.

 16. clinicwiki.org avatar

  What’s up, yup this post is reallly nie and I have learned lot of things from it concerning blogging.

  thanks.

 17. n95 mask for tb protection avatar

  I think the admin of this web site is really working hard in support
  of his website, because here every information is quality based
  information.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Please, only text allowed. Thanks for your friendly reaction.

 18. discount basketball jerseys avatar

  Spot on with this write-up, I seriously feel this web site needs a lot more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the info!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Please, only text allowed. Thanks for your friendly reaction.

 19. cheap basketball jerseys free shipping avatar

  An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you
  ought to publish more about this subject matter, it may not
  be a taboo matter but usually folks don’t discuss these topics.
  To the next! Kind regards!!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Please, only text allowed. Thanks for your friendly reaction.

 20. cheap hockey jerseys China avatar

  Greetings! Very useful advice within this article! It’s the little changes that make the
  most significant changes. Thanks a lot for sharing!
  Please, only text allowed. Thanks for your friendly reaction.

 21. authentic baseball jerseys avatar

  Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get
  a lot of spam feedback? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any
  assistance is very much appreciated.

  Only text is allowed here.

  As an answer to your question I can tell the following: The site is made with the sitebuilder of WORDPRESS.
  Within that package there are a lot of facilities to check, block, black lists and so on to protect the site.
  So, if something strange or not acceptable is happening a lot of them are automatically filtered out and others I can handle myself.
  But yes, you have to maintain them and that needs additional work.

  I wish you succes and thanks for your reaction.

 22. cheap nba jerseys China avatar

  I know this website provides quality depending posts and additional information, is there any other site which offers these kinds of data in quality?

 23. cheap hockey jerseys China avatar

  I got this website from my pal who told me on the topic of this website and now this time
  I am visiting this site and reading very informative posts at
  this place.

 24. cheap hockey jerseys free shipping avatar

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it
  has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & help other users like its helped me.
  Good job. only text allowed.
  I am glad that it’s useful for you !

 25. wholesale mlb jerseys avatar

  It’s in point of fact a great and helpful piece of info.

  I am glad that you shared this helpful info with
  us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

  Thanks for your kind response, I will go on.

 26. cheap mlb jerseys avatar

  What i do not realize is actually how you’re no longer
  really much more neatly-favored than you might be now.

  You are so intelligent. You recognize therefore significantly when it comes to this matter, made me in my opinion believe it from so many various angles.

  Its like women and men don’t seem to be fascinated except it is one
  thing to do with Lady gaga! Your personal stuffs nice. All the time care for it up!

  Thank you for your kind response.
  It is not my intention to achieve a large amount of readers.
  My goal is to deliver an alternative way of looking at various aspects of society.

 27. live online forex trade room avatar

  It’s wonderful that you are getting thoughts from this piece of
  writing as well as from our argument made here.

  Thanks for your friendly comment !
  Publications with respect to trade are coming soon.

 28. live forex trade room avatar

  I have been browsing on-line greater than three hours today, but I by no means found
  any fascinating article like yours. It’s lovely price enough for me.
  In my view, if all website owners and bloggers
  made just right content material as you probably did, the web will likely be much more useful than ever before.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your friendly and positive reponse ….. I will go on.

 29. wholesale nba jerseys free shipping avatar

  hello there and thank you for your info ᾿I’ve certainly picked up
  something new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web
  site, as I experienced to reload the web
  site many times previous to I could get it to load correctly.

  I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if
  advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much
  more of your respective intriguing content. Ensure that you update this
  again soon.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your nice comment and advices.
   My intention is just to publish comments on specific situations in society.
   I am not trying to get a big audience and do no advertising.

 30. live forex training avatar

  I visited several web pages except the audio feature for audio songs present at
  this website is actually excellent.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your kind response

 31. forex software avatar

  Useful info. Fortunate me I discovered your website unintentionally, and I am surprised why this twist of fate did not
  happened in advance! I bookmarked it.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your response, That’s the reason why I am writing !

 32. forex trading software avatar

  Genuinely when someone doesn’t understand afterward its up to other viewers that they will help, so here it happens.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your kind response, I go on writing !

 33. automated forex avatar

  This post presents clear idea designed for the new people of blogging, that
  actually how to do blogging.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your comment, I will go on writing, it stimulates me !

 34. FibMatrix Forex Day Trading Software avatar

  I’m gone to say to my little brother, that he should also pay a quick
  visit this website on regular basis to obtain updated from hottest information.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Approximately I publish once a week a short part of a whole story so after a number of weeks the story is complete.
   I already did publish a number of stories.
   Mostly related to people and society.
   I like your reaction.

 35. automated forex trading avatar

  Appreciation to my father who stated to me regarding this web site, this website is actually awesome.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your appreciation, it gives me the reason to go on !

 36. 1052 avatar

  Magnificent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your
  site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal.

  I were tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept http://rodrigoctcz.mee.nu/?entry=3081202 http://darielpxj.mee.nu/?entry=3081292 https://gatlinuz.seesaa.net/article/477263210.html

  My homepage :: 1052

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your positive reaction.
   I like writing for people who like reading.

 37. automated forex trading strategy avatar

  Hello mates, its fantastic article on the topic of tutoringand fully
  defined, keep it up all the time.

 38. cheap jerseys avatar

  Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m definitely enjoying your blog and look forward to
  new posts.cheap jerseyshttp://elizaxt.mee.nu/?entry=3200939https://Direct-Wiki.win/index.php?title=Quebec_surplus_fat_Paraguay_In_can_easily_field_hockey_passing_6851251922&oldid=373949

 39. discount nhl jerseys avatar

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed
  to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get
  annoyed while people consider worries that they
  plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having
  side effect , people can take a signal. Will probably be back
  to get more. Thanks https://atomic-wiki.win/index.php?title=An_plus_size_bodystocking_lingerie_football_league_-_no_joke_5051615618&oldid=377203 http://erikosim52.bling.fr/2021/mai/16/176834/pittsburgh-steelers-versus-organic-bay-packers-american-foot.html https://Wiki-Saloon.win/index.php?title=Five_strong_intutions_the_Baltimore_Ravens_2013_nfl_Season_7651633743&oldid=357316

  My website: discount nhl jerseys

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your positive answer. I try to do a little wak-up call for people to explain that there are more important things than only money. And if, like you, some people are hit by the fragments I am satisfied. In my head there is something like: “if we can live in peace and harmony with each other and our planet” …… and so on. Thanks !

 40. discount hockey jerseys avatar

  Excellent blog here! Also your web site quite a bit up
  very fast! What host are you using? Can I get your associate
  link on your host? I wish my website loaded up as quickly as yours
  lol http://nixongfsod39.bling.fr/2021/mai/17/176914/sports-golf-displays-good-if-you-don-t-have-it-use.html http://juliac7u281.ek1.pl/2021/05/17/patriots-purchaser-kraft-discussions-hernandez-wonderful-toi/ https://zenwriting.net/02ahk63351

  my blog post discount hockey jerseys

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your positive reaction. My goal is a better world for our children. Regards.

  2. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks. I like your comment. and, no I don’t combine it with others and thats just my idea.

 41. wholesale nfl jerseys free shipping from China avatar

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless imagine
  if you added some great pictures or video clips to give your posts more,
  “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this website could definitely be one of the greatest
  in its field. Excellent blog!wholesale nfl jerseys free shipping from Chinahttps://www.bing.com/news/apiclick.aspx?url=cncheapjerseys.comhttps://www.zzidc.com/domain/searchDomain?domain=wholesalejerseyslife.com

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your reaction. I love it.

 42. wholesale nhl jerseys free shipping from China avatar

  Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough time selecting
  between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I
  ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking
  for something unique. P.S Apologies for being
  off-topic but I had to ask! http://conorjtimpbz.mee.nu/?entry=3203941 http://ryann2mo73i.bling.fr/2021/juin/01/178812/state-a-person-s-marketing-team-customer-loyalty-which-also.html https://Click4r.com/posts/g/2416258/games-cycling-tops-hip-and-even-like-for-example

  Review my web page – wholesale nhl jerseys free shipping from China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your interest. I am using the platform of STRATO in Germany. Not working together woth others because I strictly want to display my own message.

 43. wholesale nba jerseys from China avatar

  I just like the helpful info you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and test once more here frequently.
  I’m slightly certain I will be told plenty of new stuff
  right here! Best of luck for the next!wholesale nba jerseys from Chinahttp://sagewymio4.mee.nu/?entry=3210885http://lancecxck.mee.nu/?entry=3210370

 44. discount mlb jerseys China avatar

  Hi there, I found your website via Google while looking for a related subject, your web
  site came up, it appears to be like great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply was alert to your weblog
  through Google, and found that it’s really informative.
  I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful should you proceed this in future.
  A lot of people will be benefited out of your writing.
  Cheers! http://karinarhxsh97.bling.fr/2021/mai/22/177569/array-nhl-hat.html https://Mag-wiki.win/index.php?title=Nfl_really_dish_Xliv_Prop_gamble_and_furthermore_chances_1252284538&oldid=380504 https://zenwriting.net/u9yzekpo0m

  Look into my blog post :: discount mlb jerseys China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive and stimulating response.

 45. authentic nba jerseys China avatar

  My brother suggested I might like this blog.
  He was totally right. This post truly made
  my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info!
  Thanks! https://www.liveinternet.ru/users/k3wfbcw694/post483953624// https://postheaven.net/abseeaxnzj https://postheaven.net/fugv78634b

  My homepage … authentic nba jerseys China

 46. discount baseball jerseys China avatar

  You ought to be a part of a contest for one of
  the finest sites on the net. I am going to recommend
  this site!discount baseball jerseys Chinahttp://jettpnutk.mee.nu/?entry=3212911http://karasaz.mee.nu/?entry=3212864

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your friendly answer.

 47. discount baseball jerseys China avatar

  Right here is the perfect website for anybody who hopes
  to understand this topic. You understand a whole lot its almost
  tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).
  You certainly put a new spin on a topic that’s been discussed for a long time.
  Great stuff, just great! https://www.liveinternet.ru/users/r2kioap449/post483816642// http://Estellafjyjndy.multiblog.net/961_estellafjyjndy/archive/17295_consideration_along_with_jinxsimpson.html https://Zenwriting.net/7jefegm1oj

  Also visit my blog post: discount baseball jerseys China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank You for your positive and stimulating comment

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive reaction. I do my best to deliver the best I can. Look also at the other writings on my site.

 48. wholesale hockey jerseys from China avatar

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I
  would never understand. It seems too complicated and very broad for me.

  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang
  of it! https://wiki-cafe.win/index.php?title=Pittsburgh_steelers_as_opposed_to_alternative_clean_Packers_595812439&oldid=352371 https://postheaven.net/32e5el3ndq https://writeablog.net/ojyp0axry7

  my site – wholesale hockey jerseys from China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your friendly response. Every week I publish a new chapter.

 49. wholesale nhl jerseys avatar

  Wonderful goods from you, man. I have remember your stuff previous to and
  you’re simply too magnificent. I really like what you have
  acquired right here, really like what you’re stating
  and the best way wherein you say it. You are making it enjoyable and you
  continue to care for to keep it smart. I can’t wait to learn much
  more from you. That is really a wonderful site.wholesale nhl jerseyshttps://writeablog.net/9tmjnlvjybhttp://kaelynbh73.ek1.pl/2021/05/29/way-down-looks-its-seafood-california-tell-you-into-fifth/

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your friendly response. Every week I publish a new chapter.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive reaction. Almost every week I write and publish a new chapter on my site. Enjoy it.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive reaction. Almost every week I write and publish a new chapter on my site. Enjoy it.

 50. discount mlb jerseys China avatar

  Do you have any video of that? I’d want to find out some additional information. http://edwardqvn.mee.nu/?entry=3216116 http://aurorajz.mee.nu/?entry=3216327 http://Marcelluslbunka.Mee.nu/?entry=3216498

  my website :: wholesale nhl jerseys from China (Ronny)

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive reaction. Almost every week I write and publish a new chapter on my site. Enjoy it.

  2. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Of course I have no video about that because I write and construct it myself and consequently there is nothing were I get my information from, I make it myself.

 51. cheap jerseys China avatar

  Hey there I am so delighted I found your blog page, I really found
  you by mistake, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyways I am
  here now and would just like to say cheers for a marvelous
  post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to look over it all at the minute but I
  have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
  much more, Please do keep up the great b. https://aged-wiki.win/index.php?title=Real_truth_about_casual_Betting_Gambling_1057124431&oldid=374526 https://noon-wiki.win/index.php?title=Perfect_football_Playoff_match_-_depending_on_how_to_be_able_675733753&oldid=349471 https://zenwriting.net/59su7pbpy1

  Feel free to surf to my site – cheap jerseys China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive reaction. Almost every week I write and publish a new chapter on my site. Enjoy it.

 52. authentic nhl jerseys avatar

  Its such as you read my mind! You seem to grasp a lot about this,
  such as you wrote the e book in it or something. I feel that you just could do with some
  % to drive the message house a bit, however instead of that, this is excellent blog.
  A great read. I’ll definitely be back.cheap football jerseys China (Meredith)http://milesoxhv.mee.nu/?entry=3206546https://writeablog.net/1ae85lc1qe

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your stimulating response. It gives me the power to go on with this.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your stimulating response. It gives me the power to go on with this.

 53. cheap football jerseys free shipping avatar

  Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just
  wanted to say superb blog! https://writeablog.net/76heacsdkp https://alpha-wiki.win/index.php?title=These_lingerie_choices_sports_category_-_essential_155822144&oldid=372703 http://ablsoe39d.ek1.pl/2021/05/09/super-bowl-party-snack-ideas-deviled-eggs-vegetable-platters/

  Here is my blog cheap football jerseys free shipping

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your stimulating response. It gives me the power to go on with this. and, while writing a comment, never give-up !!

 54. authentic nfl jerseys China avatar

  Hello, Neat post. There’s a problem with your website in web explorer,
  may test this? IE still is the marketplace leader and a large component to folks will leave out your great writing due to this problem.
  http://ryleighkhnw3.mee.nu/?entry=3213429 http://bodejmhzdmhi1.mee.nu/?entry=3213399 http://bodejmhzdmhi1.mee.nu/?entry=3213399

  Here is my web-site: authentic nfl jerseys China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your message. Maybe some people experience a problem but for most people it functions oke, So, it is as it is. But, thank you.

 55. wholesale nhl jerseys free shipping avatar

  Wonderful blog you have here but I was curious if you knew of any community forums that cover the same topics discussed in this article?

  I’d really like to be a part of online community
  where I can get feedback from other experienced
  people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know.
  Appreciate it!authentic baseball jerseys China (Lashawnda)https://victor-wiki.win/index.php?title=Fable_sports_Playoff_match_-_for_the_way_for_you_to_beat_the_4612123336&oldid=357519http://bridgettp5ew.bling.fr/2021/juin/11/179963/football-huge-jar-xliv-probabilities-acquire-this-past-td.html

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your response. It is not my intention te start or to have a discussion group. People can do it themselves. For me it is important just to create a starting point for people who are interested in the subject. So, again, thanks very much an spread it amongst your friends and relatives. Regards, Jacques

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your reaction. would you please explain a little bit more what you do want to say.

 56. cheap nba jerseys free shipping avatar

  Hi there! This blog post couldn’t be written much better!
  Going through this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I will send this
  information to him. Pretty sure he’ll have a great read.
  I appreciate you for sharing! https://Www.liveinternet.ru/users/z3gixmu293/post484369696// http://stephenrivx322.unblog.fr/2021/05/30/nfl-nice-can-xliv-the-chances-to-generate-first-td/ https://wiki-net.win/index.php?title=Each_of_our_initiating_forward_american_footbal_seriously_toilet_65529111140&oldid=380744

  Here is my website: cheap nba jerseys free shipping

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive reaction. It gives me the drive to continue.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. That is the reason why I go on writing. Regards.

 57. wholesale hockey jerseys China avatar

  Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic.

  I really like what you have acquired here, really like
  what you’re saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to keep it sensible.

  I cant wait to read much more from you. This is actually a wonderful web
  site. http://www.terredegliangeli.com/joomla/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=8&id=4282&Itemid=120 http://Maleahhonu.Mee.nu/?entry=3216705 http://Brantleyzmmmt8.Mee.nu/?entry=3216746

  My web-site; wholesale hockey jerseys China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your stimulating response. This is precisely why I do it. I enjoy the fact that people read it and are glad about it. It is very stimulating for me. Thanks again.

 58. discount basketball jerseys China avatar

  I’m not sure where you are getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding
  more. Thanks for great information I was looking for this info for my mission. https://record-wiki.win/index.php?title=National_football_league_really_pan_Playoff_personal_7152624252&oldid=372517 http://caidenatzn041.unblog.fr/2021/05/26/football-nice-serving-possibilities-mismatches/ https://writeablog.net/wnbuwgxr1j

  My page … discount basketball jerseys China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive message. That is my goal. To stimulate people in a positive way. Again, thank you and I will go on. See the other stories on my site.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your nice response. On school it can be very useful to explain things with a little bit of humor so that people sometimes can laugh. Wish you all the good.

 59. wholesale nba jerseys avatar

  I blog frequently and I genuinely appreciate your
  information. This great article has truly peaked my interest.
  I am going to take a note of your site and keep
  checking for new details about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.
  http://coltonclatrf.mee.nu/?entry=3228451 http://paradune.com/phorum/read.php?13,65901 http://jaylahxcmm.mee.nu/?entry=3228378

  Here is my website … 21396 – Cecile,

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response, I like it and I will continue with writing. Also look at the other documents on my site. Regards.

 60. authentic nba jerseys China avatar

  This design is wicked! You most certainly know
  how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really loved what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool! https://Ameblo.jp/masonwvkd5/entry-12683372230.html https://Wiki-Saloon.win/index.php?title=Look_out_nfl_awesome_run_gameplay_Pass_organic_gulf_Packers_74628101413&oldid=392088 https://writeablog.net/r179uuwvuz

  Here is my site authentic nba jerseys China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response, I like it and I will continue with writing. Also look at the other documents on my site. Regards.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response, I like it and I will continue with writing. Also look at the other documents on my site. Regards.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response, I like it and I will continue with writing. Also look at the other documents. Regards.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   It is a pleasure to get this comment from you. Thanks. And it gives me a reason to go on writing.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Hi there, I think the best way is to contact your helpdesk, they know far more than I do. Regards

 61. wholesale baseball jerseys free shipping avatar

  Hola! I’ve been reading your blog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a
  shout out from Huffman Tx! Just wanted to
  tell you keep up the excellent job! http://cassandrawqd.mee.nu/?entry=3238975 http://briggskrn.Mee.nu/?entry=3239316 http://beauruvm475.unblog.fr/2021/07/15/high-school-crews-gunnwithin-justg-to-find-zits-pan-games/

  Have a look at my site; wholesale baseball jerseys free shipping

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your impressive shout! I could hear and feel it! I go on. Regards

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your positive reaction

 62. discount nhl jerseys China avatar

  Hello excellent website! Does running a blog similar
  to this require a great deal of work? I’ve very little expertise in programming
  however I had been hoping to start my own blog soon. Anyhow, should you have
  any recommendations or techniques for new blog owners
  please share. I understand this is off topic nevertheless I just wanted to ask.
  Kudos! http://seoultutor.com/forum/default.aspx?g=posts&m=171214& https://postheaven.net/abcpq13c0s http://lucianu.mee.nu/?entry=3239061

  Also visit my webpage discount nhl jerseys China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Yes, just start and try and try and try. don’t stop just go on and I am sure you will succeed. Remember, life and all its challenges is just learning, each day again and every time you will become better. AND…. always know that if you think what you have to do and than make a decision, it always is the good decision!! Afterwards you can say: next time I do …. but NEVER say that your previous decision was wrong!

 63. wholesale nba jerseys free shipping from China avatar

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your
  post seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure
  if this is a formatting issue or something to do with web
  browser compatibility but I figured I’d post to
  let you know. The design look great though!
  Hope you get the problem resolved soon. Many thanks https://wiki-cable.win/index.php?title=The_best_pursuits_discs_completed_located_on_St_Patrick_s_Day_4872013632&oldid=400666 http://www.aytoloja.org/jforum/user/profile/167941.page https://Page-wiki.win/index.php?title=Pitt_Panther_advanced_schooling_garments_to_produce_Pittsbur_7672012434&oldid=403285

  Feel free to surf to my site – wholesale nba jerseys free shipping from China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive comment, I will keep texts short, so the problems will not arise too often. Regards.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your extremely long Grrrr… comment. Don’t worry, I like it and will go on. Regards.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Hi, thanks Simon, I like your comment. I will go on writing for you and all others because you and I like it.

 64. wholesale jerseys free shipping from China avatar

  you are in point of fact a just right webmaster. The website loading velocity
  is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick.
  Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a wonderful task in this matter!wholesale jerseys free shipping from Chinahttps://www.liveinternet.ru/users/z3azxck698/post485162657//https://extra-wiki.win/index.php?title=Special_Jake_s_hosts_superb_toilet_moment_507215626&oldid=390467

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you.

 65. wholesale baseball jerseys avatar

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed
  surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your
  rss feed and I hope you write again soon! https://www.liveinternet.ru/users/m4cpduu468/post485658445// http://laylaszhu63.bling.fr/2021/juillet/23/184475/and-not-using-the-extra-can-themes-spacial-occasion-enjoy.html http://cruonline.blog.wox.cc/entry308.html

  my web blog: wholesale baseball jerseys

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your positive post. Yes I write and publish each week e new chapter of a story so, enjoy.

 66. cheap mlb jerseys avatar

  I’m gone to inform my little brother, that he should also pay a quick visit this blog on regular
  basis to obtain updated from latest news. http://www.soccerselect.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=diveqa.com%2Fuser%2Fk6hhwpi131 http://Nv.Y.Uop.S.X.W.E.Z.I.R@Ulysses.Breton@klein-putz.net/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.eadpost.co.uk%2Fuser%2Fprofile%2F20371%3Echeap+nhl+cheap mlb jerseys+from+China%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fdarcvigilante.site%2Fmember.php%3Faction%3Dprofile%26uid%3D103471+%2F%3E http://www.Mercuryfloodinsurance.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=B77706Vw.Bget.ru%2Fuser%2Fp8rgnji050

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your positive response. I will go on writing about these aspects every week.

 67. discount jerseys China avatar

  Hello to every one, it’s really a fastidious for me to visit this site, it contains important Information. http://sunnytoxblm77.mee.nu/?entry=3244518 https://writeablog.net/yhytpiu28t http://davinanexbpwwf0.mee.nu/?entry=3244526

  My page – authentic nba jerseys (Joy)

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your fine and nice words, it stimulates me. Regards

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   I apreciate your positive comment. That’s why I am writing. Regards.

 68. discount basketball jerseys avatar

  Someone necessarily assist to make seriously articles I might state.
  That is the first time I frequented your website page and so far?
  I amazed with the analysis you made to make this particular put up amazing.
  Magnificent process! http://eleanorev3r.mee.nu/?entry=3232392 https://compass.centralmethodist.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Allied_Health_Bldg__Conference_Room_Schedule/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=2127762c-b44a-4041-ae40-803f0bc45ef3 http://genesispjlgy27.mee.nu/?entry=3232257

  Also visit my blog: discount basketball jerseys

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for you stimulating reaction! I am very busy with writing and other things but I love all positive reactions upon what I am writing. That stimulates me to go on. Thanks.

 69. discount jerseys avatar

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was
  super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m
  thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any tips and hints for first-time blog writers?
  I’d certainly appreciate it. http://zacharyddpl.mee.nu/?entry=3235702 http://arian1vzy0.ek1.pl/2021/07/13/bts-reddit-pitboss/ http://elainewhcdh.mee.nu/?entry=3235695

  Feel free to surf to my web blog :: discount jerseys

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your friendly response. I only can say: Find your passion and follow it. It may be writing, it may be reading or playing football. But follow your passion and never give up.

  2. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your friendly response. I only can say: Find your passion and follow it. It may be writing, it may be reading or playing football. But follow your passion and never give up.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   I am very glad that you like what I write. I go on.

 70. discount nba jerseys avatar

  With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism
  or copyright violation? My website has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot
  of it is popping it up all over the internet without
  my permission. Do you know any techniques to help prevent content from being ripped off?
  I’d genuinely appreciate it. https://Wiki-Nest.win/index.php?title=Football_massively_toilet_bowl_Xliv_Prop_proposition_wagers_27554624&oldid=405002 http://drakeubgz54.mee.nu/?entry=3233484 https://zenwriting.net/5mpfs0rdg4

  Here is my page: discount nba jerseys

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   No, I do not care if parts are used by someone else. Better said, I like it if they do. Thanks for your positive comment.

 71. ps4 games in avatar

  Every weekend i used to pay a visit this web page, as i want enjoyment, for the reason that this this web page conations
  in fact fastidious funny data too.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your answer. I hope you will enjoy every word of mij stories. I continue and do my best. Thanks.

 72. cheap jerseys online avatar

  I blog frequently and I genuinely appreciate your information. This great article
  has really peaked my interest. I’m going to take a
  note of your blog and keep checking for new details about once a week.
  I subscribed to your RSS feed as well. https://www.liveinternet.ru/users/e3tjisr522/post485156619// https://web-wiki.win/index.php?title=Pittsburgh_steelers_wonderful_dish_champs_dvd_video_article_297294427&oldid=373372 https://m8fvyqt903.doodlekit.com/blog/entry/15368201/tremendous-tank-xliv-dolphin-stadium

  Also visit my site: cheap jerseys online

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you, There are more articles on my site that you can read. All articles are written concerning people and society. Every week a new article (chapter) of the current story. Regards.

 73. was ps4 games avatar

  whoah this weblog is wonderful i really like reading your posts.
  Keep up the great work! You realize, a lot of individuals are looking round for this info, you could aid them greatly.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your response. That is for me the reason to go on. You are free to share it with others. And I like writing. Regards

 74. cheap jerseys China avatar

  Hi would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

  http://jessicaprpiiv90.mee.nu/?entry=3244223 http://giannafcrv1.mee.nu/?entry=3244263 http://celiajxyjn.mee.nu/?entry=3244046

  My web page cheap jerseys China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive comment. I work with STRATO and the package WORDPRESS. I like it very much. Wish you success and: Never give-up your passion.

 75. ps4 games your avatar

  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell
  and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put
  the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off
  topic but I had to tell someone!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   It is a short, lovely story outof life. You were triggered by that but, also, you had the personal drive to write about it. Most people don’t have that drive. Please go on and at a later moment we will enjoy your fantastic stories.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your positive response. I always try to tell the story in a way that makes it a little bit surprising and unexpected. your response is the reason for my writing. Thanks

 76. cheap nba jerseys China avatar

  Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Ie, it looks
  fine but when opening in Internet Explorer, it has some
  overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

  Other then that, awesome blog! http://Skyeymchxd23.Mee.nu/?entry=3237107 http://holajos.mee.nu/?entry=3235503 http://leiaqlsjrw.mee.nu/?entry=3235516

  My web site cheap nba jerseys China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for reporting this issue. And thaks for your positive comment.

 77. click here avatar

  you are actually a good webmaster. The website loading velocity is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve done a excellent process on this subject!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Hi, thank you for your stimulating response. I am glad that my site performs well. I write because you and others, like it. Regards.

 78. Tylerl Mcintyre avatar
  Tylerl Mcintyre

  Hi,

  My name is Tyler and I recently worked on a website similar to jacquesruiter.com.

  Quick question, Would you be interested in having me generate sales calls with your ideal prospects on a Pay-Per-Call basis?

  Here is a quick video explaining how I generate hundreds of calls each month for my current clients http://www.challengersocial.ca.

  Best,
  Tyler

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your great idea. Some people would like it but that is not my intention. Thanks.

 79. web page avatar

  These aare actually fantastic ideas iin abojt blogging.
  You have touched some nice facrors here. Any way keep up wrinting.

  Buldog francuski wielkopolska web page dorosły buldog francuski

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your positive response. Yes, I will go on because you, and others, like it. Regards.

  2. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your positive response. Yes, I will go on because you, and others, like it. Regards.

 80. Learn More Here avatar

  Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive reaction. I am very glad to get compliments from readers. It gives me the reason for going on. Thanks.

 81. visit here avatar

  I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your stimulating response. It is my goal to tell about people and society. If it helps other people to reach their goals then I achieve my goal. Always be confident with yourself, be proud and trust yourself most of all. Regards.

 82. Discover More avatar

  Thanks a bunch for sharing this with all folks you really understand what you’re speaking about! Bookmarked. Please also talk over with my web site =). We may have a link change arrangement between us!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your answer. I try to tell what is in my mind. But that is the only thing I want. So, I am not promoting others but I will look at it. Thanks

 83. click here avatar

  Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your stimulating response. Yes, I am an expert, just as you all are experts on your own skills. Remember, everyone is an expert. Never allow people to say you are not, skip those people immediately from your list of relations.

 84. authentic hockey jerseys avatar

  I just like the valuable info you provide to your articles.
  I will bookmark your weblog and test again here regularly. I am moderately sure
  I will be informed plenty of new stuff right here!
  Best of luck for the next! http://lorenzoylxw857.unblog.fr/2021/07/22/nse-s-nfl-critique-with-toughness-positioning/ http://Rauldriap.ek1.pl/2021/07/23/particular-sports-dresses-pertaining-to-your-proactive-your-own/ https://www.liveinternet.ru/users/s6atmkq457/post485635090//

  Feel free to surf to my web site; authentic hockey jerseys

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your lovely response. It is my passion to write for people who love it. Every week I post a new chapter so enjoy and remember the message. Thanks.

 85. read more avatar

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Communication is always possible by using: info@jacquesruiter.com

 86. learn more avatar

  I truly wanted to post a brief comment to be able to thank you for some of the lovely pointers you are sharing at this site. My incredibly long internet search has at the end of the day been honored with excellent facts and techniques to share with my good friends. I ‘d express that most of us site visitors are really lucky to exist in a wonderful site with so many special people with insightful tips and hints. I feel rather blessed to have come across your site and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your lovely words, I will remember. That is the big reason for me to write. Enjoy, and listen to the message of all my writings.

 87. view source avatar

  I have been reading out many of your stories and i can state clever stuff. I will definitely bookmark your site.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much, I will go on writing.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Every week I publish a new chapter of the current subject. I write about people and society. Thanks

 88. Discover More avatar

  As a Newbie, I am permanently searching online for articles that can be of assistance to me. Thank you

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Apparently you found what you are looking for. Thanks for your nice response and once a week I write a new chapter. you are free to use it but if you copy then add my name to it. That’s all. Regards

 89. Read More avatar

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Anyhow, you made it till here. Thanks for your friendly response and enjoy the readings once a week

 90. wholesale football jerseys China avatar

  Thanks for a marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you will be a great
  author.I will remember to bookmark your blog and
  will come back at some point. I want to encourage that you continue your great posts, have a nice morning!

  https://postheaven.net/7gyuoevhdp http://ansonjoyrbvze68.Bling.fr/2021/juillet/31/185350/massively-toilet-with-each-other-munch-factors-deviled-offsp.html http://novaleeumhnj1.mee.nu/?entry=3246722

  My site – wholesale football jerseys China

 91. learn more avatar

  Hi there, I found your site via Google at the same time as looking for a similar subject, your site came up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 92. authentic nfl jerseys avatar

  It is really a nice and useful piece of info. I am satisfied
  that you simply shared this helpful information with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
  http://parkerbg6j8xj.Gratisblog.biz/2021/09/03/packers-superb-toilet-attain-and-the-browsing-for-career/ http://kaylanionk.mee.nu/?entry=3263434 https://www.liveinternet.ru/users/y3ycoef062/post486592467//

  My blog – authentic nfl jerseys

 93. Website avatar

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful

 94. cheap mlb jerseys from China avatar

  Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I’m going
  to return once again since I book marked it. Money and freedom
  is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

  http://briarcxgejd48.mee.nu/?entry=3252597 https://romeo-wiki.win/index.php?title=Realistic_hockey_cycling_cheap mlb jerseys from China_6481255636&oldid=401082 http://reginaldsnpek.mee.nu/?entry=3252472

 95. malleus maleficarum original pdf avatar

  I absolutely love your bkog and find many of your post’s to be just wat I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content for you personally?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a lot of the sjbjects you write related to here.
  Again, awesome site!malleus maleficarum original pdf 8.1, cdn.thingiverse.com, Ssg 520 firmware update Datei herunterladen 132_VOLVO_S40_V40_AutoRepMan.COM.rar (226
  lockpickinglawyer recommended bike locks
  adobe-illustrator-cs5-crack
  reading questions for the gospel of wealth by andrew carnegie answers 1st Studio Siberian Mouse M 41.wmv 286mb Hit
  ch io mai vi possa Active Skills For Reading Book 4 Answer Key

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your response. I write things on my own, with my own vision and with my own experience. To be more explicit, I start with an idea and during writing the story can shift in a totally different direction. So, I do not use ghostwriters. If you want to use the writings, you are free. If you copy (parts) please add my name, that’s sufficient.

 96. cheap basketball jerseys free shipping avatar

  Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this
  page to him. Fairly certain he will have a good read.
  Thanks for sharing!cheap basketball jerseys free shippinghttp://www.aytoloja.org/jforum/user/profile/174582.pagehttps://wiki-planet.win/index.php?title=The_lowdown_on_football_jerseys_9581534745&oldid=451375

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive answer. My main goal is: that people have, some, benefit of what I am writing. Thanks.

 97. wholesale basketball jerseys from China avatar

  Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested
  to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she
  can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has
  83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with
  someone! https://centrenet.centre.edu/ICS/New_Campus_Life/Student_Organizations/Campus_Groups/Centre_PAWS/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=96ce6423-3d36-4637-b38d-09723114c374 https://Www.liveinternet.ru/users/d4luozr351/post485881031// http://madduxoy.mee.nu/?entry=3247362

  Also visit my webpage wholesale basketball jerseys from China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   People, especially young people, need to find out things themselves. Sometimes it may cost more than you expected. But anyhow, she has her good experience and probably she will not repeat it, I hope. At the same time it is a nice event. Don’t be too angry. Regards.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   For me it is satisfying to receive such positive post, I will go on. Regards

 98. Learn More avatar

  You made some good points there. I did a search on the issue and found most people will consent with your site.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Let’s go for a better world for all. Regards.

 99. more info avatar

  Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Let’s go for a better world for all. Regards.

 100. Discover More Here avatar

  Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Let’s go for a better world for all. Regards.

 101. Clicking Here avatar

  Great weblog right here! Additionally your web site a lot up fast! What host are you the usage of? Can I get your associate link in your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Let’s go for a better world for all. Regards.

 102. read more avatar

  Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Let’s go for a better world for all. Regards.

 103. visit avatar

  I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Let’s go for a better world for all. Regards.

 104. visit avatar

  Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Let’s go for a better world for all. Regards.

 105. Read More Here avatar

  Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Let’s go for a better world for all. Regards.

 106. Click This Link avatar

  Valuable information. Fortunate me I discovered your website by chance, and I’m shocked why this twist of fate did not took place earlier! I bookmarked it.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Let’s go for a better world for all. Regards.

 107. Read More avatar

  Wonderful paintings! This is the kind of info that are meant to be shared around the web. Shame on the search engines for no longer positioning this submit upper! Come on over and discuss with my website . Thank you =)

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive reaction.

 108. Read More Here avatar

  whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much and I hope, many people can use it.

 109. website avatar

  I truly wanted to post a brief comment to be able to thank you for some of the lovely pointers you are sharing at this site. My incredibly long internet search has at the end of the day been honored with excellent facts and techniques to share with my good friends. I ‘d express that most of us site visitors are really lucky to exist in a wonderful site with so many special people with insightful tips and hints. I feel rather blessed to have come across your site and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you, My main goal is to add to a better life for all people. That’s the reason why it is free,

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your positive response.

 110. cheap nhl jerseys China avatar

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog
  and wished to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts.

  In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon! https://magic-wiki.win/index.php?title=A_higher_education_toilet_estimations_to_st_Petersburg_south_5982074440&oldid=422201 https://www.liveinternet.ru/users/c5zwrmf315/post486316915// http://sawyervesdwin3.mee.nu/?entry=3256620

  my web site :: cheap nhl jerseys China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Yes. I write every week.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks.

 111. cheap nba jerseys China avatar

  I blog frequently and I genuinely appreciate your content.
  This great article has truly peaked my interest.
  I will book mark your site and keep checking for new information about once per week.

  I subscribed to your Feed as well.cheap nba jerseys Chinahttp://maximoa91.ek1.pl/2021/08/04/pauly-d-drawn-on-on-spin-and-rewrite-together-with-three-fan/https://cafebabel.com/en/profile/anonymous-61096724f723b37b4c016f91/

 112. Go Here avatar

  I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 113. read more avatar

  What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 114. cheap baseball jerseys avatar

  I really love your website.. Pleasant colors & theme.
  Did you build this amazing site yourself? Please reply
  back as I’m looking to create my very own site and want to know where
  you got this from or exactly what the theme is called. Kudos!
  http://josueqijb870.unblog.fr/2021/08/21/pittsburgh-steelers-vs-pink-gulf-packers-football-great-jar/ http://bryanzcxbxgz.mee.nu/?entry=3257129 https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1501909.page

  my blog … cheap baseball jerseys

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Hi, yes I did build it myself. It’s not so difficult but go on if you try to do. nothing works the first second so take your time.

 115. wholesale nba jerseys from China avatar

  Hey! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the outstanding work!wholesale nba jerseys from Chinahttp://princessnpgx88.mee.nu/?entry=3258889http://guonianse.mee.nu/?entry=3258577

 116. Visit This Link avatar

  I get pleasure from, result in I found just what I used to be taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 117. wholesale nfl jerseys free shipping avatar

  Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  excellent blog!wholesale nfl jerseys free shippinghttps://super-wiki.win/index.php?title=Football_2008_model_draw_up_-_March_post_to_7691323831&oldid=424729https://Www.Liveinternet.ru/users/s7ydlyv861/post486808038//

 118. Read More Here avatar

  I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 119. click here avatar

  I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your positive comments. For a couple of weeks I am very (too) busy so I keep it short. Thanks !!!!

 120. Click This Link avatar

  Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your positive comments. For a couple of weeks I am very (too) busy so I keep it short. Thanks !!!!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your positive comments. For a couple of weeks I am very (too) busy so I keep it short. Thanks !!!!

 121. Learn More avatar

  I as well as my guys were actually digesting the good ideas from your web site then at once I had a terrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. The men ended up for that reason warmed to read them and have really been enjoying them. Appreciation for actually being quite kind as well as for making a decision on certain amazing subject matter most people are really wanting to be informed on. My sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your positive comments. For a couple of weeks I am very (too) busy so I keep it short. Thanks !!!!

 122. Learn More Here avatar

  You completed a few nice points there. I did a search on the theme and found nearly all persons will consent with your blog.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your positive comments. For a couple of weeks I am very (too) busy so I keep it short. Thanks !!!!

  2. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your positive comments. For a couple of weeks I am very (too) busy so I keep it short. Thanks !!!!

 123. Website avatar

  Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your positive comments. For a couple of weeks I am very (too) busy so I keep it short. Thanks !!!!

 124. discount basketball jerseys avatar

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! By the way,
  how could we communicate?discount basketball jerseyshttp://cannonvq.mee.nu/?entry=3257378http://yousefrho.mee.nu/?entry=3254986

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 125. wholesale hockey jerseys from China avatar

  Simply desire to say your article is as astonishing. The clearness in your post
  is just excellent and i can assume you’re an expert on this
  subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed
  to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.
  https://cafebabel.com/en/profile/anonymous-60fef6edf723b37b3fd5a8e5/ https://cafebabel.com/en/profile/anonymous-60ff1990f723b37b40def236/ https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1466963.page

  Feel free to surf to my homepage; wholesale hockey jerseys from China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 126. read more avatar

  I will immediately snatch your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 127. visit avatar

  whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 128. Visit Website avatar

  Howdy very cool site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also¡KI am glad to search out numerous useful info here within the post, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 129. Read This avatar

  I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 130. Get More Info avatar

  Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 131. more info avatar

  I intended to send you a very small observation to say thanks the moment again on the awesome thoughts you’ve featured in this article. It has been so shockingly generous with you to provide publicly what many individuals would’ve sold for an electronic book to end up making some bucks for themselves, particularly considering the fact that you could have tried it if you ever desired. The thoughts likewise served to become a fantastic way to know that other people have the identical zeal the same as mine to see a good deal more when considering this condition. I’m certain there are millions of more pleasant times in the future for individuals that read through your website.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 132. Visit This Link avatar

  I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 133. click here avatar

  Good article and right to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks in advance 🙂

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 134. wholesale basketball jerseys China avatar

  Nice post. I used to be checking constantly this weblog and I’m impressed!
  Very helpful information specifically the ultimate section :
  ) I handle such information a lot. I used to be looking for this particular info
  for a long time. Thanks and best of luck. wholesale basketball jerseys Chinahttp://edwinmppa874.unblog.fr/2021/09/13/falcons-bear-in-mind-the-opponent-five-things-for-many-team/http://forum.thuvien.cfi.edu.vn/default.aspx?g=posts&m=102933&

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 135. Chhota Bheem And The Throne Of Bali movie in hindi mkv 720p download avatar

  Sandy delphi ds150e keygen download 27 (cdn.thingiverse.com) Sandy calculus with analytic geometry pdf – Thurman Peterson Tanil Hd
  Movies 1080p Blu Rab Ne Bana Di Jodi Free Download bhagavad gita book in tamil free download FrancisAth Capture Nx2 2.4.7 Product Key Crack Sandy Chhota Bheem And The Throne Of Bali
  Move In Hindi Mkv 720P Download (Cdn.Thingiverse.Com)

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 136. more info avatar

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 137. Clicking Here avatar

  I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 138. Facebook hacker pro android avatar

  Jill ghanshyamvaidyageneralpracticebookebook (https://cdn.thingiverse.com/assets/d7/4d/8f/61/62/Geetanjali-malayalam-full-movie-dvdrip-torrent-download.pdf) Jill adobe acrobat dc pro crack amtlib.dll bluebeam revu extreme 11 keygen xforce keygen 64-bit Civil 3D 2019 download (https://cdn.thingiverse.com/) Terjemahan mabadi fiqih
  juz 4 ppdf Guia me divierto y aprendo 3 grado.pdf (cdn.Thingiverse.com) 1001 Ravukal
  Malayalam Pdf Download Facebook hacker pro android

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 139. learn more avatar

  Very good written information. It will be valuable to anybody who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 140. Home Page avatar

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 141. Web Site avatar

  Definitely, what a splendid blog and illuminating posts, I surely will bookmark your site.All the Best!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much ! For a better world.

 142. read more avatar

  I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this type of setting. After looking through the world wide web and getting views that were not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have solved all through your entire write-up is a crucial case, and ones that might have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your blog. Your own personal mastery and kindness in dealing with all areas was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can now look forward to my future. Thanks for your time very much for this reliable and results-oriented help. I will not hesitate to refer your web site to anyone who requires assistance about this issue.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 143. visit here avatar

  I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 144. Read More avatar

  Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 145. Website avatar

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 146. discount hockey jerseys China avatar

  Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your articles.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?
  Thanks a ton! http://ivannangiaxy.mee.nu/?entry=3251781 http://mylawlfe48.mee.nu/?entry=3251919 https://wiki-global.win/index.php?title=Ultra_toilet_Xliv_Dolphin_athletic_field_1281223041&oldid=438542

  Here is my web page :: discount hockey jerseys China

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

  2. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for all your positive comments. I write because I want people to know, in a friendly way, what is going on. Every saturday I publish a new chapter of the current story. You are free to publish and/or use. If you make copies, please add my name. You can address comments directly to info@jacquesruiter.com . Wish you lots of happyness. Regards and thanks again.

 147. wholesale jerseys free shipping from China avatar

  Fantastic blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.

  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go
  for a paid option? There are so many options out there that I’m completely confused ..

  Any tips? Kudos!wholesale jerseys free shipping from Chinahttps://smart-wiki.win/index.php?title=Packers_huge_tank_tshirts_buy_yellow_bay_Packers_today_859412284&oldid=450689http://isaiaswjlzqby.mee.nu/?entry=3263813

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your response. First of all I would say: go for your passion. Then, start free, without payment because in time you build up your qualities. Lateron you can go for payed. So, my advise, start freely with wordpress and ….. enjoy writing !

 148. Discover More Here avatar

  certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive comment. I will go on writing, almost every week. However I will not check the way the spelling is performed bij others.

 149. learn more avatar

  I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive comment. I will go on writing, almost every week.

 150. Going Here avatar

  whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive comment. I will go on writing, almost every week.

 151. Find Out More avatar

  Keep functioning ,remarkable job!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive comment. I will go on writing, almost every week.

 152. visit avatar

  Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive comment. I will go on writing, almost every week.

 153. view source avatar

  Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive comment. I will go on writing, almost every week.

 154. Click This Link avatar

  I just could not go away your site before suggesting that I actually enjoyed the standard info a person supply in your guests? Is going to be back continuously to investigate cross-check new posts

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive comment. I will go on writing, almost every week.

 155. Website avatar

  Hello my friend! I want to say that this article is amazing, nice written and include almost all important infos. I would like to look more posts like this .

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your positive comment. I write as a reaction on social events. I am engaged in that direction. It gives me the power to write. I do not accept things without a very good reason. I only want to support the truth in life. That’s my passion.

 156. Read More avatar

  You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I think I might by no means understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I’m looking ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Be sure, life is complicated. But, at the same time, don’t worry too much about everything. Look at your strong points, that what motivates you, that what makes you glad and concentrate on those aspects. That is what makes you happy.

 157. Discover More Here avatar

  Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Just concentrate on what makes you really happy. Do not worry about everything. Live your life with happiness and improve the world around you. Add something to it. Contribute.

 158. Learn More avatar

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   I am not a so-called skilled blogger. I write about things that got my attention. Mostly social and human aspects. And …. if you like it, it’s my satisfaction.

  2. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   You did do a lot of work. Remember, Google and other media are BUSINESS. That comes on the first place (for google and also the other media). For me, I just write about aspects that get my attention. I publish what I like without any screening from above and …… without the need to receive any money for it.

 159. Visit Website avatar

  I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

 160. Read More avatar

  Valuable information. Fortunate me I discovered your website by chance, and I’m shocked why this twist of fate did not took place earlier! I bookmarked it.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Make it a valuable twist for a happy and valuable future, also for people within your circle of life.

 161. Learn More avatar

  Wonderful paintings! This is the kind of info that are meant to be shared around the web. Shame on the search engines for no longer positioning this submit upper! Come on over and discuss with my website . Thank you =)

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. I am very busy at the moment so the other site suffers from lack of attention. But it is going better and within one or two months I will also be active on that site again,

 162. Clicking Here avatar

  I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for sharing this. It makes my day a good day. I hope my writings will contribute to a better world and better relations between people.

 163. Web Site avatar

  I really appreciate this post. I¡¦ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. You also made my day a good day. Thans a lot. That’s why I am writing.

 164. Learn More avatar

  I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Enjoy my writing and you can freely show it to others. If they also like it, your day as well as my day are a day of happiness.

 165. get more info avatar

  I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I absolutely enjoy reading all that is posted on your blog.Keep the stories coming. I liked it!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. You enjoy reading and that is just what I wish. Thanks.

 166. Visit Website avatar

  Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive and stimulating response. Your message stimulates me to continue writing. Thanks.

 167. Going Here avatar

  Well I sincerely liked studying it. This tip offered by you is very helpful for good planning.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   It is nice from you to give the positive response. I will go on writing.

 168. visit here avatar

  As a Newbie, I am permanently searching online for articles that can be of assistance to me. Thank you

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your positive response. I will go on because thet’s my goal.

 169. Going Here avatar

  I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Don’t look too much to ALL web owners, everyone has own reasons to do it the way they do. Think of yourself and your peer and make your life worthwile and joyfull. Thans.

 170. Web Site avatar

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   I am glad you like my site. Think well about its content. I look carefully to people and society. Be happy and be helpfull.

 171. Web Site avatar

  Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive reaction. I experience not many complaints about its functioning so I do not take any action. Maybe the used web explorer does have some problems but I use another type of host. Try something else. Regards.

 172. discount jerseys avatar

  I just like the helpful info you provide to your articles.
  I will bookmark your blog and test once more right here frequently.
  I am rather sure I will learn a lot of new stuff right right here!
  Good luck for the following!discount jerseyshttp://erikaoykky.mee.nu/?entry=3247896https://www.perspective-mode.fr/index.php/fr/forum/suggestion-box/115-assessment-in-order-for-thepayless

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. That is the reason why I continue writing about people and society. Enjoy reading. Enjoy your life. Enjoy your pear and be helpful to them.

 173. Homepage avatar

  I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i¡¦m happy to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most indisputably will make certain to don¡¦t put out of your mind this web site and give it a glance regularly.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive reaction. Enjoy the writings. Enjoy your life. Enjoy your peer and be heppy. Regards.

 174. Visit This Link avatar

  whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive response. Yes, I will go on. Thanks.

 175. Learn More avatar

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much. Yes, I am famous, in my own family and among my friends. To be clear, famous is not an important issue for me but thanks, I feel I am growing.

 176. Learn More avatar

  You made some good points there. I did a search on the issue and found most people will consent with your site.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much. Yes, that is true and that is exactly why I am writing.

 177. Click This Link avatar

  I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your extensive and positive comment. For me it is important to look at people and society and put my finger there were I think it can be much better. Enjoy life and use your talents and skills to help yourself, your peer, and all who need it. Thanks

 178. Read This avatar

  I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive comment. Yes, the style someone uses to write is not for every reader. I mostly look at books, read somewhere in the middle some sentencences and then decide whether I take it or not. I don’t look at the name of the author but only how it feels. Remember, everyone is different. Thanks.

 179. website avatar

  I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks, thanks very much for your positive comment. I like the way you did present it. Thanks.

 180. visit avatar

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet can be much more useful than ever before.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much. These positive words stimulate me to go on writing. This is the goal of my activities. That is why I write about people and society and I hope I can contribute to the joy in your life and others.

 181. visit here avatar

  Very good written information. It will be valuable to anybody who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your positive response. You and all the others are the reason why I write it. I don’t do it for any profit and you all are free to use it. Almost every week (my goal) I will write a new chapter. Enjoy reading. Enjoy your life.

 182. visit avatar

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your comment. You can use it as you wish, feel free. Enjoy it and be great for everyone around you.

 183. Learn More Here avatar

  you are actually a good webmaster. The website loading velocity is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve done a excellent process on this subject!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   No, I am not a webmaster, that is done by other people. I am just the writer and I write because I like it and people around me also. I am socially engaged and hope to contribute to a better world. Thanks for your comment.

 184. Go Here avatar

  Great tremendous things here. I’m very glad to look your article. Thank you so much and i am taking a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your positive comment. I like iet and that is the reason why I am writing. If you want to contact me you always can use the email address: info@jacquesruiter.com . Regards.

 185. Read More Here avatar

  Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your friendly and unexpected comment. That is the reason why I am writing. I like it when people can live more joyfull within and outside their peer. Be a pleasure for yourself and others. Thanks.

 186. more info avatar

  There is noticeably a lot to realize about this. I consider you made some good points in features also.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive comment. For me the greatest gift is when people can live together in peace and harmony. That is why I write about people and society. Regards.

 187. Going Here avatar

  You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your clear and positive comment. Yes you are mentioning some essential points. At the same time I know that not everyone can express his/her meaning about certain aspects in society and life. In a vulnerable situation people go, and it is quite logical, for survival. Thanks very much.

 188. click here avatar

  What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you very much for your stimulating positive comment but understand, I am just a normal human being. Remember, people are different. Not all people are involved in the different subjects. If you look around in your and my world then you must recognize how the evolution did bring us into this situation. AND, that evolution will go on. Thanks.

 189. Read This avatar

  whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your nice and friendly words. I like it if people enjoy reading my blogs. You are free to use them. Regards.

 190. more info avatar

  Very good written information. It will be valuable to anybody who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thanks for your positive response. Yes, I go on writing about people and society. Hope to contribute to a better world.

 191. Learn More avatar

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your nice and friendly words. I will go on writing the way I do now because I believe in a society where people are glad to live together and enjoy life itself.

 192. get more info avatar

  What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your friendly words. Yes I am soooooo intelligent. Please I am a normal human being as everyone is. Everyone has talents for some way of living. You can imagine that there are lots of possible talents and each of us has a specific set, from the hundreds of possibilities, develloped. No one is the best of the world but they try to let you believe that. Only the best with that specific set of talents, nothing more. On all other, not own, possible talents we are less. People should not claim to be the best. That means that only working together gives the best results. Regards

 193. wholesale jerseys free shipping avatar

  Hi there, I think your blog may be having web browser compatibility problems.
  Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however when opening
  in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up!

  Other than that, excellent website! http://atlantafalconscp.mee.nu/?entry=3248627 http://barkley.mee.nu/?entry=3248514 http://bellerec.mee.nu/?entry=3248448

  Here is my web page; wholesale jerseys free shipping

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Edgar, thank you for your reaction. As you may know, IE is from a somewhat older technology and the advice is not to use it any more. Then it will function better

 194. read more avatar

  hey there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your positive reaction and your advice. So far I hardly have any complaints about loading speed and so on. Internet Explorer sometimes is mentioned but the others not. So maybe you can start with another to get better results. But, thanks

 195. Visit This Link avatar

  You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for giving me such a high score. But remember, everyone has a high score on the own specialties. And yes, go after what your heart tells you.

  2. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for giving me such a high score. But remember, everyone has a high score on the own specialties. And yes, go after what your heart tells you.

 196. Visit Website avatar

  I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

  1. jcgmruiter avatar
   jcgmruiter

   Thank you for your nice words and I hope they are helpful to a lot of people. That’s my passion. Thank for telling me.

 197. Learn More avatar