Meest recent: Onze Mooie Wereld (13)

Onze Lieve Lars (6)


Zijn Plaats gevonden !


Een aantal jaren later was Lars werkzaam op een bestuursfunctie bij de onderwijsbond.
Daar bleken zijn talenten precies op hun plaats.
De schade, veroorzaakt tijdens de Swaap periode, was immens en vereiste vakkundige en doortastende aanpak.

En daar hadden ze hem nodig.
Zijn aanpak, waarbij studenten volgens hun talenten werden beoordeeld leidde tot veel meer betrokkenheid en, zeker niet onbelangrijk, de selectie van betere leiders.
Terugkijkend was het duidelijk dat veel leiders incompetent waren en als zodanig ook de meest waanzinnige beslissingen namen.

Wie of wat is een Leider ??
Heel beknopt zouden we kunnen stellen dat het iemand moet zijn met matriarchale of patriarchale , als het een mannetje is, eigenschappen.
Dus, iemand die het belang van de groep voorop stelt en niet eigenbelang of andere variaties.
Door en voor die groep/gemeenschap staat hij/zij opgesteld !

Een echte leider zal ook altijd proberen om de vrede te bereiken, herstellen en bewaren omdat een conflict veel schade toebrengt aan elke gemeenschap.
Belangrijke aspecten, in willekeurige volgorde, bij goed leiderschap, die niet onderhandelbaar zijn:
     – huisvesting
     – voeding
     – gezondheid/zorg
     – werk
     – samenwerking
     – opleiding
     – en beslist ook vreugde en kunst

Al deze factoren spelen nauwelijks of niet mee bij leiders waar eigenbelang en macht het uitgangspunt zijn.
Dat blijkt ook duidelijk in de Swaap periode.
Toen gold de kreet:  “Mensen zijn niets waard”.
De schade, daardoor veroorzaakt, was verschrikkelijk.

Onze Lars was er alles aan gelegen om dat ongedaan te maken en mensen weer hun eigenwaarde terug te geven.
Hij had ook regelmatig contact met zijn grote vriend Sam die het werken met en voor jongeren veel fijner en leuker vond dan de bestuurlijke kant.

Lars hield zich bezig met de ontwikkeling van het nieuwe talenten systeem.
Daarbij ging het niet langer om  “de Beste”  zoals we al weten, maar om de optimalisatie van de eigen talenten van de leerlingen.
Dat maakte grote sprongen voorwaarts en de bijzonder positieve effecten begonnen zich al duidelijk te manifesteren.
Tegelijkertijd ontwikkelde zich bij Lars nog meer inzicht in opleiding en opvoeding van kinderen.

Op een bepaald moment maakte hij iets leuks mee.
Hij was in gesprek met de directeur van een bedrijf en die vertelde een mooi verhaal over een medewerker.
Er werd gewerkt aan een speciale motor door specialisten, maar, er was iets niet goed met de kleppen.
Dat waren kleppen, grote kleppen, van bijna een meter diameter !
Na lang onderzoek besloot een van hen om die betreffende medewerker te vragen of hij mogelijk een idee had.
maar deze zei hem dat hij geen verstand had van motoren.
Een week later kwam een ander het nogmaals vragen met hetzelfde resultaat.
Weer een week later, de tijd begon te dringen, stapte de directeur naar die medewerker en zei dat er een probleem was.
—– “Ja, met die motor zeker ?”
—– “Juist, en wil je naar me luisteren ?”
—– “Oké”

De directeur legde het probleem uit, een half uur, en vroeg: “En, wat denk je ervan ?”
—– “Dat werkt niet !”
—– “Verdorie, wat moet er dan gebeuren ?”

De medewerker legde het uit hoe het wel zou moeten en een prototype werd gemaakt, — het werkte !

Uit die case bleek voor Lars weer duidelijk wat samenwerken noodzakelijk is en tot verrassende resultaten kan leiden.
De verschillen tussen de specialisten en die andere medewerker waren groot.
De specialisten wisten alles van motoren tot in het fijnste detail.
Die andere medewerker had een globale kennis van allerlei facetten van natuur, materialen, enzovoort.
Je kunt zeggen, de een had enorme dieptekennis maar weinig breedte en de ander enorme breedtekennis maar relatief weinig diepte.Naast het onderzoek en stimuleren van de ontwikkeling van talenten bleek uit het onderzoek van Lars dat er ook veel afhing van de opvoeding van de kinderen.
Hij zag daar zorgelijke ontwikkelingen waar hij eerst niet aan toegekomen was.
Het was wel min of meer bekend en ook de consequenties wist men wel maar de samenhang met historische en toekomstige ontwikkelingen was minder expliciet.

Lars zag, dat bij het gebrek aan goede leiders gemakkelijk ruzies en conflicten ontstonden tussen groepen mensen.
Daaruit ontwikkelden de mensen in die groepen, al of niet gestimuleerd door hun volledig incompetente leiders, vooroordelen ten aanzien van de andere groep(en).
Die vooroordelen worden vervolgens ook ingeprent bij de kinderen, kleinkinderen, enzovoort.
Dat betekent dat die ruzies, conflicten, oorlogen van generatie op generatie doorgingen en doorgaan en uiteindelijk gaan ze vaak nergens meer over.

In de Swaap-periode werd dit sterk ontwikkeld om conflicten en angsten te creeeren zodat de mensen uiterst volgzaam zouden worden.
Voor de volkomen incompetente leiders in die periode was dit in feite de enige mogelijkheid om deze volgzaamheid te bereiken.
Dit betekende onbeschrijfelijk veel leed voor de bevolkingen die daaraan onderworpen waren.
Maar uiteindelijk was het wel hun eigen keuze !
Als je dat soort fake en corrupte leiders de macht in handen geeft dan kun je weten wat de gevolgen zijn !

In het volgende hoofdstuk gaan we daar nog iets verder op in.  

 

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *