De site is vernieuwd. Het heeft even geduurd maar dan is er ook een nieuwe, prachtige en meer overzichtelijke site ontstaan. !!

Newkyll Island (4)


De Uitdaging !

Het is zo heerlijk op dit eiland, ik begin er steeds meer aan te wennen, of beter nog, een beetje verslaafd aan te raken.
Maar, ik ben gewoon de schrijver, de bedenker, maar toch ………
Je kunt als schrijver een beetje verliefd raken op dat wat je creëert.
Grappig !

De agenda van vandaag gaf aan dat Derek Goldschild de lezing zou doen en het zou gaan over hun gemeenschappelijke aanpak van de inmiddels zelfs crimineel geworden structuur die zij niet langer wilden steunen.
Ook kun je hierover lezen in eerdere publicaties op deze site zoals “Natuur en Politiek” en “De Goden”.

Maar eerst, juist, heerlijk ontbijten, stukje fietsen, zwemmen en daarna de lunch.
Dat was genieten optima forma.
Het heerlijke zonnetje erbij maakte het genieten extra compleet.

Om twee uur ’s-Middags was het weer zover.
Ik was echt benieuwd.
Structurele oplossingen voor een verworden systeem vereisen nogal wat maar ik heb er alle vertrouwen in.
Derek stond al klaar, communiceerde intussen nog met een aantal anderen.
Toen de deuren dicht gingen en het rustig werd begon hij.

Allereerst heette hij iedereen welkom.
Vervolgens refereerde hij naar de enorme organisatie die ze inmiddels opgebouwd hadden.
Daardoor wist niet iedereen wat er allemaal plaatsvond, vandaar dit symposium.

De welhaast criminele activiteiten van de Schaap organisatie was DE grote reden om te zoeken naar oorzaken en verbeteringen.  
Eigenlijk bleek al snel dat de grootste oorzaak lag in het voortdurend en structureel liegen in de gehele organisatie en ……… als je niet meedeed dan waren er zware consequenties waardoor je je wel tien keer bedacht.
Zelfs opleidingsinstituten waren daar niet veilig voor !
Dat consequente liegen werd ook gebruikt om zogenaamde epidemieën te creëren of klimaat rampen aan te kondigen door CO2 of Stikstof.
Ook voedselschaarste werd gecreëerd en, of dat niet genoeg was, ook diverse conflicten opgewekt en versterkt.
In feite was alles bedoeld om angst, veel angst, bij de bevolking op te wekken zodat ze volgzaam zouden zijn.
 
We besloten om als eerste de leugenstructuur aan te pakken.
Daarvoor hebben we een site met database opgezet waar ieder die iets te melden had, anoniem, dus zonder risico van chantage etc. !!, kon melden wat hij wilde.
Door een bepaald systeem te gebruiken van vragen en antwoorden konden door ieder de onderwerpen geselecteerd of gecreëerd worden en de antwoorden daarop gegeven of getoetst worden.
Het zelfreinigend vermogen bleek uitermate groot te zijn en verreweg het meeste dat feitelijk niet klopte werd er keurig uitgefilterd en diegenen die probeerden onjuiste informatie in te brengen werden gemarkeerd.
Dit werkte volkomen anoniem.

Dit systeem bleek een schot in de roos.

De covid epidemie bleek overduidelijk een plandemie te zijn, uitsluitend en alleen om angst te zaaien en het grote geld binnen te halen.
Veel bewijzen daarvan konden ook worden gevonden in de patenten registers.
Overigens wel met grote effecten voor de bevolking !

 De CO2 hoax bleek ook gebaseerd te zijn op valse waarheden en werkte zelfs averechts, dus in plaats van de klimaat doelstellingen om temperatuurstijging te minimaliseren bleek deze juist versterkt te worden en werd het heter.

De stikstof hoax bleek weliswaar gedeeltelijk te kloppen maar beslist niet anders dan de natuur gewend was.
Wel was het zo, dat als je de natuur in stand wilde houden en geen verandering wenste, wat overigens tegennatuurlijk was, dan slaagde je er op geen enkele manier in, ook niet door deze stikstofaanpak.

De tweede activiteit die we ontwikkelden was om successievelijk hervormingen in het onderwijs aan te brengen.
Niet langer wilden we het uniform, van boven af opgelegde dwangmatige standaard studiepakket waarin de een beter was dan de ander.
Juist omdat iedereen zoveel verschillende talenten heeft wilden wij bij ieder de beste aanleg ontwikkelen.
Dus elk individu is de beste, op de eigen talenten, niemand is daarop beter.
Dit stimuleert het zelfvertrouwen van het kind, leerling en student in zichzelf.
Bovendien, het elimineert het idee dat de beste ook meer betaald moet krijgen.

Alleen SAMEN, met al onze talenten, kunnen we de ontwikkeling van de mooie EVOLUTIE weer een kans geven.

Als derde en uiterst belangrijke aspect dat we onder handen namen was de incompetentie van onze bestuurders.
Telkens bleek weer dat zij hun eigen pad gingen volgen en niet het pad van het bedrijf, land en bevolking waarvoor ze moesten opkomen.
Een bedrijf dat claimt producten te maken ten behoeve van de gezondheid van mensen moet daarop in de eerste plaats, door een onafhankelijke toezichthouder (dus geen vriendjes) getoetst worden en niet op de winst.
Bij het niet voor 100% voldoen daaraan wordt een grote boete opgelegd en de betreffende producten range langdurig uit hun pakket verwijderd.

Als politici niet voor de volle 100% achter de bevolking staan gelden soortgelijke maatregelen.
Bovendien worden alle eventuele onder hun verantwoording afgesloten contracten nietig verklaard.

Dat betekent bijvoorbeeld dat voor elke bestuurlijke functie er voortdurend getoetst wordt of daar de geschikte personen voor opgesteld staan en of zij daar nog steeds aan voldoen.
De site die we opgezet hebben blijkt ook daar perfect te werken.

Ook voor de zorg gelden nu dergelijke regels.
Het totale budget, daarvan moet een vast percentage, controleerbaar en openbaar, naar de fysieke zorg gaan !
Deze kosten moet berekend worden op basis van de ontvangen premies !
Alle hobby’s van verzekeraars zoals nieuwe ontwikkelingen, aandeelhouders, winsten enzovoort moeten uit hun eigen potje worden betaald.
Zorgverleners moeten worden ingezet voor het verlenen van zorg en een minimale administratieve inspanning en niet andersom.

Altijd geldt:  Voor alle leveranciers van producten en diensten, dat ze verantwoordelijk zijn voor wat er geleverd wordt en ook volledig aansprakelijk !
De kleine lettertjes kunnen dat niet verhinderen.

Ook Derek Goldschild gaf nogmaals duidelijk aan dat de mensen er zijn voor de  MENSEN  MAATSCHAPPIJ  en dat deze mensen maatschappij er moet zijn voor de MENSEN !

Het was weer een zeer verhelderende sessie.
Blij dat ik er bij kon zijn !

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *