De site is vernieuwd. Het heeft even geduurd maar dan is er ook een nieuwe, prachtige en meer overzichtelijke site ontstaan. !!

De Goden (7)


De politiek !

Na mijn avontuur bij het WCF had ik toch behoefte aan wat overleg met Alexa.
Duidelijk was ik behoorlijk geschrokken van wat ik daar gehoord had.
Ik belde haar, vooral om het persoonlijke contact.

— Dit is het antwoord apparaat ……
— Shit, ik legde meteen neer.

Toen besloot ik om maar te gaan schrijven aan mijn volgende hoofdstuk over de fake-emie.
Ja, er was nu genoeg stof voorhanden om boeken vol te schrijven.
Het begin had ik vrij snel in mijn portable opgesteld en het liep soepel.

De telefoon ging.
Ja, dat was Alexa.
Gelukkig heb ik niet gebeld met mijn geheime nummer.
— Hoi Alexa, heb je het gehoord van Chloe ?
— Ja, ik heb het via een directe verbinding gevolgd, het was enorm goed en vooral ook duidelijk, geen speld tussen te krijgen.
— Daarom belde ik je ook, ik was behoorlijk onder de indruk, daarna ben ik weggegaan, het was genoeg.
— Begrijp ik Jac, ik wilde je daarover ook bellen, kunnen we een afspraak maken ?

— Bij jou, op je kantoor of bij mij thuis met een cappuccino ?

— Jac, lijkt me fijn bij jou, wanneer ?
— Voor jou altijd !  Ja, ik heb weer een weekje routinewerk dus zeg maar wanneer je kunt.
— Morgenochtend, pakweg tien uur, zorg wel dat je wakker bent want het is belangrijk.
— Oké, tot dan.

Ik ging weer verder met mijn werkzaamheden voor deze dag.

De volgende morgen was ik vroeg op.
Lekker fruitontbijt met papaya, mandarijn en een appel.
De spullen die ik straks bij me wilde hebben legde ik ook al klaar en keek nog even in de krant.
Dan gaat de tijd vlug.
Dus, voordat ik het wist stond Alexa al voor de deur met haar paperassen.

Eerst maar even de cappuccino.
— Alexa, wat wil jij drinken ?
— Oh, geef mij maar een lekkere thee ……… de japanse sakura thee lijkt me wel wat.
Kort daarna zaten we heerlijk aan tafel nog even na te praten over dat WCF gebeuren.
Maar, er moesten spijkers met koppen worden geslagen want Alexa vertelde dat ook zij, voor ons parlement, de afsluitende presentatie ging houden.
Ze wilde mijn medewerking bij het opstellen ervan.
Natuurlijk deed ik mee.
Zorgvuldig bepaalden we de teksten, de start, de inhoud, wanneer nadrukkelijke pauzes nodig waren, wanneer stemverheffing, wanneer en wie indringend aankijken, enzovoort.
Het kostte een paar uur, en een lunch, maar daarna stond er ook wat.
Als laatste deed Alexa de generale repetitie …… perfect !
Daarna ging ze naar huis voor de verdere voorbereiding.

Morgen zou ik er ook bij zijn, in ieder geval als extra steun, weer op de publiekstribune.
Ik ging nog een aantal routinezaken completeren en de avond viel geruisloos in.

De volgende dag, een spannende dag, begon rustig.
Gelukkig begon de presentatie van Alexa op een comfortabele tijd.
Ik kon dan ook in alle rust naar het parlement, de gewone procedure, stoflapje voor mijn mond en op naar de publieke tribune met weer een mooie plek.

Een paar minuten later kwam de voorzitter, gevolgd door de aanwezige parlementsleden binnen.
Na de gebruikelijke inleidingsprocedure kreeg Alexa het woord.
De adem stokte in mijn keel.
Dit was het moment !

Met krachtige en zelfverzekerde stem begon Alexa haar betoog.

— Geachte voorzitter,
— Dank u dat ik het woord tot u en alle aanwezige parlementsleden mag richten.
— Wij zijn in een moeilijke periode beland die, door een deskundiger beleid, zich beslist minder ernstig zou hebben ontwikkeld.
— Geachte voorzitter, ondanks het ontbreken van de van de daarvoor benodigde feiten heeft de president indertijd de A-status aan de ziekte toegekend.
— Vervolgens geachte voorzitter, heeft de president, ondanks het ontbreken van de juiste voorwaarden, de pandemie uitgeroepen en de daarbij behorende noodprocedures in werking gesteld.
— Geachte voorzitter, ondanks het ontbreken van de juiste voorwaarden heeft de president zowel de A-status als de pandemie tot nu toe niet herroepen.
— Geachte voorzitter, ondanks de volledige afwezigheid van de pandemie heeft de president nooit de noodprocedure beëindigd.
— Geachte voorzitter, de president heeft deze situatie, volgens eigen zeggen, in stand gehouden in verband met de onzekerheden.
— Geachte voorzitter, met onzekerheden leven we al decennia lang en er zullen er ook nog velen volgen, daar hebben we onze normale wetten voor, en dit kan dus nooit een reden zijn om dit soort onzin in stand te houden.
— Geachte voorzitter, door deze grove schendingen van de regels in onze grondwet heeft de president immense materiële en immateriële schade aan de maatschappij, het land en de bevolking toegebracht.

— Geachte voorzitter, Zo komen we samen niet verder !

— Geachte voorzitter, ondanks eerdere grove corrupte handelingen met medicamenten door tenminste één zeer grote fabrikant, die daarvoor ook veroordeeld werd, heeft de president daar toch vaccins besteld zonder enige garantie op de werking en bovendien in de testfase.
— Geachte voorzitter, deze president heeft de bevolking willens en wetens, blootgesteld aan medicijnen in de testfase en daar bovendien, bij het niet meedoen van mensen, hele zware druk op gezet door middel van discriminatie maatregelen.
— Geachte voorzitter, ik kom nu op een gedeelte dat duidelijk laat zien hoe de president functioneert, het gaat daarbij over het DNA en het RNA.
— Geachte voorzitter, het DNA bestaat uit een zeer grote reeks bouwstenen die ieder op zich èn gezamenlijk bepalen hoe en wie wij zijn vanaf het begin van ons ontstaan tot aan de laatste seconde.
— Geachte voorzitter, ieder individu is anders, ook bij eeneiige tweelingen, ik ga nu even iets uitleggen.
— Geachte voorzitter, in principe is het aantal verschillende individuen voor onze begrippen nagenoeg onbeperkt, om een idee te geven, het aantal variaties bij tien bouwstenen is bijna vier miljoen, bij elf bouwstenen is dat al vierenveertig miljoen.
— Geachte voorzitter, ons DNA is van een zodanige lengte dat het aantal mogelijkheden vele malen groter is dan het totale aantal moleculen waaruit onze planeet bestaat !
— Geachte voorzitter, deze omvang betekent dat het zowel voor mensen als computers onmogelijk is om ook maar enige voorspelling te doen als wij rommelen met het DNA, het RNA is hiermee subtiel verweven wij kunnen de totale impact daarvan nooit overzien.

— Geachte voorzitter, Dit is alleen en uitsluitend mogelijk voor goden en onze president en ook het WCF hebben het kinderlijke idee dat zij die GODEN zijn.

— Geachte voorzitter, onze president vindt het testvaccin, dat onvoorspelbaar rommelt met de RNA-DNA relatie, niet alleen geschikt maar wil het verplicht, zelfs ook voor diegenen die nog in de reproductieve fase verkeren.
— Geachte voorzitter, dit is een regelrechte aanslag op hen, als het meevalt, vergelijkbaar met de softenon affaire maar het lijkt nu al erger te worden.
— Geachte voorzitter, de president, met het kinderlijke idee dat het allemaal wel meevalt en dat dit soort activiteiten moet worden toegepast, is totaal ongeschikt voor zijn functie.
— Geachte voorzitter, ik stel voor dat het parlement, met onmiddellijke ingang de president uit zijn functie ontslaat en hem grotendeel, wettelijk aansprakelijk stelt voor de gevolgen van de beslissingen die onder zijn verantwoordelijkheid genomen zijn.
— Geachte voorzitter, ik stel voor dat het parlement alle maatregelen die betrekking hebben op deze zaak onmiddellijk beëindigt, vooral ook, allereerst, de rommel-vaccinaties.
— Geachte voorzitter, ik stel voor dat het parlement ook de leveranciers en promotors, beslist ook het WCF, met betrekking tot dit rommel-vaccin juridisch aansprakelijk stelt voor de gevolgen daarvan, nu en later.
— Geachte voorzitter, ik stel voor dat er een wettelijk verbod komt om de betreffende fabrikanten en promotors ooit nog toegang tot onze zorg te verlenen, dat geldt ook voor de andere marktgerichte partijen.

— Geachte voorzitter en parlement, tot zover mijn voordracht.

Ik had met aandacht en bijna ademloos zitten luisteren naar haar krachtige betoog.
Zij had er, na ons onderhoud, nog veel aan gesleuteld en zowaar, ik had het beslist niet beter kunnen doen.
Ik was er trots op dat ik haar mocht kennen.

Binnenkort zal ik haar, graag, wel weer ontmoeten, in mijn hart kijk ik er naar uit.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *