Meest recent: Onze Mooie Wereld (13)

Evolutie  (7)


Onkunde of ………. !

In de krant stond vandaag weer een uitgebreid verhaal over de boeren die het weer allemaal verkeerd deden en de natuur totaal vernielden met hun aanpak.
Van deze krant wist ik dat ze sterk verbonden waren, om een of andere reden, met de gebruikelijke politieke uitspraken.
Toch waren de journalisten van die krant, naar mijn inschatting, deskundig genoeg om die uitspraken te kunnen toetsen.
Het leek wel of ze dat opzettelijk niet deden of er was een andere oorzaak.
Zeker was wel dat een aantal cijfers die zij gaven niet correct waren en niet klopten met de resultaten van vele metingen.
Voor het moment liet ik het even voor wat het was en ging me voorbereiden voor de lessen van deze dag.

Het was nog vroeg toen ik op de school aankwam, de deuren waren net geopend.
Als eerste liep ik regelrecht naar de bibliotheek om een paar boeken te halen over onze aarde en wat er zich globaal afspeelt.
Hierin stond het een en ander dat ik straks nodig had.
Vervolgens ging ik naar het leslokaal en ik vroeg ook de conciërge om me even te helpen.
Samen kun je immers meer !
Hem vertelde ik wat ik van plan was, hij dacht even na en kwam toen met het idee om het klasmeubilair in een halve cirkel op te stellen en hij zou nog wat speciaals halen.
Samen gingen we aan het werk en na een kwartiertje was het ongeveer klaar.
Hij ging nog even weg en kwam terug met een steekwagen en daarop een forse beukenhouten katheder.
Ik stond perplex, precies wat daar paste.
Nu was het rond, ik bedankte hem voor het goede idee, dat had hij altijd, en maakte me klaar.
Nog snel legde ik briefjes met de namen op elke stoel.
Natuurlijk hield ik de groepen bij elkaar.

Terwijl ik nog in mijn boeken aan het snuffelen was kwamen de eerste leerlingen binnen, keken een beetje verbaasd, zagen de briefjes en liepen naar hun plek.
— Goeiemorgen meester, al vroeg aan het werk.
Ik glimlachte even naar hen en keek snel nog even verder.
Toen ongeveer iedereen aanwezig was, er zijn regelmatig wat laatkomers, begon ik uit te leggen wat de bedoeling was.
— Als het goed is heeft iedereen de voordracht van mevrouw Carpenter bij de Unie gezien.
— Jullie krijgen nu, om de beurt, de gelegenheid om daarop te reageren.
— Elke groep heeft in de vorige les al aangegeven wat het zwaartepunt is, misschien nog wat aangepast of gecorrigeerd.
— Overleg nog even met elkaar en bepaal wie de spreker is, ik neem aan dat tien minuten daarvoor ruim voldoende is.
Meteen ontstond een luidruchtig geroezemoes maar het was al snel geregeld.

Ik nam plaats achter de catheder.
— Geachte aanwezigen, U heeft allen het betoog van mevrouw Carpenter gehoord, heeft iemand daar opmerkingen of aanvullingen op, iedere afgevaardigde krijgt drie minuten achter de katheder, …….ja, ik geef de heer Olaf het woord.
Zelf nam ik weer plaats achter mijn bureau en zorgde voor de timing.
— Dank u wel voorzitter.
— Geachte voorzitter en aanwezigen, ons team vond het betoog helder en correct en stemt er volledig mee in.
— Wij danken mevrouw Carpenter voor de deskundige uitleg.
— Dit is voor het moment genoeg.
Een beetje gepruttel was het resultaat.

— Meester, mag ik ?
Nea is het vaak niet eens maar dat komt ook door haar creatieve inzicht, zij kan dingen zien waar anderen zelfs nog niet aan denken.
— Ja afgevaardigde Nea, de katheder is voor u.
— Dank u wel voorzitter.
— Geachte voorzitter en aanwezigen, samen met Vania komen we in feite tot dezelfde conclusie namelijk, er klopt niets van.
— Het is een leuk verhaal voor wat minder kritische mensen maar als je echt gaat kijken dan kan ik weinig vinden dat gebaseerd is op correcte feiten.
— Ze zou les moeten gaan nemen op het gebied van de koolzuur, zuurstof en stikstof cycli, wij hebben de indruk dat kinderen in het basis onderwijs daar meer van weten.
— Ze zou plaats moeten maken voor iemand met echte kennis en inzicht.

Er klonk nu heel wat gepruttel, natuurlijk begrijpelijk.

— Meester, wij hebben hier wel wat aanvullingen op.
— Prima Liv, kom maar.
Ze haastte zich naar het spreekgestoelte.
— Geachte voorzitter en aanwezigen, ons team vond dat er nogal wat op te merken was.
— Na het verhaal dat zij gehouden had zijn wij naar de cijfers gaan kijken, we zijn verder gaan uitzoeken waarop haar ideeën zijn gebaseerd.
— Dat blijken heel andere waarden te zijn dan nu in de nieuwste wetenschappelijke publicaties van gerenommeerde wetenschappers worden aangegeven.
— Ook de rekenmethoden lijken sterk verouderd.
— Voor ons dus totaal onacceptabel.
Er klonk boe-geroep.  Kennelijk was niet iedereen het ermee eens.

— Meester, wij vinden dit allemaal wel wat ongenuanceerd.
— Kom maar naar voren afgevaardigde Anneli en doe uw verhaal.
— Geachte voorzitter en aanwezigen, ons team vond het betoog van mevrouw Carpenter prima.
— Je zult maar de opdracht krijgen om dit aspect te onderzoeken en daarmee sturing te geven aan de misstanden in onze Unie.
— Natuurlijk is het niet 100% correct maar daarvoor zijn wij er ook.
— Laten we er gezamenlijk iets van maken.
— Tot zover voorzitter.
Ik hoorde niets, blijkbaar was er iets geraakt, dat is een goed teken.

— Zijn er nog meer afgevaardigden die iets willen zeggen ?
Er kwam geen antwoord en een aantal van hen zat stevig nee te schudden.
— Dan verklaar ik hiermee de vergadering gesloten.


— Geachte afgevaardigden …… ehh nee, natuurlijk niet ….. beste leerlingen, mijn studenten, jullie hebben het goed gedaan.
— Zo af en toe was er wat gepruttel als enkelen van jullie het ergens niet mee eens waren maar bedenk wel, dank zij jullie verschillen kunnen wij er samen een mooie wereld van maken, juist die verschillen leiden tot de meest prachtige resultaten.
— In veel scholen worden leerlingen op een uniforme manier opgeleid, beoordeeld en lijkt de ene beter te presteren dan de ander, in ons systeem is ieder, op basis van de eigen kenmerken de beste, en dat geldt ook voor alle anderen.
— Het resultaat is, dat je gezamenlijk tot uitmuntende prestaties komt, veel beter dan in het andere systeem.
— Dus, voor iedereen, respecteer ieders mening en ieders keuze zonder discriminatie en luister naar elkaar.


— De volgende les is weer een gewone les.
— En …… ga je allemaal alvast voorbereiden voor de gezamenlijke “PR-presentatie” in de stadsschouwburg.

— Tot dan !

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *