Meest recent: Onze Mooie Wereld (13)

Onze Mooie Wereld (13)


Vandaag iets verder kijken !

Onze mooie wereld is inderdaad een mooie wereld.
Maar, is datgene wat we zien ook alles wat er is ?
Of zien we maar een klein deel van het fysieke ?
En, is er alleen het fysieke, of is er meer ?

Helaas, ik kan niet alle antwoorden bedenken maar er zijn veel, heel veel, intrigerende vragen.
Veel antwoorden, worden bedacht en suggereren dat het allemaal wel bekend is maar gelukkig is het meeste niet bekend.
Wel doen bepaalde figuren en groepen heel veel moeite om hun antwoorden als “De Waarheid” te promoten.

Een voorbeeld:

** Op dit moment doet het “Kartel” alle moeite om op het gebied van gezondheid en een mogelijke epidemie (gecreëerde!) een wereldwijde uniforme aanpak mogelijk, en afdwingbaar, te maken.
De uitkomst is voorspelbaar !
Op het gebied van die ziektes is deze aanpak totaal verkeerd en contraproductief zoals elke, “niet-gekochte”  deskundige kan en zal bevestigen.
Ook als je een beetje verstand hebt van de natuur en de werking van de evolutie dan kun je niets anders dan dat bevestigen.

Ieder mens is verschillend, heeft verschillende eigenschappen, is verschillend in bouw, is verschillend met betrekking tot immuniteit, heeft talenten die sterk kunnen verschillen, heeft grote verschillen in opvoeding, opleiding, ervaring enzovoort.
Dat betekent dat mensen nooit optimaal kunnen functioneren als zij in een standaard opleidingspatroon worden geconditioneerd.
Uitgezonderd natuurlijk de bekende schaapjes !

Door al deze prachtige en ontelbare eigenschappen zijn de mensen, samen (!), in staat om uiterst complexe uitdagingen en problemen aan te pakken en te overleven.
Iedereen is uniek, de beste met de eigen set talenten !
Niemand kan dat overtreffen !
De wereld is inderdaad “Onze Mooie Wereld” en we kunnen ervan genieten !
Wat is de natuur toch uitzonderlijk knap om dit kunstwerk, door middel van evolutie, te creëren !
Adembenemend !

Om even terug te komen op gezondheid en immuniteit.
Vanuit de geschiedenis en de levensloop van iemands voorouders krijgt iemand een heel scala aan gezondheidsaspecten mee en dat is opgeslagen in de eigen genen.
Dus immuniteit tegen bepaalde ziektes kun je van hen meekrijgen.
Uiteraard niet zomaar tegen alle ziektes.
Maar, en dat is ook veelvuldig bewezen, als zij een bepaalde epidemie hebben meegemaakt dan kunnen de genen zodanig zijn ingesteld dat ze ook een immuniteit hebben opgebouwd voor andere ziekten.
Dit is een vergelijkbaar mechanisme als bij planten.
Sommige planten worden voorzien van een mechanisme, gifstoffen (!), waardoor andere, niet gewenste, planten niet in die omgeving kunnen leven en dus daar uitsterven.
Helaas voor die ontwikkelaars van dit soort GMO (genetische modificatie) is de natuur daar altijd en veel beter tegen opgewassen.
Alleen, de natuur heeft veel meer kennis van lange-termijn-effecten en zal dus voor veel betere alternatieven zorgen.
Onze ontwikkelaars kunnen, door de verstandelijke beperkingen in hun visie, uitsluitend korte-termijn ontwikkelingen bedenken.
Een voorbeeld hiervan zijn de superweeds, onkruiden die  gewoon tegen de landbouwgiffen bestand zijn geworden.

Zo werkt dat ook bij ons.

Maar, naast die fysieke eigenschappen beschikt de mens ook over andere, werkelijk wonderbaarlijke, mogelijkheden.
Het is mogelijk om fysieke zaken te bereiken door gebruik te maken van je mentale talenten.
Op scholen wordt daarover nauwelijks gesproken of onderwijs gegeven.
Een aantal groeperingen doet daar wel wat aan, sommige godsdiensten en religieuze stromingen ook.
Vaak zijn de resultaten spectaculair.
Toch wordt daarover in onze wereld vaak geringschattend gedaan, helaas.

Enkele voorbeelden:

** Sommige mensen zijn te hypnotiseren, niet allen (!).
De hypnotiseur kan hen dan dingen laten doen die zij normaal niet zouden doen en bovendien zorgen dat zij het zich niet kunnen herinneren.
Vaak wordt dit toegepast “tot lering en vermaak !”.
Maar ook medisch zijn er toepassingen.

** Een “Mindset”.
Dit is een manier om met je mind, je lichaam zodanig te sturen dat er bepaalde zaken wel of juist niet gebeuren.
Hele bekende toepassingen hiervan zijn het lopen, met blote voeten, over brandende kolen of glasscherven.
Veelal toegepast gedurende speciale trainingen.
Met de goede mindset zul je hiervan geen schade of letsel ondervinden.
Heb je die mindset niet goed gedaan, of niet voldoende onder controle, dan kun je blaren oplopen en/of verwondingen door de glasscherven.
Dit mechanisme kun je ook toepassen op andere zaken in je lichaam.

** Het door gedachten sturen van gebeurtenissen.
Zelf heb ik daar geen ervaring mee maar het verbaast mij regelmatig enorm wat daarmee gedaan wordt.

** Als laatste de volkomen onverklaarbare zaken.
Hierbij is de functie van ruimte en tijd volledig verdwenen.
Zelf heb ik daar wel ervaring mee maar het is enorm verbazingwekkend om iets “onverklaarbaars” mee te maken.

Tot zover de verhalen over “Onze Mooie Wereld”.
Laten we er trots op zijn en met respect genieten.
En, ……… besef dat er nog zoveel is dat bij velen van ons niet bekend is.
Onze Mooie Wereld is zo mooi maar er valt nog zoveel te ervaren en ontdekken !


Heb respect voor elkaar zonder te eisen dat de ander hetzelfde doet en denkt als jij.
Ieder heeft recht op een eigen leven.
Leef niet ten koste van een ander maar draag bij waar het mogelijk is !

Deel dit met liefde zolang je kunt.
Draag bij aan een liefdevolle samenleving.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *