De site is vernieuwd. Het heeft even geduurd maar dan is er ook een nieuwe, prachtige en meer overzichtelijke site ontstaan. !!

Wie betalen de belastingen (2)


Druk, druk, druk !

Lies wilde weten wat er aan de hand was.
De hele avond was ze bezig met het doorspitten van de administratie, zelfs de kinderen moesten door pappa worden voorzien van eten en later naar bed worden gebracht.
Toen ze uiteindelijk, moe en afgepeigerd naar bed ging, was ze eigenlijk nog geen steek verder.
Maar de wolkjes bleven komen.

De volgende morgen, ze had al besloten dat ze de rest van de week vrij, nou ja vrij (!?), zou nemen, ging ze het over een andere boeg gooien.
Met behulp van een goede bekende, Sylvia, een specialiste op het gebied van financieringen en ook veel ervaring met computers, gingen ze de administratie doorlichten.
Een groot aantal posten van in- en uitgaven, die ze selecteerden, werden overgeslagen.
Inkoop van staal en elektronica werd gedaan bij bekende bedrijven, die werden ook overgeslagen.
Zo gingen ze steeds verder.
Daardoor werd het onderzoeksveld automatisch ook steeds veel kleiner.
Elke goedgekeurde post resulteerde meteen in een steeds kleiner te onderzoeken aantal posten.
De selectie omvatte de complete omschrijving, adressering en financiële gegevens.
Langzaamaan kwam het eind in zicht.
Toch, de wolkjes bleven !

Lies en Sylvia besloten om even een pauze te nemen en genoten van hun heerlijke cappuccino.
Het was een hele klus en nog lang niet zeker of er enig resultaat uit zou komen.
Toch bleef Lies dat gevoel houden, er was iets !
Ze gingen weer aan het werk.

Het meeste werk was gelukkig al achter de rug.
De ene post na de andere werd goedgekeurd en ook kwam daar “charity” naar voren.
Ja, het bedrijf doneerde aan een aantal instellingen, ANBI goedgekeurd, die als voornaamste activiteit hadden om mensen, die het minder goed hadden, vaak in ontwikkelingsgebieden, extra hulp en ondersteuning te kunnen geven.
Onze beide directeuren vonden en vinden dat heel belangrijk, een soort sociale en maatschappelijke verplichting.

—–  Ook als schrijver vind ik dat belangrijk dus ben ik erg blij met hun initiatief.

Ze controleerden de “charity” posten en vrijwel onmiddellijk viel het grootste deel uit omdat dezen door hen samen al eerder waren uitgekozen.
Toch bleef er nog een serie over.
Die waren wat later ingevoerd, ruim na de start van de eerste serie en bij Lies ook niet bekend.
Samen met Sylvia, die ze al vele jaren kende en volledig vertrouwde, besloten ze die te gaan onderzoeken.
De rest van de posten was nu vrij snel klaar en de administratie kon afgesloten worden.

Die laatste serie waren ook stortingen ten behoeve van een liefdadigheid organisatie.
Een organisatie die “charity” als doel had, of …….. ?
Sylvia keek er naar, pakte haar telefoon en begon wat in te tikken.
Lies keek verbaasd toe.
Het duurde niet lang tot er een terugmelding kwam.
Sylvia mompelde iets van …. shit ….. en begon opnieuw in te tikken.
Het antwoord daarop was zodanig dat ze duidelijk verontwaardigd en zelfs een beetje boos werd.
Ze legde de telefoon neer en keerde zich naar Lies.
—– Ja, je zag het goed, ik was een beetje aangedaan.
—– Ik heb de adresgegevens gecontroleerd en hier zul je vast niet blij mee zijn !
—– Het geld wordt doorgesluisd naar een commerciële organisatie die allesbehalve liefdadig bezig is.
Nu zag je ook bij Lies de donkere wolken in haar gezicht.

Samen keken ze terug in de administratie.
Ja, die serie stortingen was begonnen, vlak nadat Paul de administratie had doorgelicht en een aantal, ook wel goede, adviezen had gegeven.
Dus kennelijk had hij dit ook geadviseerd.

Sylvia onderzocht de status van “YE” en niet lang daarna was het duidelijk, deze organisatie was ook een van de “leading” adviseurs op het gebied van “shell companies” en “Offshore Financial Centres (OFC’s)”.
In normaal Nederlands kun je hierbij denken aan, de uiterst professionele, manieren en organisaties om belasting te ontwijken en/of grote hoeveelheden geld buiten het zicht van overheden en belastingdiensten te houden.

Dus, het lijkt erop dat deze aardige en sympathieke adviseur een advies heeft gegeven en dat daarmee mogelijk ook geld, dat bedoeld was voor liefdadigheid, gewoon wordt weggesluisd naar …….. !!??
Lies was verontwaardigd en wilde meteen in actie komen.
Gelukkig dat Sylvia er was !

—– Maar Sylvia, kan dat zomaar in een land als het onze, waarin je eigenlijk de regering vertrouwt ??
—– Lies, vertrouw niet blindelings op onze bestuurders, zij weten hiervan maar doen daar niets aan, ze maken het zelfs mogelijk door speciale wetgeving !
—– Ons land, ons lieve Nederland, is op een aantal gebieden hiervan, samen met een paar anderen, een van de grootsten op wereldschaal (ISDS) !!
—– Ons land faciliteert daarbij !!
—– En al die, veelal zeer grote en uitzonderlijk rijke, organisaties en corporaties zijn daardoor onbereikbaar voor belastingdiensten en betalen dus niets, dus NIETS !!
—– De enigen die belasting betalen dat is het minder welvarende en hardwerkende deel van de bevolking, die niet in staat is om belastingen via dit soort constructies te ontwijken.


Ter afsluiting.

Er is nog een ander eng land waarvan ik me de naam niet zo gauw kan herinneren.
Dat “Enge Land” is zo mogelijk nog belangrijker dan ons land.
Veel transacties gebeuren ook daar en in de gelieerde landen, eilanden, staten enzovoort door “shell companies”, “offshore jurisdictions”, “mailboxes” en “law firms”.
Dit gebeurt volkomen anoniem en het achterhalen van diegenen die daarachter aan de touwtjes trekken is nagenoeg onmogelijk.

Veel van die, wat ik noem “criminaliteit”, vindt vooral plaats door grote “Multi-National Corporations (MNC’s)” waarvan de macht zich ver uitstrekt boven de macht van welk land dan ook !!


—– Laten we, met z’n allen, proberen om deze wereld een stuk beter te maken ! —–


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *