Meest recent: Onze Mooie Wereld (13)

Vertrouwen (2)


Verkennen !

In de ochtend, toen de zon opkwam, was ik vroeg wakker.
Mijn lichaam voelde fit en klaar voor de uitdaging.
Beneden in het hotel stond het ontbijt al klaar en ik genoot van de zorg en de bijzondere vruchten die daar deel van uitmaakten.
In één woord: heerlijk!
Tegelijkertijd besefte ik dat, als onze gemeenschappelijke opdracht niet slaagde, veel van die heerlijke zaken niet meer zo overvloedig aanwezig zouden zijn.
Het moest en zou lukken !

Op mijn kamer ging ik nog een paar spullen pakken, en bestudeerde de kaart van dit gebied.
Hier vlakbij moest de rivier lopen, daar wilde ik in ieder geval naartoe.
Opeens viel het mij op dat de regeringsgebouwen tegenover elkaar stonden met de rivier ertussen.
Het waren overigens wel vrij nieuwe gebouwen, ongeveer vijftig jaar oud.
Ook was er een brug vlak naast aangelegd.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik ging weer een rondje in de stad lopen, naar de brug.
Nu op stap !

Het hotelpersoneel was vriendelijk en wees mij op de kaart hoe ik het beste kon lopen om daar te komen.
Zo gezegd zo gedaan.
En, het duurde niet lang, de afstanden waren niet zo groot, of ik stond midden op de brug.
Een prachtig uitzicht op de overheidsgebouwen en beide steden.
Zij hoorden gewoon bij elkaar.
Het was ook druk, veel onderling verkeer, en …. geen grenzen, het was gewoon open.
De rivier was duidelijk een ander verhaal.
Er waren droge gebieden langs de oevers.
Nog niet zo groot maar het gaf wel aan dat de capaciteit normaal veel groter was.
Gelukkig, nog niet echt een probleem maar …..
Het was druk en de mensen waren in de weer met hun marktstalletjes en, op het plein, stonden inderdaad de eerste kermis attracties al klaar.
Het enthousiasme van de mensen viel mij iedere keer weer op.
Ja, als je de mensen hun gang laat gaan, zonder overdreven overheidsbemoeienis, dan gaat het wel goed.
Ik kocht nog even snel een fruitje bij een van de stalletjes en begaf mij daarna naar mijn afspraak.

Ruim op tijd kwam ik weer aan en bleef nog even bij de receptie praten over wat ik gezien had.
Daar werd het mij ook duidelijk dat de regeringsgebouwen inderdaad van vrij recent waren maar de originele en veel oudere gebouwen stonden meer in het binnenland.
Die waren prachtig en deels nog in gebruik voor de overheid en een ander deel voor musea en dat soort zaken.
Daar wilde ik beslist nog naar toe !
Nu naar de vergadering.

Mooi op tijd, er waren al vier mensen aanwezig.
Ook de drankjes waren er al en het duurde niet lang of de laatste twee kwamen ook binnen.
Een van de aanwezigen, Ametsa, nam het woord, niet als voorzitter maar gewoon om te beginnen. — Goedemiddag allen, we zijn hier om de problemen, die zich voor kunnen doen met de watervoorziening voor onze land en tuinbouw, door te nemen en naar mogelijke oplossingen of alternatieven te zoeken.
— Hiervoor is ook de heer Caval aanwezig.
— Hij heeft veel ervaring op dit gebied en is ook erg creatief heb ik begrepen.
Iedereen knikte en het overleg nam een aanvang.

Dit overleg was zeer constructief en positief en tegelijkertijd ook gezellig.
De mensen spraken zich open en duidelijk uit.
Hier ga ik verder niet over uitweiden maar me beperken tot enkele van de meest essentiële conclusies.

Voor beide landen zijn er berggebieden, centraal en kustgebieden.
Om te beginnen gaan we een onderzoek doen dat onderverdeeld is naar die gebieden, de gebruikers en bevolking.
Daarbij gaat het om te weten hoe het er nu aan toegaat, en wat zij als mogelijke oplossing zien bij toenemende droogte.
Uiteindelijk zijn zij de meest ervaringsdeskundigen.
Het lijkt natuurlijk erg gemakkelijk maar, met die informatie, gaan wij daarna aan het werk.
Ook zou in de media een verslag gegeven worden van dit overleg en mensen werden daarin ook gevraagd om actief mee te denken.
Voor onszelf geldt bovendien om voorzichtig na te gaan of er signalen zijn over activiteiten van wapenlobbyisten.
Het werk moet binnen een week afgerond zijn en aansluitend, dus volgende week, dezelfde tijd, hebben wij het overleg in Harapan, dus aan de overkant.
Opgewekt en enthousiast besloten we de vergadering.

Aan de gang !

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *