De site is, in verband met onderhoud, een aantal dagen niet zoals u gewend bent. Geleidelijk aan ontstaat een nieuwe versie. Dus, ………….. !!

Onze Mooie Wereld (3)


Wonderlijk !

Het wonder was geschied !

Of, was er méér ?
We gaan nog even terug.
Naar de mensenwereld.
Er was liefde tussen vrouw en man.
Het liefdesgeschenk bestond uit die ene cel met het, op een of andere manier, gecombineerde DNA van hen beiden.
Die ene cel begon met delen; een, twee, vier ……..
Alles verliep keurig getimed exact volgens het DNA-constructie-boek.
Organen werden aangemaakt, ook weer precies op het juiste moment en de juiste plaats.
De hele infrastructuur en het hart ontwikkelden zich.
En, natuurlijk ook de hersenen die een aantal zaken kunnen aansturen hoewel een groot deel autonoom werkt en geen besturing nodig heeft.
Een prachtig bouwwerk.
Het was klaar voor de start, of was er toch nog meer gebeurd wat we niet genoemd hebben ?

Ja, er waren en zijn meerdere DNA handboeken !
Zo is er ook nog het DNA-aanvallers-boek.
Dit beschrijft welke ziektes bacteriën en virussen enzovoort schade kunnen veroorzaken en op welke wijze die aangepakt moeten worden.
Daar werden dus ook faciliteiten voor ontwikkeld.
Witte bloedlichaampjes, lymfe enzovoort.
En voor de interne communicatie werd ook gezorgd door middel van bijvoorbeeld hormonen.

Uiteindelijk, tijdens het opbouwproces, geeft de moeder ook nog een flinke portie van haar eigen, zeer actuele, ervaringen mee.

Zo, dit was een hele klus.
Ja, het DNA is niet alleen een constructie gereedschap maar bevat ook, zoals je zojuist zag, een bibliotheek (geheugen!) met naslagwerken over een veelheid van zaken.
En daarmee zijn we er !

Eh ….. nee, nog niet …… nog lang niet !
 
Tijdens de bouw krijg je ook nog een heel groot pakket mee, uiteraard in stapjes, van heel belangrijk gereedschap voor je leven.
Ook dat zit allemaal in je DNA.
Het zijn je eigenschappen, je talenten !
Stap voor stap worden die ook toegevoegd en ontwikkeld.

Denk daar eens over na !
Je krijgt je prachtige lichaam, fysiek in staat tot een heleboel, de mooiste, dingen.
Ook krijg je de geestelijke mogelijkheden om dat volledig tot zijn recht te laten komen.
Je bent een enorme gedreven werker en je wilt prachtige bouwwerken maken.
Of je bent iemand die graag anderen wil helpen in zorg of onderwijs.
Of je bent een denker die de hele dag bezig is om manieren te ontwikkelen die naar een oplossing leiden.
Of je bent een kunstenaar die prachtige muziek schrijft of kunstobjecten maakt of schitterende films.

Dit is een enorm complex gebeuren.
Elk element van die miljarden wordt zorgvuldig geconstrueerd en ingepast.
Bovendien, iedereen is anders, hoe is het mogelijk ??

Ik denk daar regelmatig over na.
Die moeite, die complexiteit, zorgvuldig getimed, die pracht, die houdt niet plotseling op bij je geboorte !!
Het lijkt er op dat je zodanig wordt ingericht en geconstrueerd dat je, op een bepaalde manier, past in de omgevingen waarin je terecht komt.
Dat zie je niet meteen vooraf maar achteraf geeft het bij een  aantal mensen toch wel een “Aha-Erlebnis” !


Nu, wat sommigen onder ons graag zouden willen.

Ze kijken daarbij likkebaardend naar het DNA !!
Ze willen dat begrijpen, beïnvloeden, aanpassen, besturen, beter maken, optimaliseren voor andere zaken, enzovoort.
Maar, het super-geavanceerde DNA, ontworpen en gemaakt door de super-Master, de Natuur, dat is voor die Lego-steentjes knutselaars wel veel te hoog gegrepen.
Toch proberen ze van alles om hun zin te krijgen, helaas !!

We gaan even goed naar die Lego-steentjes knutselaars kijken.
Ook zij zijn opgebouwd en geconstrueerd vanuit die ene cel en precies volgens het betreffende DNA handboek.
Op zichzelf beschouwd is dat prima maar ……… nu komt het.
De Natuur werkt met Kracht en Tegenkracht om een optimaal resultaat te bereiken.
Dus: warm en koud, wit en zwart, zomer en winter, eb en vloed, licht en donker, enzovoort.
We komen daar in een volgend hoofdstuk uitgebreider op terug.
De mens, als individu, is al goed in balans en tegenkrachten zijn in principe niet nodig.
Maar bij de totale verzameling van mensen, de maatschappij, is er nog menig steekje los.

Ik zal het een en ander verduidelijken.
Bij de nagenoeg volledig uitgebalanceerde constructie van de mens is bijna ieder onderdeel zelfstandig.
De hersenen doen wat denkwerk en sturen motoriek.
Voor de rest, je hart, je nieren, je lever, enzovoort doen hun werk zonder enige bemoeienis.
Zo zou ook de optimale situatie van onze maatschappij kunnen en moeten zijn.
Stel dat je nieren op een bepaald moment enorm hebzuchtig worden en alles willen hebben en niets voor de rest.
Dat is dan het einde van het individu, ook de nieren !
Zo betekent de vergevorderde hebzucht van individuen in de samenleving uiteindelijk ook het einde van de maatschappij, inclusief de hebzuchtigen !
 
Ook voor de samenleving, is SAMEN LEVEN de WET van de NATUUR.
Door op die wijze verder te gaan kunnen onze samenleving(en) zich verder ontwikkelen tot harmonische, perfecte, modellen.

In het volgende hoofdstuk kijken we wat verder.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *