Meest recent: Onze Mooie Wereld (13)

Onze Mooie Wereld (12)


Enorme Mogelijkheden !

Dank zij de hoeveelheid permutaties die ons voorstellingsvermogen ver overschrijden zijn er ook uitgebreide kansen voor de evolutie.
Ja, ook hier laat de natuur zich van zijn beste kanten zien.
Maar, zoals ik in hoofdstuk 11 ook al heb aangegeven, biedt dit ook extreme kansen voor hen die slechts een beperkte ontwikkeling hebben doorgemaakt.
 
Onze mooie wereld, samen met de superintelligente natuur, hebben het zodanig opgezet dat vanaf het eerste moment van de evolutie van de soort, alle kwaliteiten, op basis niveau, aanwezig waren om daarmee verder te evolueren.
Dat betekent dat in het begin de basis eigenschappen, voldoende om te overleven, in iedere persoon aanwezig waren.
Met de toename van het aantal leden van de gemeenschap groeiden ook de specialisaties.
In het begin was dit duidelijk ten voordele van ieder lid van de gemeenschap.
Maar,…… geleidelijk aan werd de afstand van specialist tot gebruiker steeds groter.
     Totdat ……… de gebruiker steeds minder zichtbaar
     werd en het geld uiteindelijk de drijfveer van de
     specialist werd !!!

Dit was de grote ommekeer, rampzalig en onmenselijk !!
Dat zie je bijvoorbeeld heel goed in de zorg en farmacie.
Iemand genezen levert korte-termijn rendement.
Iemand ziek houden door medicatie, zelfs zieker maken, kan het rendement aanzienlijk, zelfs tot levenslang, laten stijgen !!
Een ander voorbeeld is de wapen industrie !


De trieste voorbeelden daarvan zie we om ons heen.
Terwijl de mensheid alles in zich heeft om van het leven, voor iedereen, zo’n mooie en gelukkige ervaring te maken.
De wereld en de natuur hebben dat allemaal in zich !
Maar, om een of ander reden, hebben bepaalde figuren soms, in bepaalde culturen, de mogelijkheden om, tijdelijk, bijvoorbeeld de macht over alles te nemen.
     Hoe komt dat ??…..

We gaan even terug naar het evolutie proces.
Tijdens die evolutie gaat de populatie uitbreiden, prima.

De ontwikkeling van elk lid vordert daarmee ook gestaag.
En, zoals we gezien hebben, neemt ook de diversiteit toe, denk daarbij aan de permutaties.
Dus, de verschillen tussen mensen worden groter.
Je zou dus zeggen, steeds meer mogelijkheden voor ieder lid van de populatie !
Helaas treden er ook permutatie storingen en andere ziektes op.
     Zo zijn er leden met soms extreme eigenschappen.
     Bijvoorbeeld eindeloze geldzucht.
     Of oneindige behoefte aan macht.
     Of grove vernielzucht.
     De lijst is erg lang.
De gevolgen zijn welbekend.
In de geschiedenis zie je steeds weer het ontstaan en verval van soms prachtige en adembenemende ontwikkelingen.
Toch lijken juist dié mensen, met dié catastrofale afwijkingen, niets van de geschiedenis te kunnen leren.
De gevolgen, ook nu weer, spreken voor zich.
 
Een andere oorzaak van dit soort “evolutie ongevallen” is het onderwijssysteem.
Hier krijg je les, met andere woorden wordt je geconditioneerd, om de zorgvuldig uitgekozen stof te bestuderen.
Vervolgens wordt er getoetst met behulp van een puntensysteem of je er voldoende van geleerd hebt.
Er wordt op geen enkele wijze aandacht geschonken aan de ontwikkeling van datgene waar je goed in kunt zijn; je talenten.
Die talenten, in samenhang met de behoeften van de gemeenschap, worden niet verder onderzocht.
Ja, en dan gaan de zogenaamd “echte” toptalenten hun eigen weg zonder enig verband met de rest.
Dit geldt ook voor de andere “evolutie ongevallen”.

Aan onze talenten-ontwikkeling, van kinds af aan, kan, en moet, nog veel verbeterd worden.
Vooral de “samenhang” is essentieel !
Maar dan heb je uiteindelijk ook werkelijk wat bereikt !

Wij kunnen een prachtige wereld creëren als we stoppen met het onderscheid, vanaf de eerste dag op deze wereld, tussen de een die de beste is en de ander die zogenaamd eigenlijk niets kan.
Iedereen, niemand uitgezonderd, is de beste met de eigen talenten.
Niemand kan die evenaren.
Je bent de enige met die combinatie !

Lees ook mijn andere verhaal op deze site over:  “De Beste —- Ja Ja”.

Dus, ga nu je talenten gebruiken, samen met de anderen om er een mooie wereld van te maken.
–  Het is niet nodig om elkaar leed en dood te berokkenen.
–  Het is niet nodig om onze prachtige landen, steden en bouwwerken te vernielen.
–  Het is niet nodig om voortdurend de natuur te vernietigen om daarmee meer geld te verzamelen.
–  Het is niet nodig om anderen te verplichten jouw ideeën te volgen.
–  Het is niet nodig om anderen steeds weer voor te liegen over niet bestaande hoaxen zoals CO2 en klimaat.

Sta allemaal op en begin, met alle prachtige talenten die we allemaal in ons hebben, aan het bouwen van die mooie en prachtige wereld.
Steun elkaar hierin en geniet !
Geniet van de prachtige resultaten van zo’n samenwerking.
De resultaten worden beslist indrukwekkend en ieder kan die dan ademloos en met verwondering bekijken !
  

DUS ……

Heb respect voor elkaar zonder te eisen dat de ander hetzelfde doet en denkt als jij.
Ieder heeft recht op een eigen leven.
Leef niet ten koste van een ander maar draag bij waar het mogelijk is !

Deel dit met liefde zolang je kunt.
Draag bij aan een liefdevolle samenleving.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *