De site is vernieuwd. Het heeft even geduurd maar dan is er ook een nieuwe, prachtige en meer overzichtelijke site ontstaan. !!

Newkyll Island (6)


Onrustig !

Ik lag een beetje in mijn bed te draaien en kon de slaap moeilijk vatten.
Ja, morgen was het weer de laatste dag op dit prachtige eiland met die fijne mensen !
Gelukkig waren het “Mensen-Mensen” !
Mensen die om elkaar gaven en het leven samen op een positieve en een elkaar stimulerende manier wilden “BE-leven” !

 
Helemaal uitgerust werd ik de volgende morgen weer wakker.
Enthousiast werkte ik mijn ochtend rituelen af.
Het was heel vroeg en ik besloot om dat maar zo te houden.
Snel naar het ontbijt, niemand aanwezig, lekker rustig, een goede voorbereiding voor een laatste uitgebreide fietstocht.

Buiten was het ook rustig.
Het eiland had geen industrie of andere drukke zaken dus iedereen was steeds uiterst relaxed en vooral met een uiterst rustige en latere startup.
Het fietsen was dan ook een heerlijke ervaring, geen toeterende auto’s, geen drukke straten en ook verkeerslichten waren hier duidelijk niet nodig.
Een genot !

Vandaag was de afsluiting van de happening.
Wat ik begrepen had zou er een overzicht gegeven worden van de bereikte resultaten.
Natuurlijk wist ik wel het een en ander maar ik was toch benieuwd welke verrassingen ons nog stonden te wachten.
Ik naderde het hotel weer, beetje buiten adem, ik had me heerlijk ingespannen, ik kon er weer tegen.

In mijn hotelkamer bereidde ik me nog even voor op die laatste middag en aansluitend naar de perfecte lunch.
Stephen was daar inmiddels ook al aangekomen en samen met nog een aantal anderen genoten we daarvan.
Het viel mij telkens weer op hoe gezellig het hier was met de hele groep.
Iedereen was vriendelijk voor iedereen, geen haantjes gedrag, geen baasjes met een grote ego of mensen die beter waren dan al die anderen, niets van dat alles, gewoon “Mensen-Mensen”.
Toch echt heel wat anders dan de vergaderingen in het “1%-circuit” !
Steeds meer kreeg ik het idee om nog een extra dagje, of misschien nog iets langer, op dit mooie Newkyll eiland te blijven, heerlijk relaxen en een beetje bijkomen van al die drukte, die fijne drukte.

Het moment brak aan om ons naar de lezingen te begeven.
Stephen was al wat eerder gegaan om alles voor zijn lezing klaar te zetten.
Ik ben benieuwd !

Toen iedereen binnen was begon hij met een hartelijk welkom en hij stelde voor om te beginnen met een applaus.
Iedereen was verbaasd, er was verder nog geen woord gesproken maar de eersten begonnen in hun handen te klappen en al gauw was het een daverend applaus.
Stephen stimuleerde het nog even maar op een gegeven moment wilde hij het woord nemen.
Het geluid zwakte af en hij begon met de vraag of iedereen wist waarvoor dit was.
Iedereen natuurlijk een beetje verbaasd.
Hij vervolgde, dit applaus is voor jullie allemaal, ook voor de mensen die niet aanwezig zijn, voor allemaal, voor de prachtige prestaties die jullie de afgelopen 25 jaar geleverd hebben.
Dank zij jullie allemaal kan ik hier nu, in 2050, mijn lezing houden, bedankt iedereen !!
Nu volgde ineens een wel heel spontaan applaus.
De aanwezigen waren duidelijk onder de indruk en blij verrast met deze complimenten.

Stephen begon.

In 2020 begon er bij een groot aantal van ons door te dringen dat er iets vreemds aan de hand was.
Er ontstonden epidemieën die als zeer ernstig, gevaarlijk en moeilijk te bestrijden werden benoemd en zeer veel angst bij veel mensen veroorzaakten.
Rigoureuze maatregelen, nooit eerder vertoond, werden verplicht gesteld.
Angst, angst, angst !!
Nader onderzoek van mensen uit onze groep leerden dat deze zaken al veel langer voorbereid waren, ook door in de databases van octrooien te gaan kijken, maar nog veel meer, zoals we in de voorgaande hoofdstukken ook al hebben aangegeven.

Het werd ook duidelijk dat we steeds meer onder controle kwamen van een elite onder aanvoering van deze “Schaap”.
Voor het gemak noemden we dit de “Schaap-Periode”.
Dit Schaap had alles in het werk gesteld om maximale controle te krijgen en daarvoor de gemakkelijk te beïnvloeden en te brainwashen “young executives” te gebruiken, eigenlijk kinder-misbruik !
Deze kleuters deden alles om in de gunst van hun leermeester, Schaap, te komen en zoals je vaker in die klasjes ziet, zijn er enkelen die steeds hun uiterste best doen om bij de meester op te vallen.
Zo was er ook de premier, Ruttelaar, van Holland.
Een prachtig land, was ooit ook zeer welvarend, maar dank zij de voortdurende sloperij van deze “Schaap-Ruttelaar” was het inmiddels zover dat een belangrijk deel van de bevolking de rekeningen niet meer kon betalen en aangewezen was op, gratis, voedselbanken.
Ook allerlei kleine en middelgrote bedrijven gingen failliet, maar die “1%” deed het uitstekend !!
En, ondanks de dreiging van een voedselschaarste ging deze Ruttelaar onverminderd door met onder anderen het slopen van voedselproducerende bedrijven zoals boeren en tuinders.

Toen kwam de grote ommekeer !!

In 2025 bleek dat ook Schaap niet het eeuwige leven had, de precieze oorzaak is geheim gehouden en de geruchten, daar gaan we niet verder op in, wij houden ons niet bezig met nepnieuws.
Dus Schaap was niet meer !

Zoals te verwachten was, in deze enorme structuur van leugen en bedrog, brak er een gigantische strijd los tussen de leugenaars met de grootste ego’s en de geringste empathie !!
Geld, macht en bezit waren op dat moment de meest essentiële waarden van die, in menselijk opzicht, zwakkelingen.
Geen middel werd geschuwd en zelfs kernbommen werden gebruikt.
De gewone mensen waren de slachtoffers, enorme aantallen sneuvelden op het slagveld en in de steden.
En dat alles werd begeleid en aangestuurd door de ons bekende leugenachtige media die hierin een schandalige rol vervulden.

In deze periode is onze groep ontstaan en razendsnel uitgebreid.

Het was nu heel duidelijk wie ECHTE leiders waren en wie de SL-ECHTE.
Het scheelt maar twee letters maar de echte leiders zijn de bouwers en de SL-echte zijn de SL-opers.
De echte bouwers stimuleren de bevolking en doen alles om hen een goed leven te geven.
De slopers proberen met onderdrukking en angst zaaien de bevolking in de tang te houden, beter gezegd, als slaven te laten werken voor hun bedoelingen.
Echte bouwers staan ook open voor opmerkingen enzovoort van hun medewerkers.
De slopers staan dat niet toe, liegen dat het gedrukt staat, doen toezeggingen die niet waargemaakt worden en staan alleen hun verhalen, meningen et cetera toe.
Voor de slopers zijn ook alle vormen van geweld, tot en met oorlogen, een middel om hun doel te bereiken, ten koste van ………

Wij, in eerste instantie een groep zeer vermogenden, zagen het onrecht gebeuren en beseften welke rol ook wij daarin gespeeld hadden.
Veel mensen en gelukkig juist ook zeer veel gewone mensen zagen dat en sloten zich bij ons aan.
Een geweldige dynamiek ontstond, niemand wilde meer een herhaling van wat er gebeurd was !

In de jaren daarop volgend zijn veel zaken veranderd.
Het onderwijs werd meer talent gericht en niet meer op het puntensysteem waarbij de leerling met de hoogste score de beste is.
Dus iedere leerling is het beste in de eigen talenten.

Producenten moesten produceren waaraan behoefte was van de bevolking en ze waren voor 100% verantwoordelijk voor datgene wat ze beloofden.
Financiering van, bij voorkeur midden- en kleinbedrijven, werd uitsluitend gedaan door banken met vaste rente percentages.

Aandelen werden niet meer uitgegeven, de bedrijven waren en bleven van directie en personeel.

Gifstoffen en GMO’s mogen alleen worden toegepast als ze niet schadelijk zijn voor de overige natuur en een langdurig trackrecord hebben.

Delfstoffen, denk aan gevaarlijke stoffen en minder ontwikkelde landen, mogen alleen gewonnen worden volgens stringente richtlijnen die overal gelden.
Gevolgschade dient onmiddellijk verholpen, voorkomen, te worden en is de verantwoordelijkheid van het bedrijf.

Zo werden nog hele series verbeteringen aangebracht en
Stephen liet er nog veel zien.
En als laatste:

………. Het werkte ………. !!

HET  WERKTE  ……  MENSEN-MENSEN  !!

Een enorm applaus volgde……..
Voor hem, maar vooral ook, voor ALLEN !!

De wereld was een stuk mooier geworden !!

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *