De site is vernieuwd. Het heeft even geduurd maar dan is er ook een nieuwe, prachtige en meer overzichtelijke site ontstaan. !!

Newkyll Island (3)


Hoe was het gisteren ?

Natuurlijk hebben we het niet letterlijk over gisteren.
Ja, het diner was voortreffelijk, kan haast niet beter, dus ik ben wel benieuwd hoe het er vandaag uitziet !
Compleet verzadigd van dat diner en de fijne gesprekken met een aantal aanwezigen, ben ik daarna naar bed gegaan.
In mijn hoofd was ik een beetje verward want van verschillende mensen had ik een heel ander beeld.
Maar nu staat er een nieuwe dag op het programma en de ochtend is gelukkig vrij te besteden.
Uiteraard was het ontbijt prima, met een overvloed aan heerlijke keuzes.
Ik liet het me smaken.
Daarna, naar het zwembad, heerlijk luieren, plonsen, duiken en van de zon genieten.

Toen nog een beetje gewandeld en van de lunch, buiten, genoten.
Oh, het is zo relaxed !

Het middagprogramma begon om 14.00u dus ook nog even ter voorbereiding de agenda nagekeken, dat beloofde wat !

———–

In de vergaderruimte was nu plaats voor vijfentwintig mensen in een soort halfronde opstelling.
Er waren dus vanmorgen meerdere mensen bijgekomen.
Drankjes en kleine hapjes waren ruimschoots aanwezig waardoor het heel comfortabel was.
Ik had me wat bescheiden opgesteld zodat ik niet meteen in de gaten liep.
Maar, mijn grote vrienden van gisteren zagen me natuurlijk en zwaaiden.
Besloten had ik om me te beperken tot een verslag en geen vragen zou stellen.

Iemand had al achter het spreekgestoelte plaatsgenomen en toen het wat stiller werd nam hij het woord.
… Veel van de aanwezigen kennen mij al maar even voor de duidelijkheid, mijn naam is Stephen Rothfeller.
… Ik zal een stuk inleiding geven over de tijd die voorafging aan het moment dat de grote crisis begon.

Zeer onderhoudend hield hij zijn verhaal, mensen hingen bij wijze van spreken aan zijn lippen.
Hier volgt mijn samenvatting van dit deel.

Al duizenden jaren zijn er mensen op deze aarde en er was veel strijd, onderlinge competitie en concurrentie.
Mensen, alleen in staat om alles te doen voor overleven in soms barre tijden.
Maar, we gaan slechts een paar honderd jaar terug en zien enorme ontwikkelingen en grote concentraties van macht en rijkdom.
Ook de geleidelijke verdere ontwikkeling van landen en hun steeds complexere bestuur en juridische systemen.
Daarnaast het altijd al aanwezige oorlog-systeem.  
Een aantal landen was zodanig agressief hun macht structuur aan het versterken dat zij heersten over grote gebieden op deze aardbol.
Daar vergaarden zijn veel van hun huidige rijkdommen mee en ook hun invloed op die gebieden.
Nog steeds zijn zij daar nog behoorlijk dominant aanwezig.
De gevolgen daarvan, ook nu nog ?

We kijken even naar Napoleon.
Niet in de herschreven geschiedenis boeken.
Europa was een chaos van allerlei groepjes, klein en sommigen ook heel groot, die de macht en bezit wilden hebben.
Hij bracht daar wat meer rust en stabiliteit in.
Ook wilde hij het financiële systeem, aanpassen en uit handen van bepaalde grote machthebbers halen.
Dat was natuurlijk tegen het zere been van deze figuren en organisaties, onder anderen de UK, en ze besloten hem te stoppen.
Door financiering van zijn tegenstanders legde Napoleon het uiteindelijk af tegen hen in de slag bij Waterloo, het corrupte geldsysteem bleef bestaan.

De eerste wereldoorlog was ook weer zo’n verhaal.
Oorlog in Europa met als belangrijkste partijen Frankrijk en Duitsland.
Deze oorlog, tussen hen leek langzaam uit te blussen en de kans bestond dat die partijen tot een akkoord zouden kunnen komen.
Zéér tegen de zin van een aantal andere belanghebbenden, onder anderen de UK.
Er werd een opzetje gemaakt en daarmee trok men ook de US in de strijd, WW1 was toen een feit.

De tweede wereldoorlog ook weer strategisch ontwikkeld door een aantal financiers.
Vóór en tijdens deze oorlog ging de financiering gewoon door en werd de wapenproductie in Duitsland gewoon ondersteund door grote belanghebbenden in het westen.
Ook de wapenproductiecentra bleven nadrukkelijk gespaard en niet gebombardeerd.

Die belanghebbenden waren er nog steeds en uiterst actief op het moment dat wij vonden “Genoeg is Genoeg”.
Ze zijn vooral herkenbaar door de bijna standaard strategieën die steeds weer worden uitgerold aan de vooravond van zo’n tijdperk.
Groepen mensen discrimineren en beschuldigen van alles en nog wat.
Hier en daar spanningen en mini conflicten opwekken ter voorbereiding van grote oorlogen met veel winst.
Voedselproductie zoveel mogelijk beschadigen en beperken, honger en tekorten zijn ideaal stuurmiddel.
Zelfs chemische en biologische oorlogvoering werden als opties bekeken.
Het vanuit de lucht, met virussen, bacteriën en ander GMO-materiaal hele gemeenschappen uitroeien is nu mogelijk en daar is men trots op !!
Het gehele midden van het bedrijfsleven geleidelijk vernietigen zodat de grote bedrijven vrij zijn in het bepalen van prijzen, zonder concurrentie.
Veel volksverschuivingen ten behoeve van onrust, relletjes en opstootjes.
Waarheden worden de kop ingedrukt en vervangen door permanente leugens en bedrog.
Energie beperkingen.
Het creëren, elk jaar weer, van plandemieën om mensen in een permanente staat van angst te brengen.

Nu kwam er ook nog een fantastische kans bij, voor de belanghebbenden zoals ook de UK en EU !!, de grote Nordstream gasleidingen !!
Maar ook hebben een aantal landen gelukkig precies kunnen volgen wie daar een aandeel in hadden !
Het werd alsmaar erger en meer gestimuleerd naar een grote collission.

Wij, als groep, zagen dit met lede ogen aan.
In onze groep zitten ook veel partijen die in conflicten zoals deze mee konden doen maar die nu, na al die ervaringen, hebben besloten:  “GENOEG is GENOEG” !!
Eindelijk hebben wij gezien en ervaren dat dit soort onderontwikkelde mensen en partijen en organisaties ons rechtstreeks naar destructie leiden.
Deze groepen mensen, die in evolutionaire zin erg achtergebleven en onderontwikkeld zijn, mogen niet langer zoveel verantwoordelijkheid in handen krijgen.

Morgen gaan we daar weer mee verder, dan zien we op welke wijze wij daaraan gewerkt hebben om het te stoppen.

Alle aanwezigen knikten enthousiast.
Ja, ze hadden er veel tijd en moeite voor over.
Laat het een mensen maatschappij worden.
 
Samen met mijn vrienden heb ik daarna nog van een heerlijk diner genoten …… enzovoort …… enzovoort.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *