De site is vernieuwd. Het heeft even geduurd maar dan is er ook een nieuwe, prachtige en meer overzichtelijke site ontstaan. !!

Corona


Overleg

Het bedrijf ICR-LLC, waarover ik eerder geschreven heb in “Big Pharma, Vriend of Vijand”, is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid en uiteindelijk op een andere locatie verder gegaan.
Veel is toen, op basis van vernieuwde inzichten, efficiënt ingericht en kan daarmee beter inspelen op de behoeften van het uitgebreide klantenbestand.
Ook kunnen nu ontwikkelingen worden gedaan waar men vroeger alleen van kon dromen.
Men beschikt zelfs over een elektronen microscoop waarmee allerlei stoffen uiterst gedetailleerd kunnen worden bestudeerd.
Tjark Möller zwaait hier nog steeds enthousiast de scepter en stimuleert daarmee ook zijn medewerkers.
Deze middag heeft hij weer zijn gebruikelijke, maandelijkse, vergadering met Rudi en Marit.
Maar nu eerst een cappuccino !

Lang kon hij er niet van genieten want al heel snel kwamen ze er al aan en natuurlijk wilden zij ook meegenieten van de heerlijke cappuccino.
In verband met de tijd namen zij die meteen mee naar de vergaderruimte.
Het was de gebruikelijke hartelijke ontvangst.
Ze kenden elkaar al zo lang en wisten precies wat ze aan elkaar hadden.
Bovendien waren ze als het ware familie geworden.
De zaken van Rudi en Marit op de Faleiden liepen uiterst goed en maakten het voor hen mogelijk om de bedrijven, zoals die van Tjark, optimaal te steunen.
Rudi nam het woord.
…. Tjark hoe staan de zaken ?

…. Druk, druk, druk!   We hebben veel opdrachten en een aantal moet zelfs wat langer wachten.
Maar, we kunnen het nog wel aan.
Ook zijn we voorzichtig iets aan het uitbreiden, voornamelijk met wat jongere, afgestudeerde, mensen die onze vaste staf gaan ondersteunen en daarmee hun eerste ervaringen opdoen.
Marit was heel content met deze uitbreidingen.
…. Tjark, ik heb iets gehoord over een nieuw virus dat is ontdekt, ik weet niet waar precies maar ik hoorde daar iets over.
…. Ja Marit, klopt en daar wilde ik het vandaag ook over hebben.
Wij zijn afgelopen week benaderd door een groot concern met de vraag of wij een vaccin konden ontwikkelen waarmee dat virus aangepakt kon worden.
Men was een beetje vaag maar ik kon wel waarnemen dat er nogal wat druk op stond.
Ik heb ze toegezegd dat ik over anderhalve week, vanaf nu, met een antwoord kom.
Men probeerde dat nog te vervroegen maar ik zag daar geen mogelijkheden voor.
Uiteindelijk stemde men daarmee in.
Ik vind het belangrijk om eerst met jullie te overleggen en vooral ook, jullie mening te horen zodat wij een goed gefundeerd besluit kunnen nemen.
Is er tijd genoeg om daarover nu te overleggen of hebben jullie nog wat extra tijd nodig ?
…. Ik denk dat jullie de expertise in huis hebben om daarover een goede beslissing te nemen.
Rudi wist dat Tjark met zijn staf waarschijnlijk al een idee hadden.
…. Ja Rudi, maar we hebben toch behoefte aan jullie mening.
We hebben wel vaker, op beperkte schaal, vergelijkbare ontwikkelingen gedaan.
Veelal ging het goed maar er waren ook organismen die daarop een antwoord hadden, waarbij het dus niet lukte.
…. Oké Tjark, laten we een inventarisatie maken van de aspecten die voor jullie belangrijk zijn.
Maar eerst wil ik nog een cappuccino!
Ze barstten alle drie in lachen uit.
Tjark stond op, deed de deur naar het secretariaat open en vroeg aan zijn secretaris of hij tijd had om dat te verzorgen.
Na een korte tijd stond er dan ook een dampende cappuccino op tafel met nog een knabbeltje erbij, doet hij altijd.

Genieten.

Na dit korte intermezzo ging het verder met datgene waarvoor de vergadering bedoeld was.
Tjark nam het woord.
…. Voor ons, ons bedrijf, is het belangrijk dat de continuïteit gewaarborgd blijft zodat we onze werkzaamheden, waarvan we allemaal genieten, kunnen blijven voortzetten.
Ook willen wij dat onze producten noodzakelijk zijn en/of zorgen voor een kwalitatieve verbetering.
Dus geen gifstoffen of zaken waardoor wij en de natuur om ons heen, aangetast worden.
Uiteraard op grond van de kennis die wij nu hebben, we weten niet wat we niet weten.

…. Nu ten aanzien van de gevraagde ontwikkeling.
We hebben ons ingelezen in de beschikbare documentatie van de vorige epidemie, wat men toen pandemie noemde en die, vier jaar lang, de maatschappij in haar greep hield.
Daarbij is ons opgevallen dat er steeds weer nieuwe uitbraken waren ondanks de maatregelen die genomen werden, het virus leek zeer creatief in staat om steeds weer in een andere gedaante tevoorschijn te komen.
Ook de vaccinaties , telkens voor een andere virusfamilie, leken niet afdoende te werken en slechts gedurende korte tijd immuniteit te bieden.
Dat betekende dat gedurende vier jaar allerlei bekende maatregelen werden genomen die de verspreiding van het virus zouden moeten voorkomen.
Het betekende gedurende die tijd iedere keer weer een zware aanslag op de economie.
En eindelijk, na die vier jaar, leek het virus een pauze in te lassen.

…. Wij hebben het gevoel dat we ons niet moeten richten op deze misschien niet zo optimale behandelingen.
We hebben een voorstel op papier gezet waarmee we willen bereiken dat er betere prognoses zijn voor zowel de economie als de mensen zelf.
De mensen en hun gezondheid staan bij ons op de eerste plaats.
Er zijn bedrijven die dat niet zo doen, dat is jammer.

Rudi en Marit keken elkaar aan.
Dit was precies waarom ze Tjark en zijn bedrijf steunden.
Mensen moeten op nummer 1 staan.

…. Tjark ik ben overtuigd van de kwaliteit van je voorstel.
Marit en ik zullen het doorlezen en dan ons oordeel daarover geven, ik weet het eigenlijk nu al.
Rudi keek weer even naar Marit, over een week geven we ons definitieve antwoord.

Na een hartelijk afscheid vertrokken beiden weer.
Het was een goede meeting !

Routine.

ICR-LLC is een bedrijf dat continue doorgaat, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Er zijn processen die zo kort zijn dat je ze even tussendoor kunt doen.
Andere processen vergen weken achter elkaar werken en dat betekent dat ook de verschillende machines op bepaalde momenten voor dat proces beschikbaar moeten zijn.
Veel van die apparaten zijn gekoppeld en het transport daartussen gaat ook zonder tussenkomst van de medewerkers.
Gelukkig is ook de planning voor het grootste deel geautomatiseerd zodat de medewerkers voor het belangrijkste deel echt met hun vakgebied bezig zijn.
Voor Tjark is het vandaag een belangrijke dag, de dag van de evaluatie !

Om te weten wat daarmee bedoeld wordt gaan we even terug in de tijd.
Na de toestanden met Big Pharma en het overleg met Marit besloot Rudi om het financiële roer helemaal om te gooien.
ICR-LLC ging toen, voor de financiering, aandelen uitgeven.
Als eerste mochten de medewerkers aandelen kopen.
de rest ging naar Rudi.
Maar er was iets bijzonders.
De aandelen werden uitgegeven tegen de nominale waarde en, dat was belangrijk, konden alleen verhandeld worden tegen de nominale waarde, dus geen koersstijging of daling.
Het lijkt daarmee een beetje op obligaties.
Bovendien, het winstpercentage van de nominale waarde werd elk jaar vastgesteld tijdens de vergadering van aandeelhouders.
Deze constructie leidde er toe dat een groot deel van de winst uitgekeerd werd aan diegenen die de winst MAAKTEN.
Daarnaast was er de gebruikelijke winstuitkering zoals die ook bij andere bedrijven uitgekeerd wordt.
Daardoor kregen werknemers een vast aandeel in de winst en diegenen die aandelen hadden kregen daarover ook een percentage.

Tjark heeft het druk gehad.
Met alle medewerkers moest hij een soort aandeelhoudersvergadering houden over de plannen die hij had, dat was al voorafgaand aan de meeting met Rudi en Marit.
De medewerkers bleken unaniem enthousiast over de nieuwe ontwikkeling en de noodzakelijke uitbreidingen.
En diversen van hen wilden ook aandelen kopen om het te stimuleren.
Hij was er heel content mee.
Iedere manager zou blij zijn met dat soort bedrijf en financiers.
Zodra het fiat van Rudi en Marit binnen was kon hij formeel beginnen.
Op de beloofde datum was dat inderdaad binnen gekomen tezamen met de uitdrukkelijke complimenten voor deze aanpak.
Dat betekende tevens dat daarmee ook de financiering rond was.

Tjark had Ryan gevraagd of hij de hele organisatie daarvan op zich wilde nemen, samen met zijn vertrouwde collega en drie jonge mensen die nog niet zo lang geleden waren begonnen.
Hij ging meteen energiek aan het werk, eigenlijk was hij daar al mee bezig, en liet werkplekken inrichten voor deze speciale task-force.
’s-Middags was het team al helemaal operationeel.
Tjark besloot om bij het eerste gemeenschappelijke overleg van dat team ook aanwezig te zijn om duidelijk het belang ervan te onderstrepen.
Zij waren daar heel blij mee.
Ryan opende de vergadering met de mededeling dat dit onderzoek uiterst belangrijk was en dat het een eerste stap zou zijn naar de genezing van mensen die getroffen waren door het virus dat zich had aangekondigd.
Dit onderzoek moest duidelijkheid geven over de te nemen maatregelen en over mogelijke beschikbare middelen die in meer of mindere mate daaraan zouden kunnen bijdragen.
Het belangrijkste was en bleef zoeken naar wat het snelste de effecten van het virus tot staan kon brengen.
Dus het menselijk lijden tot een minimum te reduceren.
…. Ik reken op jullie met Ryan als “Chef de Mission” , wij volgen een route die de meeste andere fabrikanten niet als zinvol zien, die proberen een vaccin te ontwikkelen en dat zien wij voorlopig nog niet als zinvol.
…. Succes toegewenst !
Na deze woorden verliet Tjark het overleg.

Hij had nog veel te doen.

Achter zijn bureau zittend nam hij de telefoon en belde het bedrijf dat hem had gevraagd om het vaccin te ontwikkelen.
…. Met Mels, goedemiddag.
…. Ja, met Tjark.

…. Gelukkig, blij dat je belt.  Hoe staan de zaken ?
Tjark mocht die man wel, hij was vrij open en ook direct, eigenlijk net een beetje als Tjark zelf.
…. Mels, ik vond het fijn om contact met je te hebben, we zouden hele goede partners kunnen zijn.
Ik heb jullie voorstel zelf bestudeerd en dat ook laten doen door een aantal anderen.
Helaas zijn we tot de beslissing moeten komen dat deze keuze niet de onze is.
Misschien komen we elkaar op een later moment weer tegen en kunnen we wel tot zaken komen.
…. Dat is jammer Tjark, ook financieel had het interessant kunnen zijn omdat we bij dit project er van uit gingen dat vooraf grote investeringen nodig zouden zijn en dat geld zou al meteen beschikbaar gesteld worden.
Maar oké zullen zeggen en volgende keer beter.
En, dat wil ik ook zeggen, ik denk dat we bij elkaar passen dus we houden contact.
Vriendelijke groet en tot de volgende keer.
Tjark was blij verrast dat Mels uitsprak wat hij ook gedacht had.
…. Ja, tot ziens Mels !

Tjark ging weer verder met zijn dagelijkse activiteiten.
Hij wist zeker dat alles ging zoals hij wenste en vooral dat het voor de mensen een stuk beter en veiliger zou worden.


Onderzoek

Om een goed onderzoek te doen naar de mogelijkheden besloten Ryan met zijn team om een gedegen, maar wel snel, onderzoek te doen naar de gebeurtenissen bij de vorige epidemie, pandemie zoals die genoemd werd, en die vier jaar duurde.
Voor het onderzoek kregen ze ook deskundige hulp van enkele topspecialisten op het gebied van ziekteverwekkers maar daarover in een volgend hoofdstuk.
Belangrijk was om de focus te houden op de mate waarin men geslaagd was om de gevolgen voor de bevolking zo beperkt mogelijk te houden.
Ook wilde men evalueren welke gevolgen de (be)handelingen tijdens deze epidemie hadden, en hebben, op het leven daarna, tot nu toe.
En verder, het onderzoek naar mogelijke bestaande en nieuw te ontwikkelen stoffen die de gevolgen van de virussen aanzienlijk konden dempen.
Uiteraard hadden die onderzoeken ook een relatie met elkaar.

Dus … nu aan het werk met het onderzoek !

De epidemie begon vrij chaotisch, met veel publiciteit, in China.
Om het een beetje overzichtelijk te houden ging de groep zich beperken tot de gebeurtenissen in ons land.
Slagvaardig, om deze “pandemie” snel in te perken, werden overal teststraten ingericht die mensen, met behulp van pcr-testen, onderzochten op eventuele corona.
Ook hier leek het vrij snel toe te nemen, afgaande op de resultaten van die pcr-testen.
Al snel werd daarvoor de term “Besmetting” algemeen gebruikt met de achterliggende gedachte dat het corona was.
Ook de media, de overheid en de deskundigen daar omheen gebruikten dat, allemaal alsof besmetting hetzelfde was als corona.
Helaas, de pcr-test kon geen onderscheid maken tussen een aantal virus families, gevaarlijk of ongevaarlijk, en daarop volgende mutaties en evenmin op actief of inactief, vaak dood of levend genoemd.
Daardoor veroorzaakte de test een explosie van corona cijfers, grote getallen.
Hier werd verder in alle publicaties niet meer over gerept, het waren gewoon enorme aantallen corona.
En, door die enorme aantallen werd het al gauw een tot een pandemie gepromoveerd.

Merkwaardig genoeg was er geen influenza meer te bekennen hoewel die altijd, elk jaar weer, hardnekkig opdook en moeilijk te bestrijden was.
Of, viel de diagnose daarvan binnen de corona pcr-test ?
Vrij snel werd vanuit de beslissende kringen besloten, mede ook op basis van de enorme promotie door de betreffende big-farma, om de inspanningen te richten op het ontwikkelen van een vaccin.
Velen wisten dat het lang kon duren voordat zoiets klaar was maar desondanks werd zelfs de productie al onwaarschijnlijk snel opgestart.
Tegelijkertijd werd elk idee van een mogelijk medicijn, om alleen al de gevolgen van het virus in te perken, als ridicuul van de hand gewezen.
Zelfs aan bestaande medicijnen, die in een aantal gevallen positief werkten op gevolgen van de besmetting, werd geen aandacht geschonken.
Sterker nog, het werd in verschillende situaties, officieel verboden om die toe te passen.
De fabrikanten van de fantastische vaccins  boden tegen elkaar op wat betreft de eigenschappen.
Tot wel 98% effectiviteit werd beloofd.
De politiek was duidelijk geïmponeerd door de gigantische prestaties van de big-farma en kocht ongezien en onbewezen miljoenen vaccins in.
Dit was duidelijk de oplossing voor deze wereldwijde pandemie !
Natuurlijk werden de beloften regelmatig niet nagekomen en moesten de plannen en de hele organisatie erachter weer worden aangepast, iedere keer weer een immense operatie !
Ook de contracten met de big-farma waren niet waterdicht en daar konden die bedrijven dankbaar gebruik van maken als het hun uitkwam.
Daarnaast zagen een aantal farma bedrijven ook al in dat de vaccinatie niet de beloofde doelen kon halen en zij stopten met de verdere ontwikkeling daarvan.
Na een jaar kwam ook de WHO er achter dat de resultaten van de pcr-test bepaald niet eenduidig toe te wijzen waren aan de corona, integendeel, zelfs schattingen van slechts 25% werden al genoemd.
Die schattingen kwamen, volgens diverse bronnen, overeen met de effectiviteit van de als normaal beschouwde griepvaccins.

Inmiddels was een groot deel van de maatschappij stilgezet of op een laag pitje.
Dit leidde tot grote schade aan veel bedrijven terwijl tegelijkertijd menige rijke nog rijker werd.
Ook de subsidie van de overheid was voor de ene partij duidelijk te weinig terwijl de andere daar goed garen bij spon.

Voor de bevolking zelf waren de gevolgen groot.
Regelmatig werd een lock down verordonneerd.
Thuiswerken was een belangrijke strategie om teveel contacten te vermijden en bedrijven steunden dit.
Veel maatregelen waren onbewezen veronderstellingen die klakkeloos ingevoerd werden.
Daardoor ontstond steeds meer verzet van de bevolking.
Extra pijnlijk werd het toen de overheid ook verordonneerde dat in een aantal situaties mondmaskers moesten worden gedragen.
In de ziekenhuizen waren dat overwegend medisch geschikte exemplaren maar als je die op andere plaatsen droeg, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, dan liep je het risico van een bekeuring !
Iedereen was dus wel verplicht om de niet- of slechtwerkende mondmaskers te dragen.
Het toppunt was wel dat in tehuizen met ouderen, dus voor de corona extra kwetsbare mensen, en het personeel, ook geen goede mondmaskers mochten worden gedragen maar ook alleen de niet-/slecht-werkende (dus eigenlijk fake-) !

Ondanks de grote getallen, de enorme publiciteit en de strenge maatregelen waren de sterftecijfers eigenlijk beperkt.
Deze waren in feite vergelijkbaar met de wat heftigere griepgolven van enkele jaren uit de voorafgaande periode.
Dus eigenlijk niet eens zo veel.
Toch bleef de politiek samen met de deskundigen van mening dat alle maatregelen noodzakelijk waren om het virus aan te pakken.
Natuurlijk, specialisten willen doorgaan tot het weg is.
Maar, ondanks de uitspraken van de WHO over de pcr-test, bleven de deskundigen vasthouden aan de grote getallen en de strenge maatregelen.

Het lijden van mensen werd steeds meer zichtbaar !!   


Het Leven !

Het volgende wat het team deed was een heel basic onderzoek van de wereld en de natuur om ons heen met een beschrijving van alle processen die daar plaatsvonden, veel was natuurlijk al bekend.
De reden was vooral om heel goed te begrijpen en te laten doordringen hoe de samenhang der dingen was.

Eerst een stuk inleiding.

Sinds het ontstaan van leven op onze planeet vonden er verbazingwekkende ontwikkelingen plaats.
Steeds meer cellen gingen samenwerken, sloten overeenkomsten met elkaar, gingen zich specialiseren en vormden zo complexe gemeenschappen waar ieder een eigen functie had in het geheel.
De ene soort verzamelde voedsel en andere zaken, de volgende soort zorgde voor transport, daar werd het opgegeten en het geproduceerde afval werd door de transporteurs naar de afvalverwerking werd gebracht.
De gemeenschappen werden steeds complexer.
Natuurlijk ontstond er ook concurrentie.
Sommige gemeenschappen ontwikkelden lange wortels of tentakels om de noodzakelijke stoffen ergens anders vandaan te halen.
Zintuigen gingen zich vormen en werden steeds perfecter voor het doel.
De volgenden leerden lopen, vliegen of zwemmen.
En weer anderen vielen gewoon aan en dan gold het recht van de sterkste. Daarbij horen ook de predators.


Daarnaast ontwikkelden zich andere eigenschappen zoals intelligentie en geheugen en communicatie.
Het werd een drukte van jewelste.
Steeds meer levensvormen ontwikkelden zich, steeds gevarieerder en steeds meer toegespitst op een bepaalde specifieke leefwijze.
Maar de basis, eencelligen enzovoort, bleef bestaan.
Te midden van dat gewriemel begon zich ook een andere soort te ontwikkelen; de mens.
Ook hiervoor gold hetzelfde als voor alle andere organismes; daartussen moest die een plek zien te vinden en te ontwikkelen om verder te leven.
Maar juist de mens ontwikkelde bepaalde vermogens die de anderen misten of in veel geringere mate bezaten.
Uiteindelijk evolueerde de mens naar het wezen dat nu hier rondloopt en de zaak denkt te kunnen beheersen.
Maar, en het is belangrijk om ons dat te realiseren, de fysieke kenmerken van mensen zijn, wat kwaliteit betreft, een beetje gemiddeld.
Veel andere schepselen zijn op specifieke gebieden verreweg superieur.
Een arend heeft een veel scherpere blik en kan details van kilometers hoog zien.
Een sheeta is zo’n beetje het snelst lopende dier op deze wereld.
Wat betreft kracht kunnen we ons niet meten met o.a. een olifant.

Maar die andere eigenschappen zoals onze intelligentie geven ons toch weer onverwachte, unieke, mogelijkheden.
Wij zijn, op onze wijze, eigenlijk in staat om bijna iedere uitdaging te overleven.
Elk gebied op aarde kunnen wij bewonen en zelfs in de ruimte kunnen we overleven.
Niet door onze fysieke mogelijkheden maar door een intelligent gebruik van allerlei zaken die we vinden, herscheppen, en aan onze behoeften aanpassen.
Maar, we zijn en blijven een onderdeel van deze indrukwekkende en vooral oppermachtige natuurlijke ontwikkeling, met alle fantastische zaken maar ook bedreigingen, van nauwelijks zichtbare of detecteerbare micro-organismen tot onvermijdbare gigantische gebeurtenissen zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tyfoons.
We kunnen al die zaken, die een bedreiging vormen, niet beheersen en ook niet voorkomen.
Wel kunnen we, met onze kennis, proberen om daarmee steeds beter om te gaan, bijvoorbeeld de gevaarlijke virussen, zo snel mogelijk voor ons onschadelijk te maken.
Of, vulkaan uitbarstingen proberen te voorspellen met behulp van allerlei meetapparaten en daarmee de dramatische gevolgen voor ons een beetje beperken.

Ja, we zijn op onze plaats en proberen er het beste van te maken.
Maar ook, we zijn en blijven, deel van de grote natuur.
De natuur zie je in onze hele maatschappij terug.
Mensen zijn de ultieme creatie van de natuur op dit moment, maar we zijn niet het eindstadium.
De natuur gaat gewoon verder.
Alle voorwaarden daarvoor zijn ook aanwezig.
De evolutie gaat door.
Mensen van nu lijken niet op mensen van een paar duizend jaar geleden.
Ook de rest van de natuur heeft zich verder ontwikkeld.
De voor de evolutie belangrijke parameters zijn ook in hoge mate aanwezig.
Bovendien, elke parameter heeft ook zijn counterpart ofwel, precies het tegendeel.
Om het duidelijker te maken: het ene organisme probeert uit te breiden, het andere probeert dat tegen te gaan door bijvoorbeeld zelf uit te breiden en daardoor de (over)leefruimte van de ander te beperken.
Er zijn predators die het moeilijk of misschien onmogelijk maken voor een soort om te overleven.
Maar de soort die dat overleeft is sterker dan ooit tevoren.

Al deze factoren komen ook weer in de menselijke samenleving naar voren.
In de zorg werken mensen om anderen toch weer dat stukje menselijkheid terug te geven, of te laten behouden, wat ze dreigen te verliezen door ziektes, virussen, ongevallen enzovoort die op zich ook deel uitmaken van die natuur.
Het zijn de mensen, die net zoals veel anderen, de maatschappij, de samenleving, opbouwen
Ook zijn er (groepen van) individuen, de predators van de natuur, die het niets kan schelen en die over lijken (letterlijk) gaan om te krijgen wat ze willen, en ze willen altijd meer.
Daar ontbreekt menselijkheid en empathie volkomen.
Dat zijn de mensen die niets bijdragen aan de samenleving, alleen deze delicate processen verstoren en slopen.
Maar al die tegenkrachten in de natuur veroorzaken dat de opbouwende krachten alleen maar sterker worden, gelukkig, wijzelf zijn daar het beste bewijs van.

Het systeem, zoals wij zijn, is vele malen complexer dan onze samenleving.
Elke cel van ons lichaam bevat hele bibliotheken van ervaringen en beschrijvingen van eerder tegengekomen virussen enzovoort.
Bovendien weet het onmiddellijk wat noodzakelijk is in die historisch bekende situaties en reageert op de beste wijze.
Er is geen manager of ambtenaar nodig die het moet aansturen.
Alle noodzakelijke werkzaamheden doet het zelfstandig.
Voor een gezond systeem is het alleen nodig om de gezonde omgeving te creëren en niet voortdurend te vergiftigen met allerlei stoffen die de predators het perfecte systeem voorschotelen en waar alleen die predators beter van worden.


Wij en het Virus !

Wij zijn complexe en prachtige wezens en een virus, of al die andere soorten, zijn zo klein dat we moeite hebben om ze op te sporen.
Zelfs onze beroemde pcr-test is niet eenduidig in staat om een bepaald virus aan te wijzen, het kan alleen maar aangeven dat uit een handvol virussen en andere prut er enkele of meerdere soorten aanwezig zijn, dood of levend, en …. we weten dan nog niet eens welke(n).     Even ter verduidelijking: het gaat hier om kleine organismen die voor het gemak allemaal even de term virus mee krijgen.

Het virus is zo klein en wij zijn zo groot en belangrijk dat we denken dat we superieur zijn maar …….
Deze virussen zijn klein maar hebben ten opzichte van ons ook een aantal superieure eigenschappen.
Een van die eigenschappen is de enorm korte reproductie cyclus.
Dat kan een kwestie van uren, minuten of seconden zijn.
Denk dan aan elke keer een verdubbeling: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, …….. en dan gaat het hard lopen in een zeer korte tijd.
Bij ons is dat duidelijk anders.
Grofweg gezien worden we geboren, de eerste 20 jaar heeft in reproductie termen geen betekenis, de volgende 20 jaar kunnen een paar kinderen geboren worden.
Hetzelfde kan zich daarna weer herhalen.
Maar, en dat is veel belangrijker, die reproductie eigenschap zoals hier benoemd, heeft grote consequenties.

We gaan nog even kijken.
Een vrouw wordt geboren.
Het moment waarop zij haar eerste kind, nakomeling, krijgt ligt dus pakweg 20 jaar later.
Dat eerste kind krijgt dan de volledige bibliotheek mee van de op dat moment geldende status (denk aan virusherkenning en alles wat daarbij hoort) dus het is up-to-date.
Bij een virus etc. is die tijd extreem veel korter maar ook die nakomeling is up-to-date.
Tot zover geen probleem echter, er is nog een andere zeer belangrijke factor !     Aanpassing !

Stel dat de luchtvervuiling, om zomaar iets te noemen, in die periode van 20 jaar verschrikkelijk toeneemt.
De moeder kan zich niet aanpassen, hoogstens beschermen, ze is wie ze is, en het kind komt ineens ter wereld in een bijna onleefbare situatie ………. voor beiden dramatisch !

Voor het virus ligt dit totaal anders.
Daar zijn, noem maar iets, 10.000 opeenvolgende nieuwe generaties ontstaan.
Elke van die nieuwe generaties maakte kennis met 1/10.000ste van de luchtvervuiling ten opzichte van de vorige generatie en daardoor begon de geleidelijke aanpassing daaraan bij de volgende generatie etc. etc.
Het resultaat: het uiteindelijke virus, van de laatste generatie, is beter bestand tegen die specifieke dreigingen !

Datzelfde geldt voor het gebruik van landbouwgif.
Voor ons is het levensgevaarlijk en kan uiteindelijk leiden tot beschadiging en degeneratie van volgende generaties of tot de dood.
Voor virussen en zo zijn het betrekkelijk kleine stapjes waaraan ze zich gevoeglijk kunnen aanpassen, vooral in een gebied waar maar een klein beetje van het gif komt.
Dit geldt in soortgelijke mate ook voor planten waardoor de bekende superonkruiden (superweeds) ontstaan die dan alleen met nog sterkere en/of grotere hoeveelheden van dat gif bestreden kunnen worden …….. en dan weer leiden tot ……. etc.

Dit laat duidelijk zien dat, hoe kleiner het organisme (korte reproductie tijd), zoals bijvoorbeeld een virus, des te groter is de kans op overleving van de populatie.
Dat effect is ook pijnlijk duidelijk geworden bij de toepassing van antibiotica waarvoor veel ziekteverwekkers al behoorlijk resistent geworden zijn.
En, …… hoe langer de reproductie tijd des te groter is het risico met betrekking tot het voortbestaan van de soort als we de genoemde (bestrijdings)middelen blijven toepassen of steeds intensiever gaan gebruiken.

Ook vervuiling van lucht, water enzovoort spelen hierbij een belangrijke rol.


Daarnaast is er een andere factor die een uiterst belangrijke rol speelt.
Hoe groter de populatie, het aantal organismen, en hoe sneller de reproductie, des te groter is de kans op mutaties, dat kan heel geleidelijk gaan en ook plaats afhankelijk zijn.
Veel van die mutaties zullen het niet redden maar een aantal wel en in de gunstige situaties zullen zij zich razendsnel uitbreiden.
Uiteindelijk zullen die, plaatselijk ontstane, mutaties ook aan hun opmars beginnen.
Bij mensen gaat dat minder gemakkelijk en minder snel maar de (over)leefomstandigheden zullen hier beslist een belangrijke rol bij spelen.

Nog een andere factor van belang is de plaats waar de populatie zich bevindt, vaak over zeer lange perioden.
Neem bijvoorbeeld de tropen en het hoge noorden met eskimo’s enzovoort.
De micro-organismen en bijvoorbeeld ook de voeding zullen daar sterk verschillen ten opzichte van andere gebieden.
Dat heeft tot gevolg dat de eerder genoemde cel-bibliotheken van de mensen ter plaatse, maar ook die van andere populaties zoals micro-organismen, sterk  kunnen verschillen ten opzichte van populaties op andere plaatsen.

De impact op de behandeling van mensen in die sterk verschillende regio’s kan daarmee groot zijn.

Een voorbeeld hiervan zijn de indianenstammen die voor het eerst in contact kwamen met blanken.
Dit leidde tot een groot aantal voor hen onbekende ziektes en overlijden, veroorzaakt door het feit dat deze blanken hiervan dragers waren.
Ook het Amazone gebied ondervond hier regelmatig de gevolgen van.

Het overwegen van dit soort eigenschappen was voor ICR-LLC ook een reden om geen vaccins te ontwikkelen omdat het effect op de soms sterk verschillende populaties moeilijk voorspelbaar bleek.
De beste oplossing leek hen te zijn gelegen in ontwikkelingen die de menselijke weerstand tegenover de virussen enzovoort vergroten.
Dit maakte dan de kans op de ernstige gevolgen, veroorzaakt door het virus, kleiner.

Kort samengevat kun je stellen dat:
… Iets wat je bestrijdt wordt steeds sterker !
… Dat wat je sterker maakt wordt minder kwetsbaar !

Dit is dan ook de achtergrond gedachte van ICR-LLC !
 

Gevolgen

De gevolgen van de pandemie waren gigantisch.
Niet zozeer door het virus maar veel meer door de extreme maatregelen die werden getroffen.
We kijken naar ons land over de eerste vier jaar, beginnend met 2020, toen er officieel sprake was van een pandemie.
Veel maatregelen werden genomen, bewezen of onbewezen, of zelfs bewezen niet-werkende.
Een aantal van die maatregelen had een grote impact op de (economische) activiteiten van bedrijven.
Dat had weer grote gevolgen voor veel werknemers.
Het jarenlange beleid van de overheid hadden een aantal activiteiten tot op het bot gestript zodat van de werknemers het uiterste gevraagd werd terwijl ze tevens het hoogste risico liepen tegen (te) lage salarissen.
Er waren ook mensen, waarschijnlijk de bovenste 1%, die hun geld staken in de gokautomaten van de casino’s zoals bijvoorbeeld de Amsterdamse Effectenbeurs of Wallstreet met behulp van CFD’s of ETF’s.
Meestal lieten ze dat dan weer doen door een aantal “deskundigen” zodat ze zelf geen corona-risico liepen.
Sommigen maakten met behulp van die casino’s astronomische winsten ten koste van ……… !
Veel bedrijven werden door de overheid geholpen en ook  hier waren er weer een aantal handige figuren, parasieten, die daar extra winst uit wisten te halen.
Zelfs de zorgverzekeraars die geld hadden gereserveerd voor onverwachte gebeurtenissen en ook door de overheid geholpen werden, keerden mooie winstuitkeringen, notabene van zorgpremiegeld, uit aan de aandeelhouders.

Voor gewone mensen waren een aantal van die “noodzakelijke (?!)” maatregelen een regelrechte ramp.
Veel van het normale sociale verkeer werd onmogelijk.
Dat leidde voor veel mensen tot een verdrietig isolement, depressies enzovoort.
Bovendien werd dat isolement nog eens gevoed door het beleid en de uitgebreide campagnes van de overheid, op alle soorten media, die er op gericht waren om mensen angst bij te brengen en te versterken zodat ze de maatregelen van de overheid zouden volgen.
Het effect werd sterk vergroot door de grote getallen die werden gebruikt: duizenden, tienduizenden etcetera.
Terwijl dit in percentages nauwelijks de moeite waard was. Er sterven jaarlijks veel meer mensen door kanker dan door corona, wat doet de overheid daarmee.
En inderdaad, voor veel mensen werkte dat.
Die zag je lopen en zodra iemand in de buurt kwam ondernamen ze in paniek de meest vreemde reacties om corona te vermijden en straalde de angst uit hun ogen.

Ook voor kinderen was het dramatisch.
Velen misten de contacten met hun andere klasgenootjes en, niet te vergeten, gemiste lessen, maandenlang, terwijl juist in de jonge jaren de leereffecten uitzonderlijk groot zijn.
Tegelijkertijd was het gezondheidsrisico voor de kinderen minimaal.

Zoals de overheid daarmee omging was ronduit asociaal.

Waar ging het om?

Ja, er heerste corona, dit valt niet te ontkennen en dat hoeft ook niet.
Even een rekenvoorbeeldje.
Laten we even aannemen dat we gemiddeld 80 jaar worden.
Dan is de gemiddelde jaarlijkse sterfte 1/80-ste deel van de populatie, dat is: 1,25%, daarvan is de (geschatte!) corona ongeveer 10% dus ongeveer 0,12%.
Bij dit cijfer moet bedacht worden dat het jaar daarvoor  sprake was van ondersterfte.
Bovendien is het een moment opname, het is niet een permanente situatie !
Het is slechts de berekening van dat ene jaar en het is niet representatief voor de jaren ervoor of erna.

Maar waarom duurde het vier jaar ??

De overheid was, om onduidelijke redenen, volledig gefocust op het vaccineren van mensen tegen het virus.
En dat voor die 0,12% aan extra slachtoffers.
Miljarden werden in de programma’s voor de ontwikkeling van vaccins gestoken en vooraf bestellingen en daarbij behorende betalingen gedaan.
Merkwaardig genoeg stond daar geen enkele garantstelling van de fabrikanten tegenover.
… Geen garantie op de werkzaamheid !
… Geen garantie op immuniteit !
… Geen garantie op de duur van de immuniteit !
… Zelfs geen garantie op tijdige levering !
Ze kregen gewoon een zak met geld, miljarden (!!), zonder enige gegarandeerde verplichting.
Ook het eventueel falen van het vaccin, en daardoor letsel of dood van de gevaccineerde,  zou niet tot juridische vervolging of schadeclaims, aan het adres van de fabrikant, kunnen leiden.

Dit beleid ging vier jaar door terwijl het al heel lang duidelijk was dat het virus ongeveer 0,12% gemiddeld extra aan  slachtoffers maakte.
Wel stond het virus zelf volledig achter het beleid van de overheid en steunde het enthousiast door regelmatig met nieuwe varianten en mutaties op de proppen te komen.
De overheid gaf iedere keer weer aan dat de bevolking zou moeten wennen aan het nieuwe normaal, hoe absurd het ook was.
Door die nieuwe mutaties moesten voor sommige typen zelfs weer nieuwe vaccins worden ontwikkeld en dan begon het weer van vooraf aan.
Dit ging zo vier jaar door.
De economie stond op apegapen en de virussen waren enorm blij door de voortdurende steun die ze van die overheid ontvingen.
Zo blij zelfs dat ze hun familieleden en kennissen uit Afrika en Zuid-Amerika ook over lieten komen om hier feest te vieren.

Nog even duidelijk maken hoe het werkte.
Er werd gebruik gemaakt van lotions, sprays etc. om in ruimtes het virus te vernietigen maar …… niet overal kwam het in voldoende mate. Dat kan ook niet !!
En daar waar een minimale hoeveelheid kwam ontstonden door deling meer resistente soorten enzovoort enzovoort …… gevolg: sterkere virussen.
En, de zogenaamde deskundigen, zagen weer een virus en pakten enthousiast hun lotions, sprays, injectienaalden en stoven er op af !!!  
Met het bekende resultaat.

Na vier lange jaren begon het bij een aantal politici van de overheid geleidelijk aan door te dringen dat die aanpak zinloos was.
Er is maar één aanpak die duurzaam werkt en dat is het versterken van de bevolking.
Dat was precies de strategie die ICR LLC vanaf het begin volgde.

Toen volgden er vier moeilijke jaren om de blunders die in de vier jaren daarvoor waren begaan weer recht te trekken.
Gelukkig lukte dat prima omdat de mensen weer blij waren dat ze terug naar het oude NORMAAL konden en er alles voor deden om dat te realiseren.


Eindelijk, na vier jaar was alles nagenoeg weer als  NORMAAL.
Heerlijk samen uit eten.
Heerlijk samen sporten.
Heerlijk samen genieten van de natuur.
Heerlijk samen van elkaar genieten.
Heerlijk ’s-avonds laat nog een ommetje maken.
Heerlijk, een zoen en tot morgen.

En, niet vergeten, de laatste steun kunnen zijn voor iemand die overlijdt …… de hand vasthouden in die moeilijke laatste momenten ….. je bent er volledig voor hem of haar !!

Eindelijk !

De vergadering vandaag was speciaal bijeengeroepen door Tjark om toch een klein feestelijk moment te hebben met de medewerkers.
Het was wel een officiële vergadering, iedere medewerker moest aanwezig zijn.
Al het personeel was in de moeilijke acht jaar sinds de eerste uitbraak van het virus bij het bedrijf gebleven en had ook de aanpak van het bedrijf volledig en met inzet gesteund.
Er was hard gewerkt, ook omdat het bedrijf volledig eigendom was van de medewerkers, dus de eventuele winst kon niet door sprinkhanen worden weggesluisd.
Ook hadden ze op een bepaald moment, gezamenlijk, besloten om de salarissen wat te verlagen, rekening houdend met de belangen van de laagst betaalden.

IRC LLC had voor zichzelf, vanaf het begin, duidelijk gekozen voor de strategie die niet het virus sterker maakte maar juist de mensen.
Veel basis materialen werden geproduceerd ten behoeve van de zorg zoals voor ziekenhuizen, zorg tehuizen enzovoort.
Dat was gedurende die acht jaar het inkomen van het bedrijf.
Tegelijkertijd was men druk bezig met de ontwikkeling van medicijnen die de gevolgen van een virus besmetting konden beperken.
Dat werkte perfect en er was nu ruim voldoende vraag naar.
En …. het paste binnen de strategie om mensen sterker te maken en niet de ziekteverwekker.

Tjark nam het woord en stelde voor om eerst een cappuccino te nemen en daarna de vergadering te openen.
Iedereen had daar natuurlijk wel oren naar !

Het duurde niet lang of ze zaten heerlijk te genieten, sommigen natuurlijk van een lekkere thee in plaats van de cappuccino maar dat mocht de pret niet drukken.
Het was een gemoedelijk samenzijn.
Gelukkig had geen van de medewerkers, noch hun  familieleden, ernstige effecten van de ziekteverwekker gehad.
Op een gegeven moment hoorden ze wat gerommel in de gang, het volgende moment ging de deur open en Rudi, Marit en Vreni kwamen, onverwacht, binnen.

Even tussendoor voor lezers die nog enkele verhalen missen:  Rudi Zaugg is de belangrijkste financier, Marit Brunnen is zijn vriendin en financiert mee en Vreni Schwegler is de assistente van Rudi.

Ze droegen dozen met gebak en Tjark had al voor het nodige bestek en schoteltjes gezorgd, hij wist er dus van !
Iedereen hielp graag mee om het heerlijke gebak eerlijk te verdelen en daarna begon het knabbelen.
Toen iedereen verzadigd was en met een gelukkige blik neiging hadden om een tukkie te doen werd dit onmogelijk gemaakt door Rudi met zijn krachtige stem.
… Beste medewerkers van IRC LLC.
We hebben iets te vieren vandaar dat wij besloten om jullie hiermee te verrassen.
De afgelopen jaren hebben we het niet gemakkelijk gehad omdat jullie onderzoek veel extra geld kostte.
Uiteindelijk heeft dat echter tot succes geleid omdat bleek dat de door jullie ontwikkelde medicamenten precies datgene deden wat het doel was: het versterken van mensen die door de ziekteverwekker waren aangevallen.
Dit betekende dat het lichaam zelf fysiek in staat was om de ziekteverwekker aan te pakken en tegelijkertijd ook zelf de beste immuniteit kon opbouwen.
En …… het versterkte lichaam hoefde zich daadwerkelijk uitsluitend, geconcentreerd, op die éne ziekteverwekker te richten.
Bij een vaccinatie wordt een cocktail gegeven van mogelijke ziekteverwekkers en moet het lichaam zich richten op die hele verzameling, dat is dus een sterk verdeelde inspanning terwijl er op dat moment veel minder actieven zijn.
Dus, versterking van de mens en het lichaam zelf de immunisatie gericht laten voltooien.
Voorwaar, het beste concept !
Daarnaast, en dat vind ik heel bijzonder, hebben jullie ook een verbetering aangebracht, natuurlijk nog niet vrijgegeven, in het systeem van de officiële acceptatie van medicijnen.
Daarin bevond zich een test die niet noodzakelijkerwijs zou leiden naar een correcte uitslag, er konden fouten onontdekt blijven.
Zelf toetsen we onze medicamenten nu met behulp van deze nieuwe procedure, die uitgebreider maar ook correcter is en ons meer inzicht geeft.
Uiteraard publiceren we de gegevens volgens de oude procedure eisen die daar gewoon binnen vallen.
Dit alles heeft er daarna toe geleid dat ook de financiële resultaten daarna in een stijgende lijn kwamen en dat de schuldpositie van IRC LLC met ongeveer 10% is afgenomen.
Ja, we hebben de stijgende lijn weer te pakken.
… Ik geef nu het woord weer aan Tjark.

Die stond al een tijdje te popelen om zijn aankondigingen te doen.
… Beste medewerkers.
We zijn hier nu allemaal aanwezig en ik wil, in deze vergadering, voorstellen om alle salarissen weer op te hogen tot het vroegere niveau.
Iedereen was een moment sprakeloos maar het veranderde het volgende moment in een kakafonie van geluiden.
Het leek dus dat er weinig weerstand tegen was.
… Mag ik vragen wie hier tegen is ?

Niemand reageerde; dan is het geaccepteerd!
Iedereen klapte in de handen.
Toen, onverwacht, nam Marit het woord.
… Ook ik wil een bijdrage leveren aan deze prachtige groep mensen.
Met Rudi heb ik ook een beetje overlegd en gestimuleerd om iets extra’s te doen.
Dus …..
Marit was even stil en iedereen hield de adem in.
Dus … heb ik besloten om iedereen een extra maandsalaris te geven, uiteraard het nieuwe !
Het was nog even stil, alsof het effect daarvan nog even moest doordringen, toen barstte het los.
En terwijl iedereen druk aan het praten was had Tjark al een paar flessen gehaald en Vreni kwam met de glazen.
Het duurde niet lang of iedereen had een drankje.
Uiteraard, diegenen die geen alcohol wilden, kregen een ander drankje of sapje.

Rudi, Tjark, Marit en Vreni brachten een gezamenlijke proost uit op de medewerkers.
Dit werd uiteraard enthousiast beantwoord door de gezamenlijke proost van hen.
Rudi deed nog een doos open met lekkere hapjes.
Het was een gezellige middag.


Nabeschouwing .

Nu, terugkijkend naar de afgelopen 8 jaar, zien we twee markante perioden.

De eerste periode van vier jaar werd gekenmerkt door grote onzekerheden, het onbekende virus en de politici die daarmee niet om konden gaan.
Hierdoor raakte de politiek stuurloos en volgde vaak de mening van de (ego) deskundigen die meenden te kunnen voorspellen hoe het zou lopen.
Daar tussendoor zag ook de farma grote kansen en de lobbyisten haalden enorme bedragen binnen zonder enige garantie voor wat dan ook.
Dit resulteerde in een voortdurend heen-en-weer beleid waarbij ook de bevolking daarvan letterlijk het heen-en-weer kreeg.
Het was één grote periode van vaak twijfelachtige of zelfs foute beslissingen met als gevolg, grote schade voor mens en maatschappij.
Ook de financiële gevolgen waren gigantisch.
Veel geld werd gestort in dié bedrijven die vanouds al heel goed in staat waren om het hoofd boven water te houden, de aandeelhouders waren blij met de stortingen want hun winstuitkering werd daarmee betaald.
Veel kleinere bedrijven konden het niet redden.
Natuurlijk waren er ook nieuwe kansen maar die stonden in geen verhouding tot de grote schade die door het beleid werd veroorzaakt.

Ook voor de mensen zelf was het een drama, voor volwassenen maar vooral ook voor kinderen.
Voor hen telt elk jaar, elk kwartaal, elke week, enorm zwaar mee voor hun eigen en gemeenschappelijke ontwikkeling.
Daar gaten in slaan is eigenlijk misdadig en betekent, hoe dan ook, een achterstand in hun gezamenlijke en persoonlijke ontwikkeling !
Dit terwijl juist kinderen zelf minder gevoelig waren voor het virus.
Voor veel mensen heerste er een angst cultuur en sommigen gingen, als reactie daarop, de kant op van verzet.
Een andere groep mensen viel tussen wal en schip doordat ze geen werk meer hadden en daarmee ook geen inkomen.
Die mensen werden mondjesmaat geholpen maar het gevolg van die armoede was groot.

Ons bedrijf kon, juist in die periode, mede door de niet aflatende steun van alle aandeelhouders (medewerkers), ook Rudi en Marit, doorgaan met onderzoek en verbetering van de versterkende middelen waardoor vaccinatie niet of veel minder, noodzakelijk was.
Juist het lichaam zelf is de ultieme bron van immunisatie door het eigen getrainde leger van bijvoorbeeld T-cellen.
Het versterken van die vaardigheid is de expertise van IRC LLC en het succes bleef dan ook niet uit.
Bovendien hoefde dat leger zich dan alleen te concentreren op juist dat éne virus dat actueel aanwezig was.

Bij de vaccinaties moest datzelfde leger reageren op een cocktail van virussen, het werd als het ware overrompeld door de vele verschillende virus signalen.
In een aantal situaties, vooral bij ouderen waarbij dat leger zwakker was, kon het de situatie gewoon niet meer aan en gaf het de geest, en zo ook voor de betreffende persoon !
Dat dit realiteit was bleek na ruim een jaar al in bepaalde landen waar, bij gevaccineerde 60-plussers, een extra sterfte werd geconstateerd van ongeveer 6%.  
Dit gebeurde niet bij de versterkende medicatie van IRC LLC !

De tweede periode was er een van herstel.
Met betrekking tot de virussen was er een kentering opgetreden, dezen werden weer meer behandeld zoals voorheen bij de bekende griep soorten.
Tegelijkertijd kregen, vooral de kwetsbare groepen, de versterkende middelen, tegen normale prijzen, zodat het virus minder kans kreeg.
Uiteraard was er, net als bij de griep, ook extra sterfte maar er was geen sprake meer van pandemie.  

Voor de economie was de situatie dramatischer.
Veel kleine bedrijven legde toen alsnog het loodje en gingen failliet of stopten gewoon omdat hun gebruikelijke activiteiten door anderen, op een slimme manier, waren overgenomen.
Bovendien was de schuldenlast, niet alleen van onze overheid maar ook van heel Europa, erg groot.
Maar knappe economen hadden bedacht dat, in de negatieve rente situatie, deze schuld groot zou blijven.
Om die schuld omlaag te brengen leek het hun een goed idee om de economie, door een aantal maatregelen, aan te jagen en daarmee te zorgen voor een hyperinflatie.
Inderdaad, het lukte.
Door die inflatie werden de schulden automatisch minder waard maar dat gold ook voor het spaargeld van mensen en voor de waarde van de pensioenen.
Veel mensen werden daardoor in de armoede geduwd.
Het duurde een hele tijd voordat de overheden beseften dat een economie alleen gezond is als beide partijen, zowel vragers als aanbieders, in een evenwichtige en gezonde financiële situatie verkeerden.
Dus niet alleen de grote aanbieders en de bovenste 1% stimuleren maar tegelijk ook het andere deel van de bevolking.
De laatste twee jaar begon dat geleidelijk steeds meer tot de politici door te dringen.
Gelukkig kwamen er ook steeds meer echte deskundigen in de politiek terecht.

IRC LLC zette het onderzoek voort.
Het gebruikte daarbij een onderzoeksmethode die in eerste instantie al als resultaat had gegeven dat de zogenaamde dubbelblind onderzoeken incorrecte resultaten konden geven.
In veel situaties was dat minder belangrijk maar zodra het er op aankwam kon dat een grotere rol spelen.
Sinds die tijd gebruikte IRC LLC de eigen, betere, methode.
Die resultaten konden overigens keurig in de vereiste testen worden ingepast.
 
Bovendien onderzochten zij ook dié oplossingen die in de gangbare techniek niet voorkwamen.
Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat niet alleen bewezen moet worden dat iets werkt maar dat het niet-werken ook bewezen moet worden.
Dus werden veel zaken door hen onderzocht waarbij de gangbare geneeskunde het af laat weten.


Uiteindelijk.
Een moeilijke periode was achter de rug.
De pijn was nog niet voorbij maar het uitzicht was er.
Iedereen kon gelukkig weer gerust ademhalen.


Ja, toch nog verder !

“Het corona verhaal” bleek nog niet te zijn voltooid.
Zo gaat het vaak met mijn verhalen.
Eerst denk je dat je na drie hoofdstukken klaar bent en dan komen er, onverwacht, nog tien bij.
Ja, het leven van een schrijver, zoals ik, is moeilijk, nou ja ……!
Het is altijd een verrassing hoe sommige zaken zich ontvouwen en verder doorlopen en ook weleens heel ergens anders uitkomen dan je eerst verwacht had.

Het is een prachtige dag.
Acht jaar na het begin van de eerste zo genoemde “corona pandemie” zit ik, op het balkon van mijn appartementje, heerlijk in het zonnetje te genieten van mijn cappuccino.
De krant geeft, weer in de gebruikelijke bombastische taal, het nieuws van vandaag, of eigenlijk, van gisteren.
Ineens valt mijn oog op iets bekends.
Enkele politici lijken weer hun best te doen om een nieuwe pandemie op te starten.
Ja, onze lieve bekende covidjes laten af en toe wat kennissen en familieleden meekomen met de intercontinentale vluchten.
Dat valt niet altijd mee want ze betalen er niet voor.
Soms zitten ze in of op koffers van reizigers en er zijn er weleens die gewoon, hangend aan het landingsgestel, de hele vlucht in de kou en met een beperkte hoeveelheid zuurstof meemaken.
Ja, je moet er soms wat voor over hebben om je familieleden te kunnen ontmoeten.

Als ik de politici moet geloven, veel vertrouwen heb ik daar overigens niet in, hun relatie met de BIG ….. lijkt me te expliciet, dan is er nu de “bahama” variant aangetroffen.
Gelukkig ben ik inmiddels honderddrie jaar oud en de kwetsbare periode voorbij, oud en taai, val niet meer in de smaak bij covidjes !
Verder geeft de krant weer een heel overzicht van maatregelen die moeten(?!) worden ingevoerd om dit virusje ook weer de baas te worden.
Wel wordt de verwachting uitgesproken dat deze waarschijnlijk wel wat moeilijker kan te zijn.
En ja, als ik het schema zo bekijk, dan lijkt het er inderdaad op dat dit de wat rijkere familieleden zijn en dat zou kunnen betekenen dat het wat kostbaarder is om hen aan te pakken.
Het begint weer met de zelftests, helaas die blijken niet te werken, dus voor de zoveelste keer, nieuwe aanschaffen.
Dat soort hobby’s kost langzamerhand een fortuin.
Inmiddels is wel bekend geworden dat deze covidjes  wat moeilijker te detecteren zijn, dus dat wordt duurder.
En, tot overmaat van ramp, lijkt het erop dat die nieuwe maar vierentwintig uur geldig is.

Er wordt gebeld.
Ja, sinds de massale hoeveelheid faillissementen gedurende de eerste en tweede pandemie zijn er nu zo weinig winkels over dat veel levensbehoeften via de standaard pakketdienst worden geleverd.
Ook het voedsel komt op die wijze binnen.
Ben benieuwd wat ik vanavond weer eet.
Even kijken ……
Erwtensoep vooraf, ja heerlijk !
En, mijn favoriet, boerenkool met worst ! Dat is prima, Nu weer terug naar het verhaal.

Het vaccinatie paspoort, ook wel corona paspoort genoemd, moet weer nieuw aangeschaft worden.
Er wordt teveel fraude mee gepleegd volgens de politici, dus moet het veel beter beschermd worden, dus ook duurder.
Het komt nu overeen met de prijs van een normaal paspoort alleen met veel meer blaadjes om vaccinaties en testen af te stempelen.
Er is nog even geprobeerd om het paspoort te vervangen door een chipkaart maar ook die was al snel gehackt.
Gewone inkt en speciaal drukwerk samen met wat paspoort technieken blijkt een stuk moeilijker, zo niet bijna onmogelijk, te hacken.

Nu over de vaccinatie zelf.
In de eerste periode van twee jaar bleek, na de vaccinatie, de sterftekans bij zestigplussers toch behoorlijk groot te zijn, circa 6%.
Dat was ook ongeveer het geval bij de landen om ons heen.
Daarom is, na die twee jaar besloten om bij die groep de stimulans voor vaccinatie te verminderen en de nadruk te leggen op versterkende middelen zoals bijvoorbeeld die van IRC LLC.
Dat bleek inderdaad goed te werken.
Daarnaast, mensen te stimuleren, niet te verplichten en boetes, om deze groep met voorzichtigheid te behandelen en benaderen.
Uiteraard werkte dat veel beter.
De meeste mensen willen hun oudere familieleden en kennissen niet de dood in jagen, eerder beschermen !
Verder was, in de jaren na de eerste, en zeker na de tweede periode van twee jaar, duidelijk geworden dat de algemene Lock down en andere bewegingsvrijheid belemmerende maatregelen, volledig contraproductief werkten.
Ook werd toen uitermate duidelijk dat mensen met onderliggend lijden uitermate kwetsbaar waren voor de vaccinaties dus ….. bij voorkeur niet vaccineren !
De sterfte van mensen onder de zestig jaar bleek vergelijkbaar met een normale griep dus kon daar het normale protocol gevolgd worden van vóór de corona.

Sinds bovenstaande echt doorgedrongen was tot de hersenen van de politici en zij daardoor al die isolerende en belachelijk discriminerende maatregelen, voor wel of niet gevaccineerden, hadden gestopt bleek er nauwelijks verschil in de sterfte cijfers, ook mede dank zij de versterkende middelen.


De conclusie : 
Vecht niet TEGEN het virus maar Vecht VOOR jezelf !
En :
Leer te leven MET het virus !
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *