Site Onderhoud

Het onderhoud van de site is goed verlopen.
De verhalen die compleet zijn kunnen nu gewoon doorgelezen worden zonder naar steeds nieuwe hoofdstukken te gaan.
De publicaties van de actuele verhalen blijven uit hoofdstukken bestaan tot het moment dat het compleet is. (Nu 2 verhalen).
De publicaties van de hoofdstukken zijn in principe wekelijks, rond het weekend.
Geniet van de verhalen en bedenk de onderliggende bedoeling.
Vriendelijke groet.

Maak de wereld een beetje beter

Speciale Boodschap aan mijn Lezers en Lezeressen !

Ik schrijf over mens en maatschappij in allerlei vormen en op allerlei gebieden.
Het zijn verzonnen verhalen, ficties, maar toch ……..
Waarom doe ik dit, elke zaterdag, zolang er niets tussenkomt ?
Hiermee wil ik een positieve bijdrage leveren aan de wereld die ik straks doorgeef aan mijn kinderen en kleinkinderen en ………
Veel dingen gaan goed maar ook veel dingen kunnen beter.
Ook u kunt bijdragen aan het geluk voor uw kinderen en kleinkinderen en …….
Eenvoudig, door dit verhaal aan anderen te geven, uw vrienden, uw kennissen en misschien zelfs aan mensen die u niet zo erg mag.
Geef dit cadeau door, het is en blijft helemaal gratis.
Maak onze wereld een stukje beter of voeg er zelf iets aan toe.
Vriendelijke groet en veel leesplezier toegewenst,
Jacques

Welkom / Welcome

U bent welkom op de site.
Ik schrijf over mens en maatschappij.
Eenmaal per week probeer ik te publiceren.
Meestal eind van de week.
U mag met de verhalen doen wat u wilt.
Als u publiceert voeg dan mijn naam toe.
Opmerkingen zijn welkom.
Alvast bedankt.
En — veel leesplezier toegewenst.


You are welcome on this site.
I am writing about people and society.
Once a week I try to publish.
Mostly the end of the week.
You can use the writings as you wish.
If you want to publish then add my name.
Remarks are welcome.
Thanks very much
And — enjoy reading.