De site is, in verband met onderhoud, een aantal dagen niet zoals u gewend bent. Geleidelijk aan ontstaat een nieuwe versie. Dus, ………….. !!

Constructief of Destructief !  (2)


Nieuwe afspraak.

De chauffeur was mooi op tijd en had plaatsgenomen bij de receptie.
Om zijn lekkere trek te stillen was hij in het restaurant eerst nog een broodje kroket gaan halen en de cappuccino was al voor hem klaargezet.
Een beetje lezen en Rudy zou er zo wel aankomen.

Het duurde gelukkig niet zo gek lang en de beide heren kwamen al naar hem toe.
Mr. Swaap en Rudy schudden elkaar de hand, ze waren het duidelijk niet met elkaar eens maar respecteerden elkaar wel.

Rudy wilde ook wel een broodje kroket en voor hij het goed en wel besefte had zijn uitstekende chauffeur het al gehaald.
… Wim, zo heet hij, heb je nog tijd voor een extra rit ?
… Eigenlijk komt me dat niet zo goed uit.
… De klas van mijn dochtertje sluit vandaag weer een periode af met een toneelstukje en daar wil ik graag bij zijn.
… Natuurlijk Wim, blij dat je het vertelt.
… We gaan straks meteen naar huis, en daarna ga ik door.
Ja, Rudy is een mensen-mens, en, de een is niet beter dan de ander, samen maken we het op deze planeet !

Je ziet het ook aan al die wijsneuzen momenteel, ze kunnen niet eens ruzie of erger stoppen en in goede banen leiden; echte amateurs, daar kun je geen wereld mee redden.

Thuis aangekomen kon Wim snel op weg naar zijn dochter.
Rudy haalde nog even wat paperassen van zijn kantoor, verifieerde zijn afspraak, en toen, achter het stuur en weer op weg.

De reis verliep voorspoedig en vroeg in de middag kwam hij aan.
Ja, het was weer een bekende uit de eerdere aflevering, Tjark Möller van ICR-LLC, het prachtige en uiterst betrouwbare laboratorium.
Tjark kwam al aanlopen, de receptie had Rudy meteen gesignaleerd.

Enthousiast gaven ze elkaar een hand, het was al weer een tijdje geleden.
Zonder oponthoud liepen ze naar het kantoor, er was zoveel te bespreken !
Ook de cappuccino voor Rudy werd bezorgd.

… Zo, Rudy, ik heb begrepen dat je bij Swaap geweest bent, hoe was het met hem.
… Dat wil je niet weten, het wordt steeds erger.
… Het lijkt wel of hij in een soort fictie leeft, beetje Fabiaans, met hem als God, die alles moet en zal regelen.

… Vanmorgen, onderweg naar hem, moesten we wachten op de schapen in Washingtown.
… Gewoon ontroerend, ook met al die kinderen.
… Toen ik bij hem was moest ik daar weer aan denken maar dan met al die professionals die al zijn beweringen en opdrachten klakkeloos volgen, zonder ook maar één moment te twijfelen !

… Wij weten natuurlijk vanuit de geschiedenis dat hij niet de eerste is met die afwijking en zeker ook niet de laatste.
… Maar de hoeveelheid sterfgevallen en letsels neemt schrikbarend toe en het interesseert hem totaal niet.

… Ja Rudy, wij hebben het daar eerder over gehad en samen besloten om daar iets tegen te doen.
… In het begin was ik het daar niet zo mee eens maar het is me duidelijk geworden, in de loop van de tijd, dat er geen andere keus is.
… En bovendien, iemand die anderen op een bepaalde manier mishandelt geeft daarmee impliciet toestemming om hem/haar op dezelfde wijze te behandelen.

… Nu even over onze onderzoeken en de voortgang.
… Een deel weet je al, via onze normale rapportage, maar een ander deel is je niet bekend en zal ook niet op de gebruikelijke wijze naar je toe komen.
… Dit is, om de kans dat het ook bij anderen terecht komt, zo klein mogelijk te houden.

… Om zo snel mogelijk tot resultaat te komen hebben wij een aantal stappen overgeslagen die de WFO (What F*ck) aanhangers, onder leiding van het Swaapje, hebben genomen.
… We zijn meteen drie stappen verder gegaan en hebben ons de vraag gesteld of we dit soort mensen ooit nog op deze planeet willen tegenkomen.

… Wat mij en ons betreft, niet meer.

… Ons onderzoek, waarover jij al het een en ander weet, wat we natuurlijk niet gaan vrijgeven, blijkt nu een slagingspercentage van ongeveer 95% te hebben.
… Dat betekent dat we dat soort mensen bijna volkomen kunnen elimineren.
… Het gaat hierbij om een zeer klein deel, een fractie van de totale populatie.
… Dat zijn de figuren die op dit moment bezig zijn om een groot deel van de mensheid uit te roeien, zoals het al duizenden jaren, steeds weer, aan de gang is.
… Veelal zijn dit steeds dezelfde bevolkingsgroepen, koningen, keizers, veelal dezelfde families enzovoort.

… Die groepen hebben zich door de eeuwen heen, sterk geconcentreerd en …….. hebben daardoor een beperktere evolutie doorgemaakt.
… De gewone bevolking daarentegen is normaal geëvolueerd en daardoor, in genetisch opzicht,  aanzienlijk sterker geworden.
 
… De wijze waarop we dit bij de betreffende personen aanbrengen, daar hebben we flink wat research aan gedaan en dit heeft tot een succesvolle methode geleid die met gebruikelijke middelen niet traceerbaar is.
… De eerste tests zijn succesvol verlopen en binnenkort starten we met het definitieve project.
… Ongeveer 2,5 jaar later zien we dan uiteindelijke resultaten.
… Dan zal een groot deel van deze criminelen en hun  familieleden van deze planeet verdwenen zijn.

… Dan kunnen we gezamenlijk deze planeet weer opbouwen zoals die bedoeld is en zonder die massamoordenaars.

… Rudy, we zullen slagen ! … Veel ellende zullen zij nog veroorzaken maar uiteindelijk zullen wij het winnen, want, in aanpak liggen wij drie stappen op hen voor.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *