De site is, in verband met onderhoud, een aantal dagen niet zoals u gewend bent. Geleidelijk aan ontstaat een nieuwe versie. Dus, ………….. !!

Democratische Corruptie ! (2)


Prachtig, Groei !

—— Uiteraard schrijf ik op de bekende manier, dus fictie !
—— Het kan zijn dat u iets herkent maar dat is uw eigen perceptie !

De prachtige bedrijven, weliswaar bestuurd door duiveltjes, maakten een enorme groei door.
Ook de samenhang met andere bedrijven werd steeds complexer.
De meeste van die bedrijven maakten al lang niet meer het gehele product maar delen van het product werden over de hele aardbol, door vriend en vijand, gemaakt.
Er ontstonden ook bedrijven die niets meer maakten maar die alleen als intermediair functioneerden tussen klant en product aanbieder.
Eigenlijk was dat prachtig !
Iedereen werkte, met en ten behoeve van iedereen, samen.
Dat zou de ultieme sociale maatschappij kunnen zijn.
Maar ……
Het is een beetje anders !

We kijken weer even naar de zorg en pharma.
Door het “MARKT” concept werd er steeds meer gelet, door verzekeraars, op de kosten, ofwel de gratis opbrengsten voor de duivelse aandeelhouder.
Om dat nog extra te verhogen werd een “Eigen Risico” ingevoerd.   Ja, het is eigenlijk jouw probleem !
Maar, de duivels zagen nog meer fantastische mogelijkheden om hun winst te vergroten.
De verzekeraars, en de overheid, moesten, om fraude te voorkomen, uitgebreide rapportage hebben, van de zorgverleners, over de verrichte zorg handelingen.
Uiteraard is dat een vals argument, dat komen we later tegen.
Ja, ambtenaren zijn experts in het bedenken van allerlei vormen van registratie.
Het gevolg is bijna dat de zorgverleners meer tijd kwijt zijn aan registratie dan aan zorg !

Maar voor de duivels was er een extra belangrijk voordeel !
Zij kregen informatie, gratis (!), over alles met betrekking tot gezondheid van heel grote populaties !
En, in hun duivelse circuit, met daarin ook de pharma, was dat weer een prachtig middel om inzicht te krijgen en de productie en gebruik optimaal te kunnen sturen.
En, we weten, dat het gebruik keurig geregeld kan worden op basis van de emotionele reacties van mensen.

Soortgelijke zaken vinden ook plaats in andere takken van sport.

Maar, er zijn méér duivelse ideeën.
Langzaam maar zeker gaan we naar de democratie toe.
Ook hier hebben ze hun trucjes klaarstaan.  

In de afgelopen periode zijn een aantal, toch wel professionele, duivels bezig geweest met het voorbereiden van weer een hele leuke bezigheid.
De bedrijven die onder invloed staan van de duiveltjes werden en worden steeds groter.
Zo groot zelfs dat ze mondiaal veel groter zijn dan welk land ook.
Dat betekent dat ze, door hun omvang, in staat zijn om de gehele economie van landen kapot te maken.
Daardoor kunnen ze landen dwingen om een door hen opgelegde koers te volgen.
Bovendien zijn een aantal van die booswichten al een tijd bezig geweest om daarvoor de geschikte kandidaten op te leiden.
De resultaten herkennen we in alles wat er nu gebeurt en deels ook al, ongemerkt, een aantal jaren geleden is begonnen.
Maar dit is niet het enige in het duivelse plan !

De hoeveelheden geld hoopten zich op.
Op veel plaatsen in de wereld werd honger geleden.
Met een fractie van dat opgehoopte geld zou deze honger volledig verdwenen zijn.
Maar dat was kennelijk niet de bedoeling.
Meer, nog meer, nog meer wilden ze hebben.
Ze hadden alles al, konden zich alles zonder enige restrictie permitteren maar zelfs dat was niet genoeg !
Alles wilden ze hebben, macht over alles !
Hoe kun je het bedenken ?

Het WCF, World Criminal Forum, werd opgericht om deze doelstelling te bereiken, directeur was Mr. Schaap of Swaap of andere Aap.
Hier en daar werden enorme subsidies gegeven aan universiteiten en zelfs overheidsinstellingen.
Deze organisaties bleken erg volgzaam te worden en deden keurig wat van hen verwacht werd.
Ook de media werden onderdeel van het circus en publiceerden niets wat voor het WCF ongewenst was.
En langzaamaan werd de democratie en de wetenschap de nek omgedraaid.
Alleen de kennis die behoorde tot het pakket van de WCF werd in publicaties toegestaan.
Andere kennis werd afgedaan als Niet-Wetenschappelijk !
Hetzelfde gebeurde in de politiek.
Presidenten namen beslissingen op grond van kennis die maar al te vaak FAKE bleek te zijn.
Alleen, als je dat zei werd je onmiddellijk als onbenul gekwalificeerd ! 
De WCF kennis was als enige wetenschappelijk correct !
Universiteiten ondersteunden dat.

De democratie werd langzaam maar zeker de nek omgedraaid.

De meest fantasierijke verhalen werden verzonnen over wereldwijde epidemische virussen, natuur- en klimaatbedreigingen door CO2 en stikstof en de creatieve WCF bewijzen toonden het aan.
Dit gebeurde natuurlijk ook op andere gebieden bijvoorbeeld om de wapenindustrie te stimuleren.

Langzaam veranderde de wereld in een duivelse leugenachtige maatschappij waar eerlijkheid, openheid en zorg voor mens en maatschappij niet langer gewenst zijn/waren.

De verdere plannen van die duivels en de actuele bezigheden kunt u verder opzoeken in bijvoorbeeld de documenten van een Big Pharma die ze, door de rechtbank gedwongen, moesten publiceren.
Zij wilden die documenten 75 jaar geheim houden !

Helaas voor deze duivels, zij zien één zeer essentiële zaak over het hoofd.
Dat zal dan uiteindelijk, onvermijdelijk, ook hun ondergang worden.

Tot zover deze twee delen.
Voor meer informatie kunt u ook de andere verhalen op mijn site lezen.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *