Meest recent: Onze Mooie Wereld (13)

Onze Mooie Wereld (10)


Soms Toch Niet zo Mooi !

Op dit moment zijn er regelmatig vreemde en vervelende dingen aan de hand.
Al een hele tijd doe ik daar onderzoek naar en soms word ik er niet vrolijk van.
Het geweld en de promotie daarvan zijn volkomen het tegendeel van wat de meeste mensen willen.
Zij wensen vrede, veiligheid en een goede toekomst voor hun kinderen.
Dat kun je alleen bereiken door samenwerken en niet door elkaar tegen te werken en oorlogen te voeren.
Die zaken dragen absoluut niets bij aan een mooie wereld, integendeel !

Ik kijk om me heen.
Ben ik de enige die dat zo bedenkt ?
Al rondkijkend zie ik heel veel, steeds meer, mensen die dat wel degelijk ook beseffen.
Velen hebben samen organisaties gevormd die onderzoek doen naar oorzaak en gevolg van dat soort ellende.
Steeds duidelijker wordt het dat de ongelimiteerde zucht naar geld en macht veelal de oorsprong zijn van dat soort ongewenst, zeg maar crimineel, gedrag.
En, diegenen die daarnaar onderzoek doen en proberen de wereld een beter perspectief te bieden lopen grote risico’s omdat geld en macht dat beslist niet waarderen.

Laten we even kijken naar een aantal specifieke, naar mijn mening, volkomen destructieve zaken.

Wij hebben een overheid die het uiterste doet om alles, zelfs eigen functionaliteiten, zoveel mogelijk te privatiseren.
Het resultaat daarvan is dat die zaken uiteindelijk in handen komen van aandeelhouders, veelal dus graaiers.
Het belangrijkste voor hen is de financiële opbrengst.
Al het overige bestaat, voor hen, uit kosten !
Dus, of het bedrijf nu geneesmiddelen produceert of het hoogspanningsleidingnet onderhoudt en beheert of ziekenhuizen en zorg, het maakt niet uit, voor hen is geld en macht het enige wat telt !
Dan zie je dus dat geneesmiddelen geproduceerd worden waarvoor zelfs de fabrikant geen enkele garantie wil geven op de goede werking, maar de winst is prima.
Al jaren weten we dat het net, steeds meer, achterblijft en er tekorten in stroomlevering gaan ontstaan, toch, de winsten voor de aandeelhouders, zijn groot en de ontwikkeling investeringen mogelijk bewust beperkt.
En bij zorg en ziekenhuizen zien we mooie winsten en het radicaal strippen van alle kosten, dus opdoeken van zorginstellingen, verhogen van prijzen, en ook het sluiten van prachtige specialistische ziekenhuizen.
Zelfs belastingdiensten zijn verzelfstandigd.

Daarnaast is veel geld, miljoenen, overgeheveld naar advies organisaties (aandeelhouders) voor het schrijven van een advies dat daarna in de rommeldoofpot verdween en verder niet uitgevoerd werd, dus hier ook geen verdere kosten zoals Groningen, Limburg enzovoort enzovoort !!

Dit alles is echter een uiterst klein facet van de wijze waarop de wereldeconomie in werkelijkheid functioneert.

Veel onderzoeken zijn gedaan door zeer gedreven en moedige mensen die een betere wereld nastreven.
Veel van die onderzoeken gaan ook over geld.
Een aspect daarvan is de wereldwijd belasting ontwijking en ontduiking.
Veel mensen zullen wel de kreten kennen zoals bijvoorbeeld de Bahama’s.
De conclusies zijn overweldigend en demonstreren vooral en duidelijk de gierigheid en hebzucht van bepaalde mensen, families, dynastieën, ………

Als we naar het totaal kijken van de jaarlijks ontweken of ontdoken belasting dan komen we op gigantische en moeilijk voor te stellen bedragen.
De schatting komt uit op tenminste  500 biljoen dollar elk jaar weer !!
Dat is 500,000 miljard dollar !!
Dat is 500,000,000 miljoen dollar !!
Dat is 500,000,000,000,000 dollar !!  
Ja, dat is heel veel geld !!

Met dit geld ben je in staat om het hele wereldprobleem van die extreme armoede volledig te laten verdwijnen !!
En ….. de rijken worden dan nog steeds niet arm !!

Maar ons land speelt daarin ook nog een andere, hele cruciale rol.
Daar kom ik later op terug.

Ik heb nog een klein grapje :
     “The Double Irish with a Dutch Sandwich”.

Diegene die dit herkent weet vast meer van wat ik bedoel.
Dat komt later nog wel.

Dit hoofdstuk van “Onze Mooie Wereld” kondigt de overgang aan naar een nieuwe verhalenreeks die gaat over de financiële wantoestanden.
Het heeft als titel “FinFraud” en begint uiteraard weer met hoofdstuk 1, over 1 à 2 weken.

Voor “Onze Mooie Wereld”.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *