De site is vernieuwd. Het heeft even geduurd maar dan is er ook een nieuwe, prachtige en meer overzichtelijke site ontstaan. !!

Nieuwjaar-2022


2022 !

Goedendag Beste Lezers en Lezeressen.
Dit is de eerste keer dat ik op Nieuwjaarsdag een verhaal heb gepubliceerd en dat ook nog via Video.
U kunt nu hierna de video-link aanklikken of, gewoon, relaxed het uitgebreidere verhaal gaan lezen.

    https://www.youtube.com/watch?v=CSk1a68k5j0

— Het verhaal.

— Zoals u gewend bent van mij, schrijf ik over ficties die principieel geen relatie hebben met een werkelijkheid.
— Mocht u toch het idee hebben dat er een link is met de huidige realiteit, dan is dat vooral uw perceptie.


— Het gaat goed met ons land Astoria nadat wij vijf jaar geleden zijn gestart met onze ingrijpende actie : “Omdenken”.
— Wat was het geval ?
— Toentertijd ging ons land gebukt onder de gevolgen van de zogenaamde “Marktwerking”.
— Dit was een volkomen incorrecte benaming voor wat er in werkelijkheid plaatsvond maar daar komen we op terug.
— Door die marktwerking groeiden bedrijven steeds harder en een aantal daarvan werden zelfs gigantische spelers op wereldschaal.
— Tegelijkertijd steeg ook het inkomen van een, beperkt, aantal mensen tot astronomische hoogten, die toename was niet voor iedereen weggelegd en voor grote aantallen mensen was armoe de echte werkelijkheid.


— Voor een bepaald type mensen waren de vooruitzichten gunstig en boden perspectief op ruime salarissen, riante beloningen.
— Het gevolg daarvan was dat veel mensen naar die studierichtingen gingen en een groot deel lukte het om af te studeren.
— Daardoor zou hun positie in de maatschappij verzekerd, studeren werd de heilige graal.
— Je status was dan goed, je gesuggereerde IQ was ook hoog, kortom, je was geschikt voor de hogere regionen.


— De kwaliteiten van mensen worden onder anderen bepaald door de talenten die je hebt, zowel fysieke als geestelijke talenten.
— Deze talenten, zeg maar 185, maar het kunnen er ook 1000 zijn, bepalen in hoge mate wat je in je leven satisfactie kan geven.
— Zeg dat iedereen één speciaal talent, aanleg, heeft voor iets, nog een paar gemiddeld en de rest laag.
— Met dat éne eigen speciale talent, als dat een toptalent is, ben je bijna uniek in de wereld (kijk naar die éne topvoetballer), met die paar andere talenten kun je aardig meedoen in de wereld en voor de overige ben je ongeveer een onbenul.


— De instroom was groot en daarmee ook het aantal afstudeerders.
— Die zijn gaan studeren onder anderen vanwege de toekomstperspectieven en ook een beetje vanwege de talenten.
— De uitstroom is daardoor een gemêleerd gezelschap en overwegend geen toptalent op dat vakgebied maar veelal gemiddeld en ook minder.
— Er is dus duidelijk een overschot aan afgestudeerden in de goed betaalde beroepen en een ondervertegenwoordiging in de beroepen die daar buiten vallen, meestal zijn dat de beroepen die fysiek de continuïteit van de groep kunnen waarborgen en daardoor in feite minstens even belangrijk zijn.
— Wat zijn toptalenten ?
— We kunnen hierbij denken aan bijvoorbeeld wiskunde maar ook talen, of creatief, of leidinggeven, of voetballen, of verzamelen enzovoort.
— Als je op je eigen speciale talent je werk vindt dan levert dat je, als persoon en satisfactie, het meeste op.
— Voor veel toptalenten bestaan er geen studies, studierichtingen worden bepaald door de vraag.


— Voor de maatschappij als geheel, de wereld waarop we ons bevinden, is de markt een gesloten systeem.
— Er komt niets bij, er gaat ook niets af.
— Je kunt het vergelijken met een spelletje monopolie.
— Wat je met z’n allen ook doet, of je het één keer of tien keer speelt, er zijn altijd winnaar(s) en verliezer(s).
— Dat is in onze maatschappij helaas ook zo.
— Alles wat de een binnenhaalt gaat ten koste van de ander, ook hier zijn dan winnaars en verliezers, het winnen van de een gaat ten koste van de ander.
— De winnaars, een beperkt aantal meestal, zijn de echte toptalenten op het gebied van “verzamelen”.
— In de grijze oudheid waren dat belangrijke mensen want zij verzamelden bijvoorbeeld voedsel voor de groep en … deelden dat ook met de groep, net zoals een ander goed was in zorgen voor onderdak en dat ook voor alle anderen deden, weer een andere bouwde de boten voor transport en vissen enzovoort.
— Het samen delen zorgde daarmee voor het voortbestaan, de toekomst, van de groep.
— Helaas is van die eigenschap, door degeneratie, alleen het verzamelen overgebleven en het delen nagenoeg verdwenen.
— Daardoor zijn onze “Dagobert Ducks” ontstaan, die zwemmen in het geld, en met het IQ van een “Duck”, ja, van een eend !
— Die mensen vonden dat ze met hun paar talenten en hun “duck-wijsheid” ons Astoria en de wereld daar omheen konden verbeteren, desnoods met geweld.
Deze “ducks” zouden, als zij wilden, met de helft van hun bezit, honger uit de wereld kunnen helpen zonder dat zijzelf dus er nauwelijks iets van zouden merken.
— Maar ja, door de degeneratie van die eigenschap bij hen kunnen ze niet meer delen.
— Eigenlijk trieste mensen, vriendschap moeten ze kopen, kennis hebben ze niet, warmte, liefde, menselijkheid en compassie zijn hen onbekend, jammer toch.  
 

— Vijf jaar geleden zijn we in ons Astoria begonnen met het aanpassen van onze maatschappij, om de continuïteit te waarborgen.
— Daarvoor moesten we beginnen met de marktwerking daadwerkelijk tot marktwerking te maken.
— Wat is de markt.
— Eigenlijk is dat heel eenvoudig, dat zijn WIJ !!
— Wij als groep.
— Dus niet diegenen die niet met de groep meedoen.
— Die alleen voor zichzelf werken en verzamelen en weigeren om te delen, zet die allemaal op de Faleiden eilanden, geef ze eten en drinken maar laat ze geen functie in de maatschappij vervullen, het zijn slopers.
— Wij zijn begonnen met het toetsen van de marktwerking van de bedrijven, dus het nut voor de samenleving, voor de groep.


— Bijvoorbeeld de pharma.
— Als zij iets leveren voor de gezondheid dan moet het ook bewezen werken en zo niet dan zijn zij volledig aansprakelijk voor de eventuele schade.
— En als zij iets leveren dat alleen de ongezondheid in stand houdt ten behoeve van maximale geldopbrengst dan zijn zij aansprakelijk.
— Ook de leidinggevenden zijn daarbij persoonlijk aansprakelijk.
— In het begin was dit moeilijk maar geleidelijk aan werden de bijzonder positieve effecten zichtbaar en begon men er aan te wennen.
— Nu is Astoria inmiddels veel meer een gemeenschap waar iedereen meewerkt èn de vruchten ervan deelt.


Het is gelukkig een mensvriendelijke samenleving geworden.Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *