Welkom / Welcome

U bent welkom op de site.
Ik schrijf over mens en maatschappij.
Eenmaal per week probeer ik te publiceren.
Meestal eind van de week.
U mag met de verhalen doen wat u wilt.
Als u publiceert voeg dan mijn naam toe.
Opmerkingen zijn welkom.
Alvast bedankt.
En — veel leesplezier toegewenst.


You are welcome on this site.
I am writing about people and society.
Once a week I try to publish.
Mostly the end of the week.
You can use the writings as you wish.
If you want to publish then add my name.
Remarks are welcome.
Thanks very much
And — enjoy reading.