Meest recent: Onze Mooie Wereld (13)

De Goden (6)


Spannend !

Al een aantal dagen had ik het rustig.
Geen spannende zaken, alleen het normale dagelijkse werk.
Het prachtige laboratorium van Jason lag nog vers in mijn geheugen en ik had langzamerhand weer behoefte aan een uitdaging of een spannende gebeurtenis.
Het routinewerk, wel belangrijk, was niet mijn passie.
Ik pakte nog een cappuccino en wilde net aan een koekje gaan knabbelen toen de telefoon ging.
Hee, het was Alexa !
Meteen gingen allerlei gedachten door mijn hoofd.
— Goeiemorgen Alexa, hoe is het met je ?
— Oh, prima, heel druk bezig geweest met onze parlementaire democratie, die mijns inziens de aanduiding democratie al lang niet meer verdient.
— Maar goed, dat is mijn zaak.
— Ondertussen heb ik ook contact gehad met onze vrienden bij het WCF en zij vroegen mij of jij aanwezig wilt zijn bij een toespraak van Chloe.
— Alexa, is dat een toespraak of een stuk in een discussie ?
— Nee, het is de toespraak die ons standpunt weergeeft over de zogenaamde pandemie, als afsluiting van de discussie die al wekenlang aan de gang is.
— Het is een, voor ons, zeer belangrijke en ook zeer duidelijke, beoordeling van de situatie, een mijlpaal !
— En, dan ga je het bijwonen als toeschouwer, je participeert er niet in.
— Wanneer vindt dat plaats ?
— Ja, ik kom er een beetje laat mee maar het is morgenmiddag om twee uur.
— Ehhh, een moment ……… ja, ik zal er zijn.
— Stuur me even een uitnodiging en waar en hoe laat ik me moet melden.
— Fijn dat je komt Jac, je zult verrast zijn !
— Tot morgen !

Kort daarna ontving ik het mailtje met de nodige gegevens en kon ik het een en ander klaar zetten.

Die middag was ik druk bezig met onderzoek naar de activiteiten van het WCF en de relaties die daarbij een rol speelden en er kwam veel boven tafel.
Ik werd steeds nieuwsgieriger naar het forum en naar de toespraak van Chloe, bij ons “World Criminal Forum”.

De volgende dag ging ik op tijd richting het WCF.
Op de weg waren geen noemenswaardige files en al snel kwam ik er aan.
Met de ontvangen uitnodiging en een mondkapje kwam ik bij de receptie aan en snel werd ik doorverwezen naar de tribunes.
Gelukkig had ik een zitplaats die mij prima uitzicht bood op het spreekgestoelte zodat ik straks Chloe goed kon waarnemen.
Mijn notitieblok legde ik ook klaar, samen met een klein apparaatje dat de voordracht zou opnemen, ik was er klaar voor.

Het duurde niet lang of de voorzitter kwam binnen, gevolgd door de overige leden van het WCF die present waren.
Na de gebruikelijke plichtplegingen gaf de voorzitter het woord aan Chloe.
Een aantal leden applaudisseerden kort.

Chloe keek even rond en begon.
— Geachte voorzitter Schaap en leden van het WCF.
— Allereerst het volgende.
— Ik ga niet iedereen bij naam noemen, dat kost me teveel spreektijd, maar gebruik voor alle lobbyisten en anderen slechts één naam: Bobby.
— Er klonk wat gemor maar daar bleef het bij.

Toen begon Chloe haar betoog.

— Geachte voorzitter Schaap.
— Wij hebben zorgvuldig onderzoek gedaan, met behulp van de officiële cijfers van ons forum naar het verloop van de pandemie.
— Daarbij hebben we die ook vergeleken met eerdere cijfers zoals bijvoorbeeld van 2018, let wel, cijfers van ons eigen forum.
— Ook andere jaren hebben we daarbij onderzocht en uit niets is ons gebleken dat 2020 en 2021 zich erg veel anders gedroegen, er waren slechts kleine verschillen.

— Geachte voorzitter Schaap, dus er was geen indicatie voor de pandemie die u uitgeroepen heeft.
— Bovendien Geachte voorzitter Schaap betekent de positieve uitslag van de pcr-test NIET dat het corona (of familie) betreft, het kan zelfs volledig iets anders zijn, terwijl de politici, Bobby en de door hen gesteunde media dit wel als zodanig weergeven, en vooral met grote getallen.
— Daarnaast kijken we al jaren naar Bobby die zorgvuldig gepromote campagnes heeft opgestart om het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, die al jaren goed werken en ook eerder door het WCF uitgebreid zijn gestimuleerd, te verbieden.
— Geachte voorzitter Schaap, op dit moment zijn er diverse landen waar de zogenaamde pandemie geen voet aan de grond krijgt door het al jarenlange gebruik van deze geneesmiddelen.
— Bobby geeft aan dat dit afhankelijk is van plaats en populatie.
— Bobby promoot ook één bepaalde medische aanpak op het gebied van medicijnen en vaccinaties, hierbij gaat hij te werk alsof plaats en populatie, dit keer, ineens geen rol spelen.
— Geachte voorzitter Schaap, keer op keer falen die methoden en moet er wat anders bedacht worden en wordt het falen goed gepraat.
— Bobby promoot al jaren het gebruik van bepaalde landbouw giffen om tot een betere productie van voedsel te komen.
— Geachte voorzitter Schaap, sinds het begin van deze gifstoffen zijn er steeds meer, tot dan toe volkomen onbekende, ziekten en afwijkingen ontstaan bij de populatie die daarvan leeft en ook bij diegenen die de gifstoffen hanteren.
— Sinds twee jaar worden er steeds meer maatregelen voorgeschreven en wetmatig afgedwongen om de niet bestaande pandemie te beteugelen.
— Geachte voorzitter Schaap, steeds blijken die maatregelen onbewezen, slecht onderbouwd te zijn en niet te functioneren.
— Het lijkt er op dat het WCF aanstuurt op uniforme samenleving waarbij mensen op identieke wijze worden beoordeeld en behandeld.
— Geachte voorzitter Schaap, ik neem aan dat het bij u bekend is dat de evolutie en soortbescherming plaatsvindt door middel van een grote diversiteit, juist door het streven naar monoculturen, zowel bij mensen als bij planten wordt de basis gelegd voor het uitsterven van de soort.
— Bobby stimuleert de vorming van monoculturen zowel bij planten als bij mensen waardoor zoveel mogelijk uniforme producten kunnen worden verkocht, dus veel winst.
— Bovendien lijkt het er op dat Bobby de gezondheid van mensen belemmert, door niet (volledig) genezende stoffen aan te bieden waardoor de omzet (winst) op een constant hoog niveau blijft, dus hoe zieker de mens des te beter voor Bobby.

— Geachte voorzitter Schaap, ik heb op dit moment genoeg gezegd over de handelwijze met betrekking tot deze fake-pandemie.
— Geachte voorzitter Schaap, eenzelfde handelswijze vindt plaats en heeft plaatsgevonden met betrekking tot medicijnen tegen kanker !
— Geachte voorzitter Schaap, eenzelfde handelwijze heeft plaatsgevonden met betrekking tot verhoogd cholesterol.
— Geachte voorzitter Schaap, ik verzoek u om eindelijk eens schoon schip te maken en deze processen te stoppen.

— Geachte voorzitter Schaap, ik schat u zeer hoog in met betrekking tot de meeste van uw kwaliteiten, weinig mensen kunnen daar aan tippen, u heeft enorme kwaliteiten om veel goeds tot stand te kunnen brengen.
— Geachte voorzitter Schaap, helaas bent u een onnadenkende volger van Bobby bij wie alles draait om geld en macht.
— Geachte voorzitter Schaap, ik zou wensen dat u uw vele prachtige kwaliteiten in dienst van de mensen zou willen inzetten en niet langer ten dienste van Bobby.

— Geachte voorzitter Schaap en parlementariërs, hiermee wil ik mijn voordracht afsluiten, ik hoop en kijk uit naar die keer dat ik een prachtig verhaal kan houden over het nog prachtiger werk dat u dan, gezamenlijk, verricht heeft.  

Ik was verrast en volkomen onder de indruk van haar toespraak.
Het duurde even voor ik weer tot mezelf kwam.
Hier stond iemand die gewoon, recht vooruit, zonder er omheen te draaien, de waarheid vertelde.

Voldaan en blij met deze ervaring ging ik naar huis.

Als haar wens eens uit zou komen !!

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *