Meest recent: Onze Mooie Wereld (13)

Zo Mooi !  (5)


Hoe Mooi kan het zijn !


Vandaag weer het laatste hoofdstuk van deze serie.
De actuele situatie vraagt, nee schreeuwt, om echte leiders.
Leiders zijn altijd opbouwend, nooit slopend.
Zij zijn diegenen die de wereld positief in de ontwikkeling stimuleren, nooit negatief.
Zij overleggen over vooruitgang, samen met alle betrokkenen.
Zij zullen niet slopen en dreigen en voorbereiden voor de grote vernietiging.
Zij zijn de bouwers van onze samenleving.
Helaas, op dit moment ………..

Maar, toch zijn er mensen, veel mensen, die betrokken zijn bij de positieve ontwikkelingen.
Die op dit moment, veelal weinig zichtbaar, subtiel meewerken aan deze vooruitgang.
Duizenden mensen, wereldwijd, laten zien hoe mooi het kan zijn.

Op allerlei wijzen kun je dat doen.
     – Door bijvoorbeeld mooie parken waar mensen tot rust kunnen komen.
     – Of prachtige gebouwen.
     – Of mooie schilderijen en andere kunstwerken.
     – Of mooie kleding.

Een van die mooie kunsten is het Japanse bloemschikken ofwel “Ikebana”.
Hiermee kunnen prachtige composities worden gemaakt met verrassende resultaten.
Hier volgt een foto.


Deze foto is gemaakt tijdens de Internationale Ikebana Conventie met als thema “PEACE” ofwel “VREDE” !
Ik vind dat wel heel toepasbaar, juist voor dit moment.
Hoe mooi kan de wereld zijn met echte leiders, zonder al die overbodige en nutteloze ego’s en dictators die alleen maar kunnen slopen.
Die, door hun gebrek aan talenten en grijze hersencellen, steeds weer de wapen- en chemische industrie te hulp roepen.
Die door dwang hun kortzichtige doelen trachten te verwezenlijken.

Kortgeleden zag ik een uitzending op tv waarin een Masai hoofdman aan het woord was.
Dit maakte goed duidelijk hoe een echte leider tewerk gaat.
Als hoofdman zorgt hij goed voor de bevolking.
Voor drinkwater werden installaties aangelegd.
Alle kinderen, jongens en meisjes, gaan naar school.
Het geld dat verdiend wordt, door bijvoorbeeld toerisme, is voor het belang van de gehele groep.
Voor de mensen in de groep is hij uiterst toegankelijk en luistert goed naar de opmerkingen en behoeften.
En vooral de opmerking van hem over bezit enzovoort.
We moeten streven naar meer, veel meer MINDER !


Nu nog een laatste stuk over onze maatschappij.

Onze maatschappij lijkt te zijn ingericht om de sterksten te laten winnen en dat ook te belonen.
Dat begint al bij de scholing van kinderen.
Die opleidingen zijn zoveel mogelijk uniform en gericht op een beperkt aantal aspecten.
De rest van die 4000 talenten blijft onderontwikkeld.
Daar wordt vooral gekeken naar de score, die veelal door ambtenaren is bepaald.
Als deze voldoende hoog is ga je door naar een hoger niveau, je bent dan beter dan de anderen.
Alle anderen zijn minder dan jij.
Dat betekent gewoon dat je betere kansen krijgt dan de rest.
Ook de kinderen van de veelverdieners krijgen gewoon extra les om toch vooral die score te halen.
Kinderen van minder-verdieners, of kinderen die een stel talenten hebben, die ambtenaren met hun beperkte kennis nog niet konden vinden, die scoren per definitie dus laag.

Zodra de kinderen klaar zijn met hun geslaagde opleiding dan zijn ze zodanig uniform geconditioneerd dat ze redelijk gemakkelijk passen op een plekje in de maatschappij.
Ze zullen volgzaam de werkzaamheden doen die van hen gevraagd worden.
Ook met betrekking tot andere aspecten die een rol spelen in de maatschappij, kijk naar de actuele situatie, zullen ze uiterst volgzaam de opdrachten van de overheid volgen, hoe idioot die ook kunnen zijn.

Vervolgens ervaar je dat ook in de gehele maatschappij.
Overal zie je hoe de resultaten van de besten worden gepromoot.
– De beste voetballer.
– Hockey.
– Wetenschapper.
– Wielrenner.
– Militair
– Enzovoort.
Alleen de toppers en soms de bijna-toppers die worden onthouden, de rest wordt gewoon vergeten.
Diegenen die de prestatie van die topper mogelijk maken die zijn blijkbaar onbelangrijk.
De toppers krijgen de bonus, de rest niet.

Omdat die toppers zo belangrijk lijken te zijn hebben velen de neiging om zich zodanig te gaan gedragen dat het lijkt alsof ze ook een topper zijn.
Ze conformeren zich in overeenstemming met de wensen, eisen, van diegenen die in die top zitten.

Ik zie veel publicaties.
Een leuk voorbeeld:
Op een bepaald moment kwam ik bij een professor.
Die had zijn meest recente publicatie op het bureau liggen en ik bladerde er wat door.
Ineens zag ik iets wat niet klopte met datgene wat ik wist en de volgende discussie ontspon zich:
— Dit klopt niet.
— Nee, het is correct.
— Nee, dat klopt niet.
— Nee, het is correct.
— Nee, dat klopt niet.
— Wat klopt er precies niet ?
— Dit !
— Oh, dat zien ze toch niet !
Daarmee was de discussie beëindigd en mijn idee over hem duidelijk.

Recent zie ik veel van hetzelfde soort (bewuste ?) fouten in de discussies en wetenschappelijke publicaties in relatie tot corona en de activiteiten daar omheen.
Naar mijn indruk vaak gestuurd via/door het WCF (World Criminal Forum)
Ik blijf ze volgen en publiceren omdat ik denk dat uiteindelijk eerlijk het langst duurt.

Nog even een laatste stukje:
De werkzaamheden en resultaten van mensen die er duidelijk wel toe doen worden zelden uitgebreid gepubliceerd en/of gepromoot.
Als je denkt aan de Masai leider waar ik het in dit verhaal ook over had, of bijvoorbeeld over Moeder Teresa.
Dit zijn de voorbeelden van mensen die er echt toe doen.
Die van een levenslange positieve betekenis zijn voor de mensen die door hen geholpen zijn of die hen gewoon maar ontmoet hebben.
Over hun prestaties en de gevolgen voor dat deel van de mensheid wordt eigenlijk geen onderzoek gedaan terwijl dat vredelievende behulpzaam zijn eigenlijk is wat ieder diep van binnen wil.
Dat zou meer in het lessenpakket moeten worden opgenomen.

Maar nee, onze wijze dictators stimuleren alleen “Macht” en ”de Beste”, dat uiteindelijk ons failliet is.


Ik schrijf:
Voor een betere Wereld !
Dat is mijn wens voor iedereen.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *