De site is, in verband met onderhoud, een aantal dagen niet zoals u gewend bent. Geleidelijk aan ontstaat een nieuwe versie. Dus, ………….. !!

Evolutie  (3)


The Day After !

Het was gezellig rumoerig in de lesruimte.
Eigenlijk hadden zowel de studenten als de docenten nog weinig zin in het normale onderwijsprogramma.
Er werd heerlijk nagepraat over hun prachtige presentatie in het theater die in feite een afsluitstuk is van dit deel van hun studie.
Maar, geleidelijk aan lukte het de docent om wat meer orde in de chaos te scheppen.

— We gaan nu, met onze kennis van PR, onderzoeken wat er mogelijk aan de hand was, laten we zeggen zo’n 150 jaar geleden.
— Die gebeurtenissen hebben er uiteindelijk toe geleid dat wij nu in een duidelijk andere cultuurfase zijn aangeland.
— We beginnen met een willekeurige lijst van verschillen tussen toen en nu.
— Jullie krijgen nu een kwartier om voor jezelf een aantal punten te noteren en daarna gaan we ze verzamelen.
— Aansluitend ordenen we ze in volgorde van belangrijkheid.
De studenten zagen het helemaal zitten en het werd behoorlijk stil in de zaal.

Tijdens hun studie hadden ze veel kennis opgedaan van de verschillende culturen, wereldwijd, en daarmee veel inzicht opgebouwd in het ontstaan, het bestaan en het einde van culturen.
Ook met betrekking tot de samenhang van de gebeurtenissen met die van andere culturen.
In dit schoolsysteem was het van buiten leren van allerlei feiten vervangen door het kijken naar oorzaak en gevolg, de interactie en de samenhang.
Natuurlijk hebben ze in het begin lessen gehad en oefeningen om hun vaardigheden te bevorderen ten aanzien van de zaken die tijdens hun leven in de maatschappij belangrijk waren zoals rekenen, taal, schrijven en ook een aantal creatieve vakken.
Maar in de loop der jaren werd steeds meer nadruk gelegd op de ontwikkeling in harmonie met hun persoonlijke kwaliteiten en talenten.
Daardoor ontstonden uiteindelijk grote persoonlijke verschillen tussen de studenten maar tegelijkertijd ook fantastische, onverwachte resultaten van hun collectieve werk en presentaties.
Juist daardoor waren hun gezamenlijke activiteiten altijd fris en creatief.
Zij werden geen robots, getraind op een uniforme wijze, om later werkzaamheden op een voorspelbare manier uit te voeren en niets daarbuiten.

Het kwartier was bijna om en de meesten waren al ongeveer klaar.
Ja enkelen waren nog fanatiek bezig, die gaan later misschien schrijver worden.

– Het fysiek schrijven van teksten was weer normaal geworden op scholen omdat eerdere ervaringen hadden aangetoond dat de motoriek zeer sterk verzwakte door veelvuldig gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen.

— Vanja, wat heb jij als eerste op je lijstje staan ?
— Ik dacht, deze wil ik niet vergeten en die heb ik dus als eerste opgeschreven: meteoor inslag, daardoor zijn dinosaurussen zo’n beetje aan hun eind gekomen.
— Oh ja, dat is natuurlijk een vrij snelle omslag.
— Wie is de volgende ?
— Oorlog.
— Ja Lars, ook weer een mogelijkheid.

Zo ging het nog een tijdje door en de genoemde mogelijkheden werden door het intelligente bord meteen in geschreven tekst op volgorde van binnenkomst onder elkaar genoteerd.
Uiteindelijk ontstond een lange lijst met mogelijkheden.
Het was een indrukwekkende lijst met allerlei mogelijke oorzaken van een gedeeltelijke of totale cultuuromslag.

— Nu gaan we die op volgorde zetten.
Het bord werd in een volgende modus gezet.
— Overleg even over de nummer één, we laten die, met de meeste stemmen, gelden.
Na wat geroezemoes waren ze er uit:   Macht.
Het bord had het gehoord en begrepen en schoof dat woord keurig naar de eerste plaats.
— Volgende graag.
Weer wat overleg:    Armoe.
— En de volgende.
Nu kwam het woord:    Bedrog.
En weer een woord:     Discriminatie.
En zo ging het door.
Er ontstond een indrukwekkende lijst met mogelijke oorzaken die een omslag konden inluiden.

Gezamenlijk, onder begeleiding van de docent, ging het verder.
Inderdaad, de vier hoofdpunten waren duidelijk zeer belangrijke oorzaken.
Toch zijn er nog enkele anderen die ook een grote rol spelen.
Kijk eens naar de farao’s met al hun macht en goud.
Hun macht veroorzaakte minachting voor gewone mensen (slaven).
Toen die steun wegviel verdween hun totale beschaving in het zand.
Kijk naar het verval van het romeinse rijk.
Eigenlijk een zelfde soort verhaal.

De docent stuurde de studenten nu in de richting van de recente cultuuromslag.
Ja, pakweg honderdvijftig jaar geleden.
Er begon zich een enorme, frauduleuze, macht te ontwikkelen gebaseerd op gezondheid, chemie, patenten en mogelijk ook militaire instanties.
Enorme sommen geld werden aan steekpenningen, lobby en andersoortige reclame betaald.
Media werden omgekocht en enorme campagnes werden gestart om iedereen die iets anders beweerde, ook al had die gelijk, de grond in te boren (wappies).
Zelfs contracten werden zodanig door de “BIG …… ” afgedwongen dat zij nooit aansprakelijk konden worden gesteld.
En, ook de daaraan gerelateerde patenten bleken er velen niet volgens de correcte procedures te zijn gedeponeerd en bleken zelfs, als alles goed was gegaan, niet voor patenteren in aanmerking te kunnen komen.
Dat was allemaal mogelijk in een chemische industrie die in feite ten dienste moet staan van ieders gezondheid en welzijn.

Uiteindelijk is dat allemaal uitgekomen en de betreffende bedrijven moesten enorme schadevergoedingen betalen, directieleden werden in de gevangenis gezet, ook in andere landen, en de bedrijven opgesplitst in kleine eenheden.
Alle betrokken patenten werden nietig verklaard.
De uiteindelijke schade was enorm.
De wereldwijde logistiek faalde door het tekort aan arbeidskrachten.
Ook de productie stagneerde om soortgelijke redenen.
Er werd weer meer honger geleden, armoe en enorme schade door landbouw chemicaliën.

Het duurde tot ongeveer 50 jaar geleden tot alles weer een beetje op orde was.
Maar de liberale marktwerking is niet meer toegestaan en de nieuwe methode om ieders speciale kwaliteiten en talenten ten volle te ontwikkelen heeft inmiddels bewezen superieur te zijn.
— Alleen niet voor de graaiers !

Voor de studenten was het heel duidelijk.
Zo’n soort systeem mocht nooit mee ontstaan.
Alle activiteiten moesten, direct of indirect, ten dienste staan van mensen en omgeving, het aardbolletje, waarin en waarop ze leven.
Samen wilden ze daar enthousiast aan werken.

En, zo moet het ook zijn !Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *