Meest recent: Onze Mooie Wereld (13)

Newkyll Island (5)


De resultaten dertig jaar later !

De volgende morgen stond ik vroeg op en genoot van de oranje kleuren van de opkomende zon.
De enorme palmbomen kregen daardoor een bijna mysterieuze aanblik.
Ik ging een beetje opzij.
De fel oranje zon bevond zich nu achter één palmboom en vormde daardoor een prachtig, welhaast fotografisch beeld, zelfs een beetje abstract.
Schitterend !

Vandaag zou Frederic het woord voeren en ik was benieuwd.
Nu snel klaarmaken en naar het luxe ontbijt.
Verbaasd keek ik rond in de ontbijtruimte.
Er was niemand, alleen Frederic !
We schaterden het uit !
Hoe is dat mogelijk ?
Ook hij had genoten van die mooie opkomende zon !

Aan tafel hadden we het weer gezellig.
Er kwamen meer mensen binnen en iemand kwam bij ons zitten.
Hij stelde zich voor; Stephen.
Morgen zou hij als laatste het woord doen.
We hebben heerlijk zitten eten, praten, kwebbelen en tot slot nog een cappuccino genomen, gezellig !
Oh, het evenement op dit verre oord is zo fantastisch, uitzonderlijk, verrassend, ik zou er als schrijver graag in het echt naartoe gaan, maar ja, ik ben alleen maar de schrijver van de fictie.

Dus nog even een rondje fietsen, zwemmen, en als laatste een halfuurtje genieten in een heerlijke strandstoel.

Na de lunch, die ook weer voortreffelijk was kwam de lezing van Frederic aan de beurt.
Onderwerp : Het Klimaat.
In ieder geval was het hier perfect, niets te klagen.

Frederic kwam naar voren, pakte nog even een paar papieren en wachtte tot de aanwezigen hun plek gevonden hadden.
Toen nam hij het woord en begon met de periode van zo’n dertig jaar geleden, de bekende Schaap-periode.

In dat tijdvak van leugens werd alles gedaan om mensen flink angstig te maken,
Dat was één van de factoren om te zorgen dat ze zich zo afhankelijk mogelijk zouden voelen en daardoor uiterst volgzaam zouden zijn.  
Hier gaan we het hebben over de klimaat leugens.

Zoals we al lang wisten en het ons ook nu weer uiterst duidelijk is, kunnen we de details van het klimaat moeilijk voorspellen.
Voor een week of zo lukt dat wel een beetje, ook kunnen we ingrijpen op soms relatief kleine gebeurtenissen en deze wat beperken of stimuleren maar echt op het wereldklimaat hebben we minimale invloed.

Maar in de Schaap periode werd gedaan of dat wel kon.
De mensen waren de oorzaak (en schuldig!!) aan klimaatveranderingen en moesten daarom aan allerlei beperkingen worden blootgesteld.
Uiteraard gold dat niet voor de bekende 1% !!

In die tijd werd verteld dat CO2 de veroorzaker was van alle klimaat-ellende.
Zelfs supermarkten hielden je CO2 waarden bij als je via je credit- of debit card betaalde.
Veel meer mensen gingen toen contant met muntgeld betalen.

Die CO2 hoax was werkelijk totale onzin.
Het gas is volkomen transparant, heeft nauwelijks capaciteit om warmte op te slaan, en is dus beslist geen broeikasgas.
Dit gas dat afgerond slechts 0,02% van onze atmosfeer uitmaakt is zelfs de motor van onze planeet !
Het is één van de factoren van de CIRCULAIRE werking van onze aarde en ons klimaat.
Hoe minder daarvan des te MINDER GROEN !
Dus minder bomen en andere planten !

En DUS ………
Minder Groen veroorzaakt, onvermijdelijk, MINDER ZUURSTOF !!
Al het dierlijk en menselijk leven is daarvan afhankelijk !
DUS …….

Wat deden de Schaap-elite, de gekochte deskundigen en financiers, in die periode ?
– Ze maakten wetgeving om de CO2-uitstoot door de bevolking (niet zijzelf !) substantieel te beperken.
– Tegelijkertijd werden enorme bos-complexen over de hele planeet gekapt, zelfs met extra subsidie en financiering door grote banken ! (sterke vermindering CO2 opname !)
– Ze vlogen van happening naar happening zogenaamd om het klimaat te redden. (Veel CO2 uitstoot !)
– Ze stimuleerden oorlogen. (Veel CO2 uitstoot !)

De resultante was duidelijk !
Minder Groen leidde tot hogere gemiddelde temperaturen. Logisch !
Ga maar eens een keer, op een hete dag, in een mooi park of natuurgebied wandelen, daar is het dan een stuk koeler.

Dus, de “deskundige” elite beweerde een aantal doelstellingen na te streven.
De resultaten van de genomen maatregelen bleken (logisch toch !) precies het tegenovergestelde te veroorzaken.

Door de intensievere opwarming van de aarde en de afname van het groen trad steeds meer woestijnvorming op, dus werd het nog heter !

Gelukkig waren er, binnen die 1%, toch groepen die verstand genoeg hadden en bovendien ook de empathie om deze gevolgen te doorzien.
Zoals wij hier dus nu zitten, met onze eigen grote achterban, hebben wij daaraan veel gedaan.
….. Er volgde een kort applaus !
En toen …..

– Wij hebben de subsidies verboden !
– Wij hebben het ongebreideld kappen verboden !
– Wij hebben banken die dat financierden het voortbestaan uiterst moeilijk gemaakt !
– Wij hebben producten uit gekapte bossen verboden !
– Wij hebben pellet gestookte centrales gesloten !
– Wij hebben afgedwongen dat steden en dorpen minstens voor 50% groen moesten zijn !
– Wij hebben het opzetten en onderhouden van natuurparken gestimuleerd.
– Wij hebben de start- en landingsgelden van private jets substantieel verhoogd !
– Wij hebben de havengelden voor jachten substantieel en vooral op basis van de waarde verhoogd !
– Wij hebben het lozen van afval, in water en lucht, extra zwaar belast !
– Wij hebben verboden om afval te exporteren naar armere landen, het afval moet binnen de regio verwerkt worden !
– En we doen enorme inspanningen om oorlogen te vermijden en te komen tot een consensus !
– En nog veel meer !

Kijk om u heen en zie en geniet van de prachtige resultaten !
De wereld is mooi, niet een paradijs maar toch …..
Laten we er mee doorgaan.

Een langdurig applaus volgde.
Een applaus voor ieder die daaraan meewerkte.
Welgemeend, blij en enthousiast !


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *