De site is vernieuwd. Het heeft even geduurd maar dan is er ook een nieuwe, prachtige en meer overzichtelijke site ontstaan. !!

Eerlijk duurt het langst – (4)


Eerlijk ??

De afgelopen tijd heb ik een aantal hoofdstukken snel achter elkaar geschreven en gepubliceerd.
Door de gebeurtenissen van de laatste tijd en het zoeken naar oorzaak en gevolg hiervan was ik eigenlijk niet in staat om weer snel een volgend hoofdstuk te schrijven, ik was teveel onder de indruk van datgene wat plaatsvond.
Nu komt dan het volgende hoofdstuk aan waarbij ik misschien toch op een andere wijze met de zaken omga.
Enfin, jullie zien het wel.

De titel “Eerlijk duurt het langst”, klopt die wel ??
Als ik naar de geschiedenis kijk, duizenden jaren, dan zie ik steeds weer mensen die, om een of andere reden, de behoefte hebben om er een zo groot mogelijk zootje van te maken.
Iedere keer weer worden prachtige ontwikkelingen en culturen, met prestaties die tegenwoordig zelfs nog zeer veel moeite zouden kosten, de nek omgedraaid.
Kijk in de musea naar de fantastische overblijfselen.
Altijd weer door dezelfde soort mensen, met veel hebzucht, ego, geweld en vernietigingsdrang.
Ze voelen zich kennelijk, in een of ander opzicht, superieur ten opzichte van de gewone mensen.
Zij zijn beter, denken zij, maar in feite zijn zij het uitschot van de samenleving, niet superieur maar inferieur.
Zonder hen zou de evolutie waarschijnlijk al veel verder zijn gekomen.
En, het meest vreemde is, dat zij daar klaarblijkelijk ook nog trots op zijn.
Zij genieten kennelijk van het feit dat veel mensen, als makke schapen, hun bevelen opvolgen want anders ….. !
Mijns inziens is onze spreuk “Eerlijk duurt het langst” aan vervanging toe !
Beter en juister zou misschien kunnen zijn : “De leugen duurt het langst maar …. EERLIJK heeft het laatste woord”.

Eigenlijk zouden we ook nadrukkelijker de betekenis van “Marktgericht” moeten onderwijzen.
De huidige uitleg van dat woord is volkomen fout, zelfs een kind dat onderwijs krijgt in de moedertaal zou het meteen kunnen begrijpen.
“Marktgericht” is “Markt” “Gericht”, dus, gericht op de markt, de behoeften van de markt, behoeften van de mensen !!
In plaats daarvan hebben een aantal dombo’s bedacht dat het moet zorgen voor maximalisering van de winsten wat natuurlijk heel wat anders is, dat is gewoon ordinair “ego-gericht”.
Het lijkt er op dat deze soort mensen, met betrekking tot hun talenten zoals denkvermogen, een substantieel tragere ontwikkeling, evolutie, hebben doorgemaakt.
Daarom zie je veelal ook dat het leden van dezelfde families, over langere perioden, betreft, dat ontwikkelt zich zeer moeizaam.
Enkele andere, wat primitievere aspecten, hebben daarentegen bij die mensen wel geprofiteerd van de evolutie.
Om er een paar te noemen: macht, geweld, hebzucht.
En, vooral ook de hebzucht, die is onbegrensd.
Altijd moet er méér, heb je een miljoen dan moeten het er tien worden, heb je er honderd dan moet het naar de miljard enzovoort.
Bij hen zijn al die andere prachtige talenten duidelijk onderontwikkeld.
De gevolgen daarvan zien we nu dagelijks.

In onze maatschappij worden twee zaken op uitzonderlijke wijze gestimuleerd resp. “Winnen” en “Geld”.
Dus velen willen, of worden gestimuleerd, naar die opleidingen die het meeste daarvan opleveren, de rest is minder interessant.
Als we werkelijk onze intelligentie zouden gebruiken, in zoverre wij daarover beschikken, dan pakten we het heel anders aan.
Samenwerken werd dan het hoofddoel zodat ieders toptalenten ter beschikking kwamen van de totale gemeenschap.

En, nu werkelijk “Marktgericht”, een voorbeeld.
Er is een markt die behoefte heeft aan gezondheid.
Wat doet een bedrijf dan ?
Heel eenvoudig, die gaat medicijnen etc. maken en verkopen die doen wat de markt vraagt, dus gezondheid bevorderen, dus NIET ongezondheid in stand houden voor een hogere omzet en winst.
En …… de medewerkers van dat bedrijf beschouwen het als een prestatie om zoiets te kunnen leveren en zien het ook als hun heilige plicht om daar ook garantie op te geven, in ieder geval om te helpen als het niet naar wens werkt.
Marktgericht betekent ook dat je het voor de markt zo betaalbaar mogelijk houdt, dat is ook een eer om dat te kunnen bereiken.
Dit is toch een fantastische prestatie !


Nu toch nog even terug naar de werkelijkheid.
Onze president die, namens de bevolking, regeert, alleen helaas niet conform de wens van de bevolking, doet daar stevig aan mee.
Hij maakt afspraken zonder de bevolking te raadplegen of inspraak te geven en vaak zijn die afspraken ook tegenstrijdig.
Enkele voorbeelden: klimaat, stikstof en CO2, voor die maatregelen moet de bevolking de rekening betalen.
Tegelijkertijd worden bedrijven die juist het tegendeel doen zoals bio-centrales, uitgebreide bomenkap, luchtvaart en landbouwgif uitgebreid van bonussen voorzien, notabene ook van het geld van de bevolking.
  
Een ander voorbeeld is de omgang met pcr-test en corona virus waar we het al uitgebreid over gehad hebben.
Toch wil ik daarover, als afsluiting van dit hoofdstuk, nog enkele leuke voorvallen vertellen.
Laatst kwam ik een paar mensen tegen die daar uiterst creatief mee omgaan.

Een ervan werkte bij de spoorwegen en vertelde dat hij af en toe, als hij daar behoefte aan had, even een pcr-test liet doen.
En … in een van de drie situaties had hij succes, dan bleek hij positief en moest hij een week in quarantaine.
Dan kon hij zich weer uitleven met zijn hobby, treinbaantjes en alles daar omheen op zolder uitbouwen.

Een ander had met een groepje mensen een soort lotto opgezet.
Dan spraken ze van tevoren een testdag af.
De dag ervoor zetten ze, een klein bedrag, in op de positieve uitslag.
Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat ze daar ook creatieve oplossingen voor bedachten.
Diegenen die dan positief waren konden de pot verdelen onder het genot van een gezamenlijke bijeenkomst en een pilsje.

Natuurlijk moet ik hier ook weer wat kwijt over het gerommel van veel instanties die daarmee te maken hebben.
Dit heeft te maken met het gebrek aan openheid in onze republiek, bij onze president en overige politici, over de te nemen en genomen maatregelen.
Laat eens duidelijk zien hoeveel mensen totaal naar de teststraten komen en welk percentage daarvan positief is, dan hebben ook wij een idee wat er gaande is.

Tot zover, geniet er van en volg je eigen weg.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *