De site is vernieuwd. Het heeft even geduurd maar dan is er ook een nieuwe, prachtige en meer overzichtelijke site ontstaan. !!

Onze Mooie Wereld (11)


Ons DNA !

Zoals ik in het begin aangaf is het DNA, en waar ik het over heb, het menselijk DNA, uiterst complex.
In de literatuur is daar veel over te vinden.
Toch zijn er bijzonderheden die in het algemeen niet veel benadrukt worden en over enkele daarvan gaat dit hoofdstuk en mogelijk ook nog daarop volgenden.

Ons DNA is enorm uitgebreid.
Ik ga daar niet te ver op in maar eenvoudig gezegd bestaat het uit een keten van elementen die aangeduid worden met C, G, A, T,  die verschillende combinaties noemt men nucleotiden.
De DNA string van ons, het menselijk genoom, bevat een paar miljard van dat soort.
Elk van die miljarden posities van die nucleotiden in het DNA bepalen uiteindelijk de specifieke functionaliteit, de eigenschappen, van de mens.
     En natuurlijk ook de rest van de natuur.
Ook daar gaan we niet dieper op in, dat is nu (nog) niet nodig.

Nu even een beetje naar het rekenwerk toe, vooral voor diégenen die daar wat minder mee bezig zijn.
Het is niet zo moeilijk zul je merken.
We nemen één lampje, dat kan aan of uit, meer mogelijkheden dan deze twee zijn er niet.
Nu nemen we twee lampjes, hoeveel mogelijkheden zijn er nu ?
Simpel, allebei uit, het eerste lampje aan en het tweede uit, het eerste lampje uit en het tweede aan, tot slot allebei aan !

Twee lampjes geven dus 2×2=4 mogelijkheden.
Nu even een klein tabelletje:

     Lampjes      Mogelijkheden
         1                       2
         2                   2×2=4
         3                 2x2x2=8
         4              2x2x2x2=16
         –                       –
         10                   1024
Dit aantal mogelijkheden noemt men permutaties.

Bij 10+10 lampjes is het aantal mogelijkheden gelijk aan 1024×1024, dat is ongeveer 1000×1000=1000000 is 1 miljoen.
Bij 30 lampjes is dat ongeveer één miljard mogelijkheden, enzovoort.

Nu weer naar onze DNA string.
Het zijn grote getallen dus een beetje afronden.
De permutaties in de string, niet met 10 of 30 nucleotiden maar met, voor het gemak, één miljard, in werkelijkheid is het méér.
Het aantal permutaties is zo enorm groot dat geen computer op de wereld dit kan bevatten.
Én, elke permutatie geeft andere kenmerken en eigenschappen, hoe subtiel ook, aan het lichaam, aan de persoon.
Én, niet alle permutaties zijn, korte of lange termijn, levensvatbaar, laten we de levensvatbare voor het gemak op 1% schatten.

Nu aan het  rekenen !
Aantal nucleotiden: 1 miljard.
Levensvatbaar: 1%  à  10 miljoen (10.000.000).
Aantal permutaties: ja, schrik niet:

1…000…000…000…000…… ja, met één miljard nullen !!
Dus allemaal mogelijke individuen met verschillende kenmerken !

Geen computer kan daar iets mee.
Geen mens kan dat bevatten.
Geen mens kan die evolutie besturen, de kennis van het totaalplaatje ontbreekt gewoon.
Het is de enorme kracht en kennis van de natuur die het mogelijk maakt om dit te bereiken.
Er zijn mensen bij bepaalde organisaties, ik noem ze vaak Haha-Rari, rare mensen die net doen alsof zij de evolutie kunnen versnellen en/of verbeteren.
Zij moeten wel een erg beperkte hersencapaciteit hebben als zij niet begrijpen dat die complexiteit ver buiten alle, voor de mens, bereikbare grenzen gaat.
Ik zou voorstellen om die personen een paar lego-dozen te geven dan kunnen ze lekker spelen, en er zijn werkelijk prachtige dozen bij die zelfs mij enthousiast kunnen maken !

Maar, er is meer.
De mens heeft, naast de fysieke kenmerken, ook andere.
Denk bijvoorbeeld aan opvoeding, opleiding en ervaring.
Om duidelijk te maken wat ik bedoel, het volgende:

     Er zijn testen gedaan met dieren.
     Die liet men ergens over lopen.
     Plotseling werd dan een stroomstoot toegediend.
     Het dier schrok zich een hoedje.
     Resultaat: het ging daar niet meer heen, weigerde !
     De nakomelingen daarna, wisten van niets.
     Ook zij weigerden !  Notabene, zonder die ervaring !
Dit maakt duidelijk, en blijkt ook bij mensen zo te werken, dat deze zaken, op de een of andere manier, ook opgenomen worden in het genetisch materiaal.

Ons DNA is immens complex.
Het bevat veel meer kennis dan in enige bibliotheek beschikbaar is.
Dat DNA is tegelijkertijd zelfs, met al die eigenschappen, beschikbaar in elke cel !
Èn, er is een mechanisme om te zorgen dat dat complexe systeem, gedurende ons hele leven, volledig intact blijft en gerepareerd wordt indien nodig !
Het is gewoon fantastisch !

Dat prachtige systeem waarmee wij van de wereld mogen genieten is ook hèt perfecte middel voor de evolutie.
Van al die permutaties, iedere keer weer, blijven steeds de besten over.
Daarmee wordt zeker gesteld dat de soort optimaal kan voortbestaan.

TENZIJ………..
Dit in aflevering 12.


Heb respect voor elkaar zonder te eisen dat de ander hetzelfde doet en denkt als jij.
Ieder heeft recht op een eigen leven.
Leef niet ten koste van een ander maar draag bij waar het mogelijk is !

Deel dit met liefde zolang je kunt.
Draag bij aan een liefdevolle samenleving.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *