Meest recent: Onze Mooie Wereld (13)

Onze Lieve Lars (7)


Nawoord !

Dit laatste hoofdstuk geeft nog wat resultaten weer van de enthousiaste inspanningen van onze Lars.
Hij was en is iemand die nooit opgeeft.
Altijd kan het beter en hij wist dat als geen ander.


Evolutie !

In de Swaap periode waren er figuren die het primitieve idee hadden dat zij de evolutie wel konden sturen.
Dat is natuurlijk volkomen nonsens !
Wij, de mensen, zijn een product van die evolutie.
Die evolutie was en is een proces van miljarden jaren waarbij elk bouwsteentje zorgvuldig wordt ingepast en getest en vervolgens daar weer deel van uitmaakt.
Dat bouwsteentje, wij dus, denkt (?!) ineens dat het die totale complexe zaak wel even kan verbeteren.
Wat een arrogantie !!

Dit kan alleen, door gebruik te maken van ALLE eigenschappen en talenten van ELK bouwsteentje !!


Ontwikkeling !

Ook hier was men in de Swaap periode slopend bezig vanuit de primitieve ideeën van het malthusianisme.

De ontwikkeling van mensen, maar ook van andere organismen van de samenleving moet maximaal en in alle opzichten plaatsvinden.
Voor mensen betekent het, niet alleen ALLE talenten maar ook ALLE andere eigenschappen van het lichaam, ook als zij zogenaamde afwijkingen vertonen, belangrijk zijn.
Allen maken deel uit van diezelfde evolutie !!


Opvoeding !

Ook dit is een uiterst belangrijk aspect.
In de Swaap periode was men bezig om tegenstellingen te kweken, angsten, vooringenomenheid enzovoort.
Het belangrijkste is RESPECT en waardering voor anderen en andere groepen.
Maar altijd, wat je zelf niet wilt mag je ook niet van een ander eisen of opleggen.
Dat geldt natuurlijk wederzijds.
Bovendien is het een fijne ervaring om kennis te maken met de pracht en schoonheid van andere culturen en groepen.
Ook het samenwerken met mensen en groepen die een totaal ander inzicht hebben kan een fantastische ervaring zijn !!


Politiek !

Ten tijde van de onmenselijke Swaap periode was de aandacht van de machtigen der aarde vooral gericht op geld en macht.
De krachten daarachter daar ga ik nu nog niet op in !
Mensen vond men onbelangrijk en niets waard.
Er werden oorlogen gevoerd en gestimuleerd omdat het een bepaalde kliek veel opleverde.
Voor gewone mensen was die periode dramatisch !

Gelukkig kwam de grote omwenteling waar Lars deel van uitmaakte.
Langzaamaan veranderde de houding van mensen, niet meer de haat maar SAMEN.
Niet meer het conflict maar overleg met RESPECT.
Geen macht en financieel gewin maar VRIENDSCHAP.
Gestopt met wapen ontwikkeling en gestart met ondersteuning van lage lonen landen met de grote armoede.
Ontwikkeling van chemo en biolabs beëindigd, voortaan een veilige evolutie.
Weer een vreedzame wereld waarin je elkaar kunt vertrouwen !!

En, heel belangrijk, ook de leugens over klimaat, CO2, stikstof, Covid enzovoort werden ontrafeld.
Bedrijven, overheden, universiteiten en media die dat soort nonsens stimuleerden werden compleet gesaneerd, gelukkig !!

En, onze boeren, tuinders, vissers, werden weer in ere hersteld.

De LEUGEN had eindelijk weer plaatsgemaakt voor de WAARHEID !!
De evolutie kon de draad weer veilig oppakken !!


En …… de bekende slogan van Lars:
Ieder is de Beste, Samen zijn we het Allerbeste !!


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *