De site is vernieuwd. Het heeft even geduurd maar dan is er ook een nieuwe, prachtige en meer overzichtelijke site ontstaan. !!

De Goden (9)


Uur der Waarheid !

Met veel geweld werd de hoofdtoegangsdeur opengegooid en een man, vreemd maar heel mooi gekleed, stapte binnen ………………

Hij leek een beetje op het beeld wat we hebben van een oosterse monnik.
Ook de kleding maakte een enorm verfijnde indruk, mooi maar heel anders dan we gewend zijn.

Achter hem sloten de deuren zich weer, het leek automatisch te gebeuren.
Twee veiligheidsfunctionarissen stormden op hem af, wilden hem beetpakken maar lagen meteen kreunend tegen de achterwand.
Zover we konden zien had deze man geen actie ondernomen maar liep gewoon door naar voren alsof er niets gebeurd was.
Er waren mensen die probeerden weg te komen maar dat leek niet te lukken omdat ze de deuren niet open konden krijgen.
Paniekerig keken ze rond, zoekend naar een ontsnappingsmogelijkheid.
Helaas voor hen, dat leek dat niet mogelijk.
Wij keken elkaar aan, totaal verbijsterd door de onverwachte ontwikkelingen.
Jaxon keek ineens nog eens goed en er leek een stuk herkenning door hem heen te gaan.
Zachtjes fluisterde hij naar ons dat hij die man kende, ja, hij wist het zeker.

Op hetzelfde moment keek de monnik naar hem.
— Ja Jaxon, ik ben het, Khajit.
Hij liep verder door naar voren, naar de plaats waar meneer Schaap zat.
Jaxon was perplex, een beetje wit weggetrokken, stond hij nog even voor zich uit te staren, toen hernam hij zich.
— Chloe en Jac, als deze man het ook niet met de activiteiten van het, voor ons zo criminele, WCF eens is dan kunnen we nog heel wat beleven.
— Kijk naar meneer Schaap, hij probeert weg te komen maar het lijkt er op dat hij niet van z’n stoel kan opstaan, alsof hij er aan vastzit.

Khajit liep ongestoord naar voren, de mensen weken uit voor hem zodat de weg naar het podium vrij was.
Meneer Schaap deed steeds meer verwoede pogingen om op te staan maar het mocht niet baten.
Toen Khajit voor het podium aangekomen was draaide hij zich om naar de mensen in de zaal.
Zij keken ademloos naar hem, het leek of hij wat wilde zeggen.
Achter hem waren twee veiligheidsfunctionarissen aan gekomen.
— Meneer Schaap, laat die mensen weer teruggaan, ik waarschuw u.
Op een sein van meneer Schaap trokken zij beiden een revolver.
De mensen keken vol afschuw toe.
Khajit leek zich er niets van aan te trekken.
— Beste mensen,
Meneer Schaap gaf het volgende sein, beiden richtten het pistool op het hoofd van Khajit en schoten.
De mensen schreeuwden het uit.
Het volgende moment lagen de twee veiligheidsfunctionarissen, bloedend uit hun hoofden, op de grond.

— Meneer Schaap, u bent nu schuldig aan de moord op twee van uw medewerkers.
— U gaf het signaal om hen de pistolen te laten pakken.
— U gaf vervolgens het signaal om daadwerkelijk te schieten, om te doden.
— U bent een moordenaar.

— Beste mensen, u heeft nu allen gezien waartoe meneer Schaap van het WCF in staat is, en er staat bij hen nog meer op het programma.

— Nu even voor u allen.
— U kunt de zaal niet uit.
— tegelijkertijd kan ook niemand, op geen enkele  wijze, de zaal in, u bent hier volkomen veilig.
— Uiteraard kunt u gebruik maken van de toiletten, geen probleem.
— Neem gerust een hapje en een drankje als u dat wilt.
— Verder, u kunt vrijelijk gebruik maken van uw apparatuur zoals bijvoorbeeld telefoon en ook de mensen van de aanwezige pers kunnen gewoon hun gang gaan, dus geen enkele belemmering.
— Natuurlijk ook de veiligheidsmensen mogen hun apparatuur gewoon aan hebben/laten staan, voor uw veiligheid is ook gezorgd.

— Zelf ga ik meneer Schaap toespreken met betrekking tot de zaken waarmee hij bezig is.
— Ik neem ook even een slokje.

Wij keken elkaar aan, een hele onverwachte ervaring en een hele onverwachte ontmoeting van Jaxon.
Een drankje was snel gehaald en we bedachten wat er allemaal zou kunnen gebeuren.
Khajit had voor meneer Schaap ook een drankje laten halen met natuurlijk een knabbeltje.

Khajit begon met de toespraak.

— Meneer Schaap, zoals u gezien en ervaren hebt, heeft u totaal geen controle op wat er gebeurt of gebeuren gaat.
— Meneer Schaap, dat geldt ook voor uw opdrachtgevers.
— Ik weet dat opname apparatuur aanwezig is en aan staat zodat die opdrachtgevers alles kunnen volgen, dat is prima, dan hoef ik het geen twee keer uit te leggen.
— Meneer Schaap, u en uw opdrachtgevers denken superieur te zijn ten opzichte van andere mensen, helaas blijkt daaruit dat uw denkproces niet meegegaan is met de evolutie, het is pakweg 500 jaar stil blijven staan.
— Meneer Schaap, er is een uitspraak die een beetje begint als: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt …………”.
— Meneer Schaap, de realiteit van deze uitspraak is nu andersom en je zou kunnen zeggen, ik ben geen dichter : “Wat gij een ander biedt, ligt ook voor u in het verschiet”, de gevolgen daarvan zijn duidelijk, twee doden op uw initiatief.
— Meneer Schaap, alleen hierbij heb ik een ander schema toegepast, normaal gesproken zou u, als opdrachtgever, degene zijn die daar nu dood lag.
— Meneer Schaap, dit geldt ook voor uw opdrachtgevers waarvan er een aantal op eilandjes verblijven.
— Meneer Schaap, dat betekent dus dat, als u iets ten nadele van mensen doet dat het beslist en mogelijk zelfs op zeer korte termijn, ook voor u en uw opdrachtgevers het geval kan zijn !
— Meneer Schaap, bijvoorbeeld als u iets ten nadele van de gezondheid van mensen doet, kan het ook onmiddellijk op u terug slaan !
— Meneer Schaap, als u genetische manipulatie of modificaties met mensen doet kan het allereerst op u terug slaan !
— Meneer Schaap, ook als u DNA manipulatie doet tussen dieren en mensen !

— Meneer Schaap, wij noemen dat weleens de “Spiegel Samenleving”, daarmee bedoelen wij, dat als je iets voor of met mensen wilt doen, kijk dan vooral in de spiegel want die persoon zal er als eerste mee te maken krijgen !


— Meneer Schaap, dit hebben twee mensen ervaren, zij wilden mij doodschieten, zonder dat ze beseften dat zijzelf dan het slachtoffer zouden worden.
— Meneer Schaap, bij mijn binnenkomst in de zaal hebben twee beveiligers dat ook ervaren.

— Meneer Schaap en opdrachtgevers, uw ideeën om door middel van wat gerommel met moleculen, DNA, RNA, GMO en allerlei synthetische gifstoffen een wereld te creeeren die voor u fantastisch lijkt is gedoemd te mislukken eenvoudig omdat u niets meer en ook niets minder dan die andere mensen bent.
— Meneer Schaap en opdrachtgevers, wel heeft u, ondanks dat u zeker 500 jaar ontwikkeling mist, het idee dat u superieur bent, helaas !

— Meneer Schaap en opdrachtgevers, ga aan de gang, doe wat voor mensen meerwaarde oplevert en u zult zien dat u daar ook beter van wordt.
— Meneer Schaap en opdrachtgevers, stop het dictatorschap, stop met streven naar macht, werk samen aan een betere, gifvrije wereld waarin ieder bedrijf streeft naar een beter leven voor mensen.
— Meneer Schaap en opdrachtgevers, en, ……… laat ieder bedrijf de eigen afval zelf opruimen en niet ergens achteloos achterlaten.

— Meneer Schaap en opdrachtgevers, mijn voordracht is hierbij ten einde.
— Meneer Schaap, u kunt nu weer uw gang gaan.
— Meneer Schaap, voor de twee mensen die doodgeschoten werden, dat heb ik niet laten gebeuren, er is voor hen gezorgd.
En, ineens was hij verdwenen.
Ook van de doden geen spoor meer te vinden.

Wij keken elkaar verbaasd aan.
Voor in de zaal zagen we meneer Schaap een beetje strompelend weggaan, er was niets meer over van de zelfbewuste dictator die we in het begin hadden gezien.

Deze zogenaamde “GODEN” waren ontmaskerd !

Samen verlieten we de zaal, wij waren onafscheidelijk geworden en zouden altijd voor elkaar klaar staan.
We hoopten en vooral vertrouwden op een goede afloop vooral na deze gebeurtenis.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *